Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bài mẫu chủ đề: Describe Someone You Know Who Does Something Well

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe someone you know who does something well phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe someone you know who does something well rồi!

Bài mẫu chủ đề: Describe Someone You Know Who Does Something Well
Bài mẫu chủ đề: Describe Someone You Know Who Does Something Well

Dàn bài chủ đề Describe someone you know who does something well

You should say:

 • Who is this person
 • How do you know this person?
 • What he/she does well
 • And explain why you think this person is so good at doing this.

Từ vựng chủ đề Describe someone you know who does something well

Từ vựng chủ đề Describe someone you know who does something well
Từ vựng chủ đề Describe someone you know who does something well
 • Dedicated (a): cống hiến
 • Hard-work (a): chăm chỉ
 • Determined (a): quyết tâm
 • Time-consuming (a): tốn thời gian
 • Keen to: hào hứng với…
 • Desire: khao khát
 • Ignite: thắp lên, nhen nhóm lên
 • Be anything but: là bất kỳ điều gì trừ…
 • Get familiar with: quen với
 • A great level of: mức độ cao về…
 • Be accustomed to: quen với
 • Gifted (a): có khiếu
 • Frustrated (a): hụt hẫng, thất vọng
 • Paid off: được đền đáp
 • Versatile [adj] có thể làm tốt được nhiều việc, đan năng; toàn diện, toàn năng

Xem thêm:

Describe An Occasion When You Got Lost

Describe A Special Occasion In Your Life

Talk about life in the countryside

Bài mẫu Describe someone you know who does something well 

Bài mẫu 1 – Describe someone you know who does something well

Bài mẫu 1 - Describe someone you know who does something well
Bài mẫu 1 – Describe someone you know who does something well

Some people are better at certain things by nature than others. However, there are many others that perform tasks better than others due to their own diligence, tenacity, and resolve, and my buddy only appears to be one of them.

This buddy of mine is a math wizard who teaches math to high school kids. By “math wizard,” I mean that he not only solves a wide variety of arithmetic problems but also makes them appear to be very simple. However, I am aware that he wasn’t always a math whiz while he was a student because we both studied together from high school till the end of our university degrees.

Anyway, at first, this specific buddy of mine “hated” math as well as being “scared” of arithmetic—any kind of math, that is. But after graduating from high school, he experienced a setback when he was turned down for an internship due to his subpar math grade. From that point on, he transformed into a student and focused all of his time and energy on mastering mathematics after completing other courses.

He developed such a strong desire to excel in arithmetic that, after graduating from high school, at one point he even rode more than a few kilometers each day on his bicycle to take lessons from a tutor.

Not to mention, of course, his hard work and determination finally paid dividends as he became one of the top 5 students in our math class with the highest scores in math. And by the time he finished university as a science student, he had become the best math student with the record highest score.

Anyway, the main reason this buddy of mine is so excellent at teaching math is that he wanted to use it to prove a few things to himself as well as others. Additionally, he ultimately began to like playing with numbers, which is another reason why he is so successful at his work.

Bản dịch:

Một số người giỏi hơn những thứ nhất định về bản chất hơn những người khác. Tuy nhiên, có nhiều người khác hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn những người khác nhờ sự siêng năng, kiên trì và quyết tâm của chính họ, và bạn tôi dường như chỉ là một trong số họ.

Người bạn này của tôi là một phù thủy toán dạy toán cho học sinh trung học. Khi nói đến “thầy phù thủy toán học”, ý tôi là anh ta không chỉ giải được rất nhiều bài toán số học mà còn làm cho chúng có vẻ rất đơn giản. Tuy nhiên, tôi biết rằng không phải lúc nào anh ấy cũng là một người giỏi toán khi còn là sinh viên vì cả hai chúng tôi đã học cùng nhau từ cấp ba cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Dù sao đi nữa, lúc đầu, người bạn cụ thể này của tôi “ghét” toán cũng như “sợ” số học—tức là bất kỳ loại toán nào. Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy đã trải qua một thất bại khi bị từ chối thực tập do điểm môn toán dưới trung bình. Kể từ thời điểm đó, anh trở thành một sinh viên và tập trung toàn bộ thời gian và sức lực để làm chủ toán học sau khi hoàn thành các khóa học khác.

Anh ấy đã phát triển một mong muốn mạnh mẽ để trở nên xuất sắc trong môn số học đến nỗi, sau khi tốt nghiệp trung học, có thời điểm anh ấy thậm chí còn đạp xe hơn vài km mỗi ngày để học bài từ một gia sư.

Chưa kể, tất nhiên, sự chăm chỉ và quyết tâm của anh ấy cuối cùng đã được đền đáp khi anh ấy trở thành một trong 5 học sinh giỏi nhất lớp toán của chúng tôi với điểm môn toán cao nhất. Và khi anh học xong đại học với tư cách là một sinh viên khoa học, anh đã trở thành học sinh giỏi toán nhất với số điểm cao kỷ lục.

Dù sao đi nữa, lý do chính mà người bạn này của tôi dạy toán rất xuất sắc là vì anh ấy muốn sử dụng nó để chứng minh một vài điều cho bản thân cũng như những người khác. Ngoài ra, cuối cùng anh ấy bắt đầu thích chơi với những con số, đó là một lý do khác khiến anh ấy rất thành công trong công việc của mình.

Bài mẫu 2 – Describe someone you know who does something well

Bài mẫu 2 - Describe someone you know who does something well
Bài mẫu 2 – Describe someone you know who does something well

I’ve had the wonderful fortune to know a lot of people who are naturally skilled at handling situations, whether they arise in their personal or professional lives. Today, I want to write about one of these people—who happens to be a wonderful coworker of mine.

This coworker of mine, who joined our steel sheet manufacturing firm as a junior quality assurance manager, is someone I’ve known for more than a few years.

One could simply infer that he was really proficient in the manner he handled business at work and cared for the items for which he was accountable. In fact, after he started working for our company, we have received very few, if any at all, complaints about our steel-made products in our area.

I had no idea, though, that he was not only a fantastic quality assurance manager, but also a fantastic employee trainer who understood how to inspire and prepare his coworkers to deal with workplace stress. And I discovered this when I witnessed him leading a training session for our younger employees from various areas, including accounting, production, customer service, and logistics, one day.

When I later inquired about how my subordinate was picking up knowledge from his new trainer as a senior officer in the accounting department, he only stated that after attending the training session with our new trainer, he really now likes the work-related problems and stress rather than being terrified of it. Now, that was quite a powerful statement from a junior staff who joined our company only a few weeks ago.

This guy, in my opinion, is skilled at teaching subordinates because he well comprehends their limitations. He excels at training, perhaps in part because he never stops studying new topics that are relevant to his career. Finally, he has excellent communication abilities, which contributes to his success in his field.

Bản dịch:

Tôi đã có một may mắn tuyệt vời khi quen biết rất nhiều người có kỹ năng bẩm sinh trong việc xử lý các tình huống, cho dù chúng phát sinh trong cuộc sống cá nhân hay nghề nghiệp của họ. Hôm nay, tôi muốn viết về một trong số những người này—người tình cờ trở thành một đồng nghiệp tuyệt vời của tôi.

Đồng nghiệp này của tôi, người đã gia nhập công ty sản xuất thép tấm của chúng tôi với tư cách là giám đốc đảm bảo chất lượng cấp thấp, là người mà tôi đã biết hơn một vài năm.

Người ta có thể suy luận một cách đơn giản rằng anh ấy thực sự thành thạo trong cách xử lý công việc tại nơi làm việc và quan tâm đến những hạng mục mà anh ấy chịu trách nhiệm. Trên thực tế, sau khi anh ấy bắt đầu làm việc cho công ty chúng tôi, chúng tôi đã nhận được rất ít, nếu có, khiếu nại về các sản phẩm làm bằng thép trong khu vực của chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi không biết rằng anh ấy không chỉ là một nhà quản lý đảm bảo chất lượng tuyệt vời mà còn là một nhà đào tạo nhân viên tuyệt vời, người hiểu cách truyền cảm hứng và chuẩn bị cho đồng nghiệp của mình đối phó với căng thẳng tại nơi làm việc. Và tôi phát hiện ra điều này khi chứng kiến anh ấy hướng dẫn một buổi đào tạo cho các nhân viên trẻ của chúng tôi từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kế toán, sản xuất, dịch vụ khách hàng và hậu cần, vào một ngày nọ.

Sau đó, khi tôi hỏi về việc cấp dưới của tôi tiếp thu kiến thức từ giảng viên mới của anh ấy như thế nào với tư cách là một nhân viên cấp cao trong phòng kế toán, anh ấy chỉ nói rằng sau khi tham gia buổi đào tạo với giảng viên mới của chúng tôi, giờ đây anh ấy thực sự thích các vấn đề liên quan đến công việc và căng thẳng. hơn là sợ hãi nó. Bây giờ, đó là một tuyên bố khá mạnh mẽ từ một nhân viên cấp dưới mới gia nhập công ty chúng tôi vài tuần trước.

Theo tôi, anh chàng này rất giỏi trong việc dạy dỗ cấp dưới vì anh ta hiểu rõ những hạn chế của họ. Anh ấy xuất sắc trong việc đào tạo, có lẽ một phần vì anh ấy không bao giờ ngừng nghiên cứu các chủ đề mới có liên quan đến nghề nghiệp của mình. Cuối cùng, anh ấy có khả năng giao tiếp tuyệt vời, góp phần vào thành công của anh ấy trong lĩnh vực của mình.

Bài mẫu 3 – Describe someone you know who does something well

Bài mẫu 3 - Describe someone you know who does something well
Bài mẫu 3 – Describe someone you know who does something well

I am fortunate to be surrounded by wonderful individuals who are successful in both their personal and professional lives. Since they perform them (their works) so effectively, some of them even take joy in them. I’ll describe the experience of one such individual, who I’ve known for a while.

I’ve known this gentleman for more than ten years; he is none other than the father of a friend from high school. The individual I’m referring to is a “Tailor” or “Dressmaker” by trade. He runs his tailor shop in a very prime location in our hometown, and as far as I remember, I have never seen a dull moment at his shop because people from all over the town visit his shop to get their dresses made just the way they prefer.

I had originally believed that the main reason people went to his business to have their gowns made was that he would charge them less money, but I was subsequently shown to be mistaken when I learned that they also went there because he is so skilled.

Of course, one of this person’s best qualities is that he personally oversees every aspect of the work of his staff and subordinates to ensure that there are no mistakes. In addition, he has only ever missed work when he has been very ill. In certain cases, I’ve even discovered that he works on holidays.

Nevertheless, I believe that this individual is quite skilled at what he does, largely because I have never heard any of his clients express any dissatisfaction with the caliber of his work.

Further evidence that he is an excellent tailor comes from the large number of individuals from inside and outside of our city who come to him every day to have all different kinds of garments made, whether they are for men, women, children, or professionals.

Bản dịch:

Tôi may mắn được bao quanh bởi những cá nhân tuyệt vời, những người thành công trong cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ. Vì họ thực hiện chúng (công việc của họ) rất hiệu quả nên một số người trong số họ thậm chí còn cảm thấy thích thú với chúng. Tôi sẽ mô tả trải nghiệm của một cá nhân như vậy, người mà tôi đã biết một thời gian.

Tôi đã biết quý ông này hơn mười năm rồi; ông ấy không ai khác chính là bố của một người bạn thời trung học. Cá nhân mà tôi đang đề cập đến là một “Thợ may” hoặc “Thợ may” theo thương mại. Anh ấy điều hành tiệm may của mình ở một vị trí rất đắc địa ở quê hương của chúng tôi, và theo như tôi nhớ, tôi chưa bao giờ thấy cửa hàng của anh ấy buồn tẻ vì mọi người từ khắp nơi trong thị trấn đến cửa hàng của anh ấy để may những bộ váy theo cách của họ. thích hơn.

Ban đầu tôi đã tin rằng lý do chính khiến mọi người đến doanh nghiệp của anh ấy để may áo choàng là vì anh ấy sẽ tính ít tiền hơn cho họ, nhưng sau đó tôi đã nhầm khi biết rằng họ cũng đến đó vì anh ấy rất lành nghề.

Tất nhiên, một trong những phẩm chất tốt nhất của người này là anh ta đích thân giám sát mọi khía cạnh công việc của nhân viên và cấp dưới của mình để đảm bảo rằng không có sai sót nào. Ngoài ra, anh ấy chỉ nghỉ làm khi bị ốm nặng. Trong một số trường hợp, tôi thậm chí còn phát hiện ra rằng anh ấy làm việc vào những ngày nghỉ.

Tuy nhiên, tôi tin rằng cá nhân này khá thành thạo trong những gì anh ấy làm, phần lớn là do tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ khách hàng nào của anh ấy bày tỏ bất kỳ sự không hài lòng nào với tầm cỡ công việc của anh ấy.

Bằng chứng nữa cho thấy anh ấy là một thợ may xuất sắc đến từ một số lượng lớn các cá nhân từ trong và ngoài thành phố của chúng tôi, những người đến với anh ấy hàng ngày để được may đủ loại quần áo khác nhau, cho dù chúng dành cho nam giới, phụ nữ, trẻ em hay chuyên gia.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe someone you know who does something wellUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt! Theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm:

Describe an interesting old person you met

Describe Something Healthy You Enjoy Doing

Describe an exciting journey you once took