Điều khoản sử dụng

1. Tính thích hợp của dịch vụ UpFile

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ sẵn có cho cả các cá nhân và pháp nhân (bao gồm nhưng không giới hạn cả doanh nghiệp tư nhân) có đủ tư cách pháp lý và có thể xác lập các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp luật theo pháp luật tương ứng. Do đó, Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng hoạt động của họ là hoàn toàn hợp pháp và họ có đủ tư cách pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh (theo các điều khoản của Thỏa thuận này) và không phải là một đối thủ cạnh tranh của UpFile, và rằng người tham gia Thỏa thuận với Khách hàng này ít nhất phải đủ 18 tuổi và đủ năng lực và thẩm quyền để tham gia các hợp đồng ràng buộc với Khách hàng.

2. Các dịch vụ của UpFile

Đối tượng điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, UpFile cung cấp các Dịch vụ cho Khách hàng theo những điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Trong Thỏa thuận này, các thuật ngữ được hiểu như sau:

(a) “Khách Hàng” (hay “Bạn”) có nghĩa là cá nhân hay pháp nhận đang sử dụng hay đăng ký sử dụng các Dịch vụ, kể cả nhân viên và các đại lý của nó;

(b) “Các Dịch vụ” UpFile có nghĩa là các dịch vụ điện tử hay tương tác mà UpFile cung cấp. UpFile Online bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào.

3. Quyền sở hữu

Bạn công nhận rằng tất cả dữ liệu (trừ những tài liệu do người sử dụng tải lên) được cung cấp trên trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, tài liệu, sản phẩm, biểu trưng, hình họa, âm thanh, giao diện người sử dụng, phần mềm và các dịch vụ (gọi chung là “Dữ liệu”), được cung cấp hoặc từ UpFile hoặc từ tác giả, người phát triển hoặc người bán hàng thứ ba tương ứng (gọi chung là “Nhà cung cấp thứ ba”) và các quyền sở hữu trí tuệ gắn liền là thuộc sở hữu của UpFile và/hay các Nhà cung cấp thứ ba.

Các yếu tố cấu thành của trang web được bảo hộ theo Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác và không ai được phép sao chép hay mô phỏng một phần hay toàn bộ. UpFile, biểu trưng và những sản phẩm khác của UpFile là thương hiệu của UpFile và có thể được đăng ký theo một số hình thức nhất định của pháp luật.

Tất cả các tên sản phẩm, tên công ty, biểu trưng, nhãn hiệu và các biểu tượng khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

4. Thông tin khách hàng

Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng toàn bộ thông tin cung cấp trong các biểu mẫu thông tin liên lạc của UpFile là thông tin hiện thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Khách hàng đồng ý duy trì và cập nhật các thông tin này nhằm đảm bảo tính kịp thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu thông tin do khách hàng cung cấp là gian lận, không chính xác, không cập nhật và không đầy đủ thì UpFile có quyền đình chỉ hay huỷ bỏ tài khoản của khách hàng và Thoả thuận này.

5. Tài khoản của khách hàng

5.1 Người sử dụng hợp pháp
Khách hàng có thể chỉ định những đại diện của mình để sử dụng Dịch vụ, với điều kiện những người được uỷ quyền phải có đủ năng lực pháp lý để tham gia các hợp đồng ràng buộc thay cho Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng mỗi người đăng ký theo tài khoản của Khách hàng là đại diện được uỷ quyền của Khách hàng (một “Người sử dụng hợp pháp”) có đủ năng lực pháp lý cần thiết.

5.2 Trách nhiệm với việc truy cập
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hành vi truy cập và sử dụng Dịch vụ (bao gồm mọi hành vi và giao dịch) của bất kỳ Người sử dụng hợp pháp và/hay ID người sử dụng đã đăng ký trong tài khoản của Khách hàng, trừ khi những truy cập hay sử dụng Dịch vụ là do lỗi trực tiếp của UpFile. Qua hệ thống quản trị Người sử dụng hợp pháp của mình, Khách hàng có trách nhiệm phân quyền truy cập thích hợp cho mỗi người sử dụng hợp pháp của mình.

5.3 Trách nhiệm với ID và mật khẩu của người sử dụng
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin truy cập của Khách hàng, ví dụ như ID và mật khẩu của Người sử dụng hợp pháp, và chịu trách nhiệm với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình.

5.4 Thông báo về việc sử dụng bất hợp pháp
UpFile sẽ thông báo ngay lập tức cho Khách hàng về bất kỳ hoạt động nào cho thấy tài khoản hay dữ liệu của Khách hàng đang bị sử dụng bất hợp pháp, bao gồm:
(a) Khách hàng nhận được xác nhận của một hay nhiều đơn đặt hàng sử dụng tài khoản của Khách hàng mà mình không đặt hay bất kỳ thông báo xâm nhập tương tự nào; hay (b) Khách hàng được thông báo về mọi hành vi sử dụng bất hợp pháp đối với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào liên quan tới (các) tài khoản của mình.

6. Dữ liệu của Khách hàng

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ của UpFile. Khách hàng kiểm soát dữ liệu thông qua các đường liên kết được tạo ra. UpFile khuyến khích Khách hàng định kỳ và thường xuyên lưu trữ dữ liệu của mình; Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc lưu trữ dữ liệu của mình và với bất kỳ mất mát hay tổn thất dữ liệu nào không thể khôi phục được. Khách hàng chấp thuận duy trì dữ liệu của mình phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý. UpFile sẽ xoá dữ liệu của Khách hàng nếu Thoả thuận này bị chấm dứt. Tuy nhiên, UpFile có thể duy trì dữ liệu Khách hàng trong kho lưu trữ của mình sau khi xoá và sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ dữ liệu nào lưu trữ dưới dạng này.

7. Điều kiện sử dụng

a. Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền hay bất kỳ hình thức nào khác để phát tán nội dung các thông điệp đe doạ khủng bố hay mô tả cảnh tra tấn hoặc Giao diện người sử dụng rùng rợn; Nếu nội dung vi phạm nghiêm trọng, chúng có thể được gửi tới các cơ quan pháp luật hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của người vi phạm.

b. Những hành vi gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mọi hành vi khiêu dâm trẻ em; Nếu nội dung vi phạm nghiêm trọng, chúng có thể được gửi tới các cơ quan pháp luật và/hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của người vi phạm.

c. Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền hay bất kỳ hình thức nào khác mang nội dung xâm phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bí quyết thương mại, bản quyền hay những quyền tài sản khác của bất kỳ bên nào.

7.1 Nội dung Người lớn/Bất hợp pháp
UpFile không chấp thuận hay cho phép những nội dung trên trang web hay việc truyền những dữ liệu có chứa tài liệu tục tĩu hay bất hợp pháp hay khuyến khích hoặc thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động cờ bạc, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và khuyến khích hay xuất bản bất cứ tài liệu nào vi phạm pháp luật về tội phạm nhân quyền.

UpFile bảo lưu quyền đình chỉ hay huỷ bỏ ngay lập tức bất kỳ tài khoản hay hoạt động truyền dữ liệu nào vi phạm chính sách này mà không cần báo trước.

Ngoài ra, nếu Khách hàng vi phạm chính sách này, UpFile sẽ chủ động hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan hành pháp và chính quyền trong việc thu thập và chuyển giao thông tin về Khách hàng, trang web của Khách hàng, nội dung tục tĩu hay bất hợp pháp, và những người có thể có truy cập, thu thập hay sử dụng những nội dung tục tĩu hay bất hợp pháp.

7.2 Hành vi sai trái
Khách hàng không được vi phạm hay cho phép các hành vi sai trái hay phá hoại có thể bị kiện ra tòa án dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, đăng thông tin xúc phạm, khiếm nhã hay đời tư của một người mà không được sự đồng ý của họ hay cố tình gây ảnh hưởng xấu tới tình cảm của họ.

7.3 Truy cập và Can thiệp
Nghiêm cấm những hành vi xâm phạm hay âm mưu xâm phạm các hệ thống UpFile hay ngắt quãng các dịch vụ UpFile, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự. Những ví dụ về xâm phạm hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn:

a. Truy cập hay sử dụng bất hợp pháp các Dịch vụ UpFile, kể cả những hành vi thăm dò, quét hay thử mức độ nhạy cảm của một hệ thống hay xâm phạm an ninh hay các biện pháp cấp quyền mà không có sự cho phép của UpFile; hay (b) Can thiệp vào Dịch vụ của bất kỳ khách hàng hay mạng máy tính nào, bao gồm nhưng không giới hạn, làm tràn đường truyền hay cố tình làm một hệ thống bị quá tải và tấn công diện rộng; hay (c) Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hay thường trình nào để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của các Dịch vụ; hay (d) Bất kỳ hành vi nào tải file quá lớn một cách phi lý lên cơ sở hạ tầng của UpFile.

b. Khách hàng không được dịch ngược, rã, giải mã, rút trích, đảo ngược thiết bị hay những hành vi khác để lấy mã nguồn của “các công cụ phần mềm” (bao gồm những công cụ, phương pháp, quy trình và cơ sở hạ tầng) của các Dịch vụ hay bất kỳ phần mềm nào khác trên trang web UpFile.

7.4 Xâm phạm bản quyền và thương hiệu
Dịch vụ UpFile chỉ được sử dụng vào các mục đích hợp pháp. Nghiêm cấm các hành vi truyền, phân phát hay lưu trữ bất kỳ tài liệu nào vi phạm pháp luật hay các quy định tương ứng, kể cả pháp luật kiểm soát xuất khẩu. Các tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn, tài liệu được bảo vệ bởi bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí quyết thương mại hay những quyền sở hữu trí tuệ khác. Nếu bạn sử dụng tài liệu của người khác, bạn phải được sự đồng ý của họ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn là tác giả và chủ sở hữu bản quyền hay/và người được cấp phép hợp pháp đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn tải lên và bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng không một nội dung nào vi phạm thương hiệu hay các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. UpFile bảo lưu quyền đình chỉ hay chấm dứt (những) hoạt động truyền dữ liệu của Khách hàng vi phạm những chính sách này và bất kỳ quy định pháp luật nào khác, theo tiêu chí của UpFile.

7.5 Lạm dụng tài nguyên hệ thống
Khách hàng không được lạm dụng các tài nguyên hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng nội dung tốn quá nhiều thời gian xử lý của CPU hay khoảng trống lưu trữ; chiếm quá nhiều băng thông; hay bán lại quyền truy cập nội dung lưu trữ trên các máy chủ của UpFile.

7.6 Các hành vi khác
Cho dù hợp pháp hay không hợp pháp, UpFile bảo lưu quyền quyết định điều gì gây tổn hại cho Khách hàng của mình, hoạt động hay uy tín của họ, kể cả những hành vi hạn chế hay ngăn cản bất kỳ người sử dụng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ hay Internet.

Xin nhớ rằng UpFile bảo lưu quyền huỷ bỏ bất kỳ tài khoản hay hoạt động truyền dữ liệu nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm một trong những chính sách nêu trên. Nếu cần thiết, UpFile sẽ chuyển những khiếu nại sang các cơ quan hành pháp, và khi đó UpFile sẽ chủ động hỗ trợ các cơ quan hành pháp tiến hành điều tra và truy tố bất kỳ hành vi nào kể trên, kể cả việc công khai thông tin dữ liệu và tài khoản của Khách hàng.

Những khiếu nại về những người vi phạm Chính sách của chúng tôi nên gửi qua thư điện tử về địa chỉ hotro@upfile.vn. Mỗi khiếu nại đều được điều tra và có thể dẫn tới việc huỷ bỏ ngay lập tức các Dịch vụ mà không cần báo trước.

8. Từ chối bảo đảm

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:
(a) Bạn hoàn toàn chịu rủi ro về việc sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ UpFile được cung cấp trên cơ sở “Nguyên trạng” và “Như sẵn có”. UpFile và các nhà cung cấp của mình, trong phạm vi pháp luật cho phép, từ chối mọi bảo đảm, kể cả nhưng không giới hạn bảo đảm về tiêu đề, khả năng hoạt động đối với một mục đích cụ thể, khả năng bán hàng và việc không vi phạm quyền sở hữu hay các quyền của bên thứ ba. UpFile và các nhà cung cấp của mình không bảo đảm về độ chính xác, tin cậy, hoàn thiện hay kịp thời của các Dịch vụ, phần mềm hay nội dung;

(b) UpFile không bảo đảm rằng;

(i) Dịch vụ sẽ thoả mãn các yêu cầu của bạn,

(ii) dịch vụ sẽ không bị ngắt quãng, kịp thời, an toàn hay không mắc lỗi,

(iii) những kết quả có thể đạt được từ việc sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác hay đáng tin cậy,

(iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay các tài liệu khác mà bạn mua hay có được qua Dịch vụ sẽ đúng như bạn mong đợi, và (v) bất kỳ lỗi nào trong phần mềm cũng sẽ được khắc phục;

(c) bất kỳ tài liệu nào tải xuống hay có được từ những hình thức khác qua việc sử dụng Dịch vụ là do bạn tùy ý thực hiện và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hay mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào;

(d) chúng tôi không có bất kỳ lời khuyên hay thông tin nào, cho dù bằng lời nói hay văn bản, hoặc qua các Dịch vụ của chúng tôi mang ngụ ý đảm bảo với bạn mà không tuyên bố công khai trong những điều khoản và điều kiện này.

9. Loại trừ trách nhiệm

Bạn đồng ý bảo vệ, miễn trừ trách nhiệm và không gây hại cho UpFile với các chi nhánh, nhân viên, giám đốc và đại lý của mình trước bất kỳ khiếu nại, hành vi hay yêu cầu nào, kể cả nhưng không giới hạn các chi phí pháp luật phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của bạn, hay sự vi phạm Thoả thuận này hay những chính sách, điều khoản và điều kiện khác của UpFile.

10. Giới hạn trách nhiệm

Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với rủi ro trong khi sử dụng UpFile. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ mặt nào trong Dịch vụ của chúng tôi hay với những điều khoản và điều kiện này, hay với bất kỳ nguyên tắc hay chính sách nào khác, bạn hoàn toàn có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng UpFile sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý hay đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng hay dữ liệu hoặc những thiệt hại vô hình khác (thậm chí cả khi chúng tôi đã được tư vấn về nguy cơ xảy ra những thiệt hại này), phát sinh từ:

(I) Việc sử dụng hay không thể sử dụng Dịch vụ;

(II) Chi phí mua hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hay các dịch vụ mua hay có được hay những thông tin nhận được hay tham gia các giao dịch thông qua hay từ Dịch vụ;

(III) Việc truy cập bất hợp pháp hay thay đổi file hay dữ liệu mà bạn truyền tải;

(IV) Những tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào của dịch vụ;

(V) Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới Dịch vụ.

11. Sửa đổi Thỏa thuận, Chính sách hay Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp Dịch vụ, tạm thời hay vĩnh viễn, tại bất kỳ thời điểm nào mà có thể hoặc không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào từ việc thay đổi, đình chỉ hay ngừng cung cấp Dịch vụ. Bạn công nhận rằng chúng tôi có thể thiết lập những thông lệ và giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm khoảng trống đĩa tối đa được phân bổ trên các máy chủ của UpFile nhân danh bạn, và số thời lượng tối đa (và thời gian tối đa) bạn có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận. Ngoài ra, bạn cũng công nhận rằng UpFile có thể thay đổi các mức phí thuê bao tại bất kỳ thời điểm bào mà không cần thông báo. Những thay đổi về phí thuê bao sẽ được áp dụng tại thời điểm hết hạn thuê bao của bất kỳ Khách hàng nào hiện nay.

12. Chấm dứt Dịch vụ

12.1 Không bị giới bạn bởi bất kỳ quy định bồi thường nào, UpFile có thể ngay lập tức ban hành một cảnh báo, đình chỉ (như khóa quyền truy cập và hoạt động của Dịch vụ cho Khách hàng) tạm thời hoặc vĩnh viễn, hay chấm dứt tài khoản của Khách hàng và từ chối cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng nếu:

(a) UpFile tin rằng Khách hàng vi phạm hay có hành vi không thích hợp với Thỏa thuận này, hay bất kỳ chính sách nào của chúng tôi;

(b) Khách hàng không thanh toán phí; hay các loại chi phí khác cho UpFile;

(c) UpFile không thể kiểm tra hay xác nhận bất kỳ thông tin nào mà Khách hàng cung cấp cho UpFile;

(d) UpFile tin rằng các hành vi của Khách hàng có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho Khách hàng, các khách hàng khác của Fsahre hay chính UpFile.

Theo tiêu chí của mình, UpFile có thể ngừng cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, hay bất kỳ phần dịch vụ nào mà có thể hoặc không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ sự chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ nào của bạn theo bất kỳ quy định nào của các điều kiện và điều khoản này có thể áp dụng ngay mà không cần báo trước, và bạn hiểu và công nhận rằng UpFile có thể ngay lập tức vô hiệu hóa, niêm cất hay xóa tài khoản của bạn và tất cả những thông tin, dữ liệu liên quan hay/và bất kỳ quyền truy cập nào vào dữ liệu hay Dịch vụ này. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng Fsahre sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn.

Dựa trên sự chấm dứt Thỏa thuận này của Khách hàng hay UpFile, tất cả mọi quyền của Khách hàng theo Thỏa thuận này và quy định Dịch vụ của UpFile sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

12.2 Các phần 6 (“Dữ liệu Khách hàng”, 9 (“Từ chối bảo đảm”), 10 (“Loại trừ trách nhiệm”), 11 (“Giới hạn Trách nhiệm”) và phần 13 này sẽ được tiếp tục áp dụng trong bất kỳ hình thức chấm dứt Thỏa thuận nào.

13. Những quy định chung

Những điều khoản và điều kiện này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi hay thủ tục tố tụng nào liên quan tới hay phát sinh từ những điều khoản này hay từ việc sử dụng trang web của bạn sẽ được pháp luật Việt Nam phán quyết. Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này bị tuyên vô hiệu hoặc không thể thực hiện, những quy định đó vẫn được tuân thủ ở mức tối đa có thể, và những quy định còn lại vẫn có hiệu lực và không bị ảnh hưởng. Các đề mục chỉ có giá trị tham khảo và không xác định rõ, giới hạn, giải thích hay mô tả phạm vi hay nội dung của phần đó. Việc UpFile không xử lý một vi phạm của Khách hàng hay những đối tượng khác không có nghĩa UpFile từ bỏ quyền của mình đối với những vi phạm tương tự hay vi phạm sau này. Sau 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, Khách hàng sẽ mất quyền khiếu nại theo Thỏa thuận này.

13.1 Mối quan hệ
Khách hàng và UpFile là các bên độc lập, Thỏa thuận này sẽ không xác lập hay ngụ ý xác lập quan hệ đại lý, liên kết, liên doanh, Người sử dụng lao động - Người lao động hay Người bán thương hiệu với Người mua thương hiệu.

13.2 Chuyển nhượng
Khách hàng không thể chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình, hay ủy thác bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này, và mọi chuyển nhượng sẽ bị coi là vô hiệu.

13.3 Điều khoản bất khả kháng
Hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn vì bất kỳ chậm trễ hay thất bại nào khi thực hiện Thỏa thuận này phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ những lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của UpFile.

13.4 Giải thích
Nếu bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hay không thể thực hiện, quy định đó phải bị xóa bỏ hay thu hẹp ở mức có thể, và những quy định còn lại vẫn có hiệu lực. Các đề mục chỉ có giá trị tham khảo và không xác định rõ, giới hạn, giải thích hay mô tả phạm vi hay nội dung của phần đó.

13.5 Thông tin mật của UpFile Bạn xác nhận và đồng ý với UpFile rằng

a. Bạn không phải là một đối thủ cạnh tranh với UpFile,

b. Bạn phải giữ bí mật thông tin và các tài liệu liên quan tới UpFile, những phần mềm chưa công bố, việc thử nghiệm hay các quy trình thử nghiệm cũng phải được giữ bí mật tuyệt đối và

c. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ việc truy cập trang web của UpFile để cạnh tranh với hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

13.6 Những ngoại lệ Trừ khi có những thỏa thuận hay điều khoản khác được công bố trên trang web này, Thỏa thuận này trình bày toàn bộ những thỏa thuận giữa chúng ta về vấn đề đối tượng.