Điều khoản riêng tư

GHI ĐỊA CHỈ IP

Mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi không nhận ra bất kỳ thông tin nào liên quan tới địa chỉ vùng hay địa chỉ thư điện tử của bạn. Các địa chỉ IP được UpFile ghi lại và sử dụng chỉ với mục đích đếm lượt truy cập.

THU THẬP ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

Chúng tôi thu thập các địa chỉ thư điện tử của người nhận và người gửi file từ UpFile với mục đích ghi lại các thông tin và đếm lượt truy cập. UpFile không bán, cho thuê hoặc chia xẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty nào không thuộc hệ thống của chúng tôi.

TIẾT LỘ THÔNG TIN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NHẤT ĐỊNH

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu thấy cần thiết để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi hay nếu những thông tin này có liên quan tới những hành vi gây hại hoặc có nguy cơ gây hại tới an toàn thân thể của bất kỳ người nào. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc nhận được trát từ tòa án.

SỬ DỤNG COOKIE

UpFile sử dụng cookie để ghi nhận sở thích của người sử dụng, chỉ khi họ chấp nhận.

AN NINH TRUYỀN FILE

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp có sẵn trong hạ tầng cơ sở của chúng tôi nhằm ngăn chặn sự mất mát, xâm phạm hay sửa đổi thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ bạn tại trang web của chúng tôi. Chỉ có UpFile được quyền tiếp cận với những file lưu trữ để chuyển đi và qua những liên kết có thể kích hoạt được tạo ra cho người mà bạn muốn gửi. Tất cả những file lưu trữ sẽ bị xóa khi hết hạn.

QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ 3

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo thứ ba để quảng cáo mỗi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Những công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử hay số điện thoại của bạn) về những lần bạn truy cập vào trang web này và những trang web khác để đưa ra những quảng cáo trên trang web này hoặc những trang web khác về các loại hàng hóa và dịch vụ có thể bạn quan tâm.