Back to school

Bài mẫu Speaking: Describe an interesting old person you met

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý những bài văn mẫu về chủ đề Describe an interesting old person you metcùng với các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn cách trả lời chủ đề này một cách tự tin hơn. Ngoài ra, bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng cần thiết và cách diễn đạt hiệu quả, ấn tượng.

Dàn bài Speaking: Describe an interesting old person you met

Dàn bài Speaking: Describe an interesting old person you met
Dàn bài Speaking: Describe an interesting old person you met

Đề thi:

Describe an interesting old person you met. You should say:

 • Who is this person
 • When/where you met this person
 • What you did

And explain why you think this person is interesting.

Dàn bài:

Introduction:

 • Giới thiệu về người mà mình sẽ nói về: tên, tuổi, nghề nghiệp (nếu có).
 • Đưa ra lý do tại sao mình cảm thấy người này thật sự đáng quan tâm.

Body paragraph:

 • Who this person is:
  • Trình bày chi tiết về người đó: tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp (nếu có).
  • Miêu tả tính cách và ngoại hình của người này.
 • When/where you met this person:
  • Trình bày thời điểm và địa điểm gặp gỡ người đó.
  • Nêu lý do tại sao mình lại có cơ hội gặp gỡ người này.
 • What you did with this person:
  • Miêu tả những hoạt động mình đã làm cùng người này, như nói chuyện, đi dạo, dự lễ, ăn uống hay đi du lịch.
  • Đưa ra những ấn tượng và trải nghiệm mình có được khi ở bên người đó.
 • Why you think this person is interesting
  • Trình bày lý do tại sao mình cảm thấy người này thật sự đáng quan tâm và thú vị.
  • Nêu ra những đặc điểm hoặc thành tích của người đó để chứng minh điều này.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại những điểm nổi bật và thú vị về người mà mình đã miêu tả trong bài viết.

Từ vựng cho chủ đề Describe an interesting old person you met

Từ vựng cho chủ đề Describe an interesting old person you met
Từ vựng cho chủ đề Describe an interesting old person you met
 • earliest memories: những kỉ niệm đầu tên
 • equal rights: quyền bình đẳng
 • to be a real individual: độc đáo không giống ai
 • a twinkle in one’s eye (idiom): ánh mắt đầy hạnh phúc
 • knowledgeable (adjective): hiểu biết
 • a wealth of sth (noun): rất nhiều
 • captivate (verb): thu hút
 • full of life (adjective): tràn đầy sức sống
 • wisdom (noun): sự uyên bác
 • role model (noun): hình mẫu
 • well-built body (noun): a person who is large and strong – thân hình cường tráng
 • as fit as a fiddle (idiom): healthy and strong – khỏe mạnh
 • cultivate (verb): planting – trồng trọt
 • extended family (noun): a big family – gia đình lớn
 • decision maker (noun): a person who make decisions – người quyết định
 • give others hand (idiom): help – giúp đỡ người khác
 • a good sense of humour (noun phrase): very good at making other people laugh – có khiếu hài hước
 • the life and soul of a party (idiom): a person who is very lively and entertaining on social occasions – tâm điểm của mọi hoạt động
 • a person of his word (phrase): a person who never breaks their promises – người giữ lời hứa
 • unparalleled (adj): not the same – không có gì bằng

Câu hỏi về chủ đề Describe an interesting old person you met

Câu hỏi về chủ đề Describe an interesting old person you met
Câu hỏi về chủ đề Describe an interesting old person you met

Do you think old people and young people can share interests?

Yes, I do think that people of all ages can have common interests. There are numerous shared hobbies that can cross generational gaps despite the fact that they may have diverse life experiences and viewpoints. For instance, both young and old people might love watching movies, playing sports, or listening to music.

Bài dịch:

Vâng, tôi nghĩ rằng mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể có những sở thích chung. Có rất nhiều sở thích chung có thể vượt qua khoảng cách thế hệ mặc dù thực tế là họ có thể có kinh nghiệm sống và quan điểm khác nhau. Chẳng hạn, cả người trẻ và người già đều có thể thích xem phim, chơi thể thao hoặc nghe nhạc.

What can old people teach young people?

Because of their life experiences, older people can impart many worthwhile lessons to younger ones. They can educate young people about historical events, customs, cultural practices, and social standards that they may not be familiar with. Young individuals can learn useful talents from older people, including carpentry, gardening, or cooking, which can aid them in their future life.

Bài dịch:

Nhờ kinh nghiệm sống của mình, người lớn tuổi có thể truyền đạt nhiều bài học quý giá cho người trẻ tuổi. Họ có thể giáo dục những người trẻ tuổi về các sự kiện lịch sử, phong tục, tập quán văn hóa và các tiêu chuẩn xã hội mà họ có thể không quen thuộc. Những người trẻ tuổi có thể học những tài năng hữu ích từ những người lớn tuổi hơn, bao gồm nghề mộc, làm vườn hoặc nấu ăn, những điều này có thể hỗ trợ họ trong cuộc sống tương lai.

Is it easy for young people and old people to make friends with each other?

It depends on the people engaged and how open they are to interacting. Due to their disparate origins and experiences, it may occasionally be challenging for young people and older people to relate to one another. However, they can create lasting partnerships and share knowledge if they have common interests and communicate honestly.

Bài dịch:

Nó phụ thuộc vào những người tham gia và mức độ cởi mở của họ khi tương tác. Do nguồn gốc và kinh nghiệm khác nhau, đôi khi những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi có thể gặp khó khăn trong việc liên hệ với nhau. Tuy nhiên, họ có thể tạo mối quan hệ đối tác lâu dài và chia sẻ kiến thức nếu họ có chung sở thích và giao tiếp trung thực.

Are there benefits when one person is interested in another person? Why?

Yes, there are advantages to being interested in someone else. Building rapport and trust with someone might facilitate improved communication and comprehension. Additionally, it can promote a sense of belonging and empathy, both of which are critical for social cohesiveness.

Bài dịch:

Vâng, có những lợi thế khi quan tâm đến người khác. Xây dựng mối quan hệ và lòng tin với ai đó có thể tạo điều kiện cải thiện khả năng giao tiếp và hiểu biết. Ngoài ra, nó có thể thúc đẩy cảm giác thân thuộc và đồng cảm, cả hai đều rất quan trọng đối với sự gắn kết xã hội.

Do you think people are more selfish or self-centered now than in the past?

Generalizations on whether people are more egotistical or self-centered today than in the past are challenging to make. However, there may be a propensity for people to put their own needs and wants ahead of those of others given the development of individualism and consumerism in contemporary society.

Bài dịch:

Việc khái quát hóa xem liệu con người ngày nay có ích kỷ hơn hay coi mình là trung tâm hơn so với trước đây hay không là một thách thức khó thực hiện. Tuy nhiên, có thể có xu hướng mọi người đặt nhu cầu và mong muốn của mình lên trên nhu cầu và mong muốn của người khác do sự phát triển của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tiêu dùng trong xã hội đương đại.

What benefits can people get if they are self-centered?

Greater self-awareness, self-confidence, and independence are advantages of being self-centered. However, being overly oriented on oneself can have unfavorable effects including isolation, loneliness, and a lack of empathy for other people.

Bài dịch:

Tự nhận thức, tự tin và độc lập hơn là những lợi thế của việc lấy mình làm trung tâm. Tuy nhiên, quá chú trọng vào bản thân có thể gây ra những tác động bất lợi bao gồm sự cô lập, cô đơn và thiếu sự đồng cảm với người khác.

Xem thêm:

Bài mẫu viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh

Talk about Hanoi – Từ vựng và bài mẫu Speaking hay nhất

Giới thiệu bánh mì bằng tiếng Anh – Từ vựng và bài mẫu hay

Bài mẫu Speaking về Describe an interesting old person you met

Bài mẫu 1 – Describe an interesting old person you met

Bài mẫu 1 - Describe an interesting old person you met
Bài mẫu 1 – Describe an interesting old person you met

To tell you the truth, I recently had a fascinating encounter with an elderly woman in a tiny town where I was visiting my grandparents. She was a retired teacher by the name of Mrs. Smith. She was volunteering her time to assist with the children’s reading program at the neighborhood library when I first ran into her there. 

Mrs. Smith has a lovely demeanor and is very gentle. She had a terrific sense of humor and was still extremely active in her late 70s. She had a glint in her eye and a constant smile. She had a plethora of information and a lot of interesting stories to share. 

Mrs. Smith and I talked extensively about her life and experiences during my visit. She discussed her career as a teacher with me, including the pupils she had worked with throughout the years. She also discussed her trips and the locations she had visited. She was a fantastic storyteller, and her tales completely engrossed me. 

Mrs. Smith intrigues me because she exudes so much life and vitality. Additionally, she has a wealth of knowledge to impart thanks to her intelligence. She’s a fantastic role model, so I’m delighted I got the chance to meet her.

Bản dịch: 

Nói thật với bạn, gần đây tôi đã có một cuộc gặp gỡ thú vị với một người phụ nữ lớn tuổi ở một thị trấn nhỏ nơi tôi đến thăm ông bà của mình. Cô ấy là một giáo viên đã nghỉ hưu tên là Bà Smith. Cô ấy đang tình nguyện dành thời gian của mình để hỗ trợ chương trình đọc sách cho trẻ em ở thư viện khu phố khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở đó.

Bà Smith có phong thái đáng yêu và rất dịu dàng. Cô ấy có khiếu hài hước tuyệt vời và vẫn cực kỳ năng động vào cuối những năm 70 của mình. Cô ấy có một tia sáng trong mắt và một nụ cười thường trực. Cô ấy có rất nhiều thông tin và rất nhiều câu chuyện thú vị để chia sẻ.

Bà Smith và tôi đã nói chuyện rất nhiều về cuộc sống và những trải nghiệm của bà trong chuyến thăm của tôi. Cô ấy đã thảo luận về nghề giáo viên của mình với tôi, bao gồm cả những học sinh mà cô ấy đã làm việc cùng trong suốt nhiều năm. Cô ấy cũng thảo luận về các chuyến đi của mình và những địa điểm cô ấy đã đến thăm. Cô ấy là một người kể chuyện tuyệt vời, và những câu chuyện của cô ấy hoàn toàn cuốn hút tôi.

Bà Smith làm tôi tò mò vì ở bà toát lên sức sống và sức sống. Ngoài ra, cô ấy có rất nhiều kiến thức để truyền đạt nhờ trí thông minh của mình. Cô ấy là một hình mẫu tuyệt vời, vì vậy tôi rất vui khi có cơ hội gặp cô ấy.

Bài mẫu 2 – Describe an interesting old person you met

Bài mẫu 2 - Describe an interesting old person you met
Bài mẫu 2 – Describe an interesting old person you met

I had the pleasure of meeting Mrs. Johnson, a wonderful older woman. She is a retired biologist who resides on the outskirts of my city in a cute tiny village.

I first met Mrs. Johnson when she spoke as the keynote speaker at a neighborhood gathering. Her discussion focused on her marine biology research results, and her intelligence and enthusiasm for her job quickly captured my attention. I went over to her after the conversation and started chatting with her.

I was thrilled when she agreed to give me a private tour of a neighboring marine research center because she and I hit it off right away. She gave me a tour of some of her most recent trials and described the research techniques she employed to get her results. I was astounded by the degree of accuracy and care that went into her work, and it was a very eye-opening experience.

The most intriguing thing about Mrs. Johnson is how approachable and friendly she is in spite of her extensive education and career achievements. Despite the fact that she was obviously the subject-matter expert in the room, she never once made me feel inferior or stupid. She is very admirable for her humility and readiness to impart her knowledge on others.

Additionally, Mrs. Johnson’s interest in her surroundings is admirable. She continues to pursue her interests in biology and conservation even though she is retired by volunteering at local environmental organizations and going to conferences all around the world.

The area of marine biology has benefited greatly from the efforts of Mrs. Johnson, a remarkable older woman. She stands out because of her intelligence, friendliness, and curiosity. It was an honor to meet her and gain knowledge from her, and I look forward to keeping in touch with her in the future.

Bản dịch:

Tôi hân hạnh được gặp bà Johnson, một phụ nữ lớn tuổi tuyệt vời. Cô ấy là một nhà sinh vật học đã nghỉ hưu, sống ở ngoại ô thành phố của tôi trong một ngôi làng nhỏ dễ thương.

Tôi gặp bà Johnson lần đầu tiên khi bà phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại một buổi họp mặt khu phố. Cuộc thảo luận của cô ấy tập trung vào kết quả nghiên cứu sinh vật biển của cô ấy, trí thông minh và sự nhiệt tình với công việc của cô ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đến gặp cô ấy sau cuộc trò chuyện và bắt đầu trò chuyện với cô ấy.

Tôi đã rất xúc động khi cô ấy đồng ý tổ chức cho tôi một chuyến tham quan riêng đến một trung tâm nghiên cứu biển lân cận vì cô ấy và tôi đã hợp ý ngay lập tức. Cô ấy đã cho tôi xem một số thử nghiệm gần đây nhất của cô ấy và mô tả các kỹ thuật nghiên cứu mà cô ấy đã sử dụng để đạt được kết quả của mình. Tôi đã rất ngạc nhiên trước mức độ chính xác và cẩn thận trong công việc của cô ấy, và đó là một trải nghiệm rất mở mang tầm mắt.

Điều hấp dẫn nhất về bà Johnson là bà rất dễ gần và thân thiện mặc dù bà có nhiều thành tựu trong sự nghiệp và học vấn. Mặc dù thực tế là cô ấy rõ ràng là chuyên gia về các vấn đề trong phòng, nhưng cô ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy kém cỏi hay ngu ngốc. Cô ấy rất đáng ngưỡng mộ vì sự khiêm tốn và sẵn sàng truyền đạt kiến thức của mình cho người khác.

Ngoài ra, sự quan tâm của bà Johnson đối với môi trường xung quanh thật đáng ngưỡng mộ. Cô ấy tiếp tục theo đuổi sở thích của mình về sinh học và bảo tồn mặc dù cô ấy đã nghỉ hưu bằng cách làm tình nguyện viên tại các tổ chức môi trường địa phương và tham gia các hội nghị trên khắp thế giới.

Lĩnh vực sinh học biển đã được hưởng lợi rất nhiều từ những nỗ lực của bà Johnson, một phụ nữ lớn tuổi xuất chúng. Cô nổi bật bởi sự thông minh, thân thiện và ham học hỏi. Thật vinh dự khi được gặp cô ấy và học hỏi kiến thức từ cô ấy, và tôi mong được giữ liên lạc với cô ấy trong tương lai.

Bài mẫu 3 – Describe an interesting old person you met

Bài mẫu 3 - Describe an interesting old person you met
Bài mẫu 3 – Describe an interesting old person you met

My grandma is an elderly person I find fascinating and would like to tell you about. Although she passed away a few years ago, she was a truly inspirational woman. Because I didn’t live with my grandparents at that time and didn’t visit them much, my earliest memories of her are likely from when I was around 5 or 6.

She was fascinating for a variety of reasons, in my opinion. First of all, she grew up in Australia at a period when women and men did not have equal rights, particularly in terms of pay. She also had experience working in a leather factory and was aware that she was skilled in her field—more so than many of the males there.

She was better than many of her male coworkers, so one day she requested that her supervisor pay her the same salary as men. Her manager granted her a raise for this daring action. Actually, I believe this is a good illustration of her personality. She was an honest and fair person, she worked hard and she expected to be paid fairly.

It was fairly intriguing for me and my brothers to visit her house when we were little because she always really loved to live in old houses in the country and furnished them with plenty of interesting technology. Second, my grandmother was a genuine human being. Even at the age of 60, she enjoyed playing computer games.

She also enjoyed riding a large motorcycle and had some unusual tattoos on her arms for a woman her age. But she struck my brothers and I as being incredibly cool. She had a great deal of artistic talent as well. When she was about 65 years old, she learned to play the piano and painted numerous exquisite works of art.  And because of these things, my grandmother is someone I really admired.

Xem thêm:

Các bài mẫu viết giới thiệu sách bằng tiếng Anh hay

Talk About Your Eating Habits – Từ vựng và bài mẫu

Bài mẫu về Talk about living in a big family đáng tham khảo

Bản dịch:

Bà của tôi là một người lớn tuổi mà tôi thấy hấp dẫn và muốn kể cho bạn nghe. Mặc dù bà đã qua đời cách đây vài năm nhưng bà là một người phụ nữ thực sự truyền cảm hứng. Bởi vì tôi không sống với ông bà vào thời điểm đó và không đến thăm họ nhiều, những ký ức đầu tiên của tôi về bà có lẽ là khi tôi khoảng 5 hoặc 6 tuổi.

Theo ý kiến ​​của tôi, cô ấy hấp dẫn vì nhiều lý do. Trước hết, cô ấy lớn lên ở Úc vào thời kỳ mà phụ nữ và nam giới không có quyền bình đẳng, đặc biệt là về tiền lương. Cô ấy cũng có kinh nghiệm làm việc trong một nhà máy sản xuất đồ da và nhận thức được rằng cô ấy có kỹ năng trong lĩnh vực của mình—hơn rất nhiều nam giới ở đó.

Cô ấy giỏi hơn nhiều đồng nghiệp nam của mình, vì vậy một ngày nọ, cô ấy yêu cầu cấp trên của mình trả cho cô ấy mức lương như nam giới. Người quản lý của cô ấy đã tăng lương cho cô ấy vì hành động táo bạo này. Trên thực tế, tôi tin rằng đây là một minh họa tốt về tính cách của cô ấy. Cô ấy là một người trung thực và công bằng, cô ấy làm việc chăm chỉ và mong được trả công xứng đáng.

Tôi và các anh trai của tôi khá thích thú khi đến thăm nhà cô ấy khi chúng tôi còn nhỏ vì cô ấy luôn thực sự thích sống trong những ngôi nhà cổ ở nông thôn và trang bị cho chúng rất nhiều công nghệ thú vị. Thứ hai, bà tôi là một con người chân chính. Dù đã 60 tuổi nhưng bà vẫn thích chơi game trên máy tính.

Cô ấy cũng thích đi mô tô phân khối lớn và có một số hình xăm khác thường trên cánh tay đối với một phụ nữ ở độ tuổi của cô ấy. Nhưng cô ấy gây ấn tượng với anh em tôi và tôi vì cô ấy cực kỳ tuyệt vời. Cô ấy cũng có rất nhiều tài năng nghệ thuật. Khi khoảng 65 tuổi, bà học chơi piano và vẽ nhiều tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Và vì những điều này, bà tôi là người mà tôi thực sự ngưỡng mộ.

Trên đây là bài viết của Upfile cung cấp cho bạn nguồn từ vựng và bài mẫu để giúp bạn tự tin với chủ đề Speaking “Describe an interesting old person you met”. Hy vọng bài mẫu này sẽ giúp bạn luyện tập và cải thiện kỹ năng nói của mình cho bài thi IELTS. Chúc may mắn!

Theo dõi thường xuyên chuyên mục Blog để cập nhật các bài viết mới nhất nhé!