Back to school

Bài mẫu Describe Someone You Know Who Has Started a Business

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe Someone You Know Who Has Started a Business phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe Someone You Know Who Has Started a Business rồi!

Dàn bài Describe Someone You Know Who Has Started a Business

Dàn bài Describe Someone You Know Who Has Started a Business
Dàn bài Describe Someone You Know Who Has Started a Business

You should say:

 • Who is this person
 • What work this person does
 • Why this person decided to start a business
 • And explain whether you would like to do the same kind of work as this person.

Từ vựng về Describe Someone You Know Who Has Started a Business

 • To take on employees: tuyển nhân viên
 • To create more employment opportunities for people: tạo thêm cơ hội việc làm cho mọi người
 • To make a profit: có lợi nhuận
 • To realize the dream: hiện thực hóa ước mơ
 • The secret of one’s success: Bí mật để thành công
 • To provide the after-sales service: Cung cấp dịch vụ sau bán hàng
 • To satisfy demand: đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
 • To drum up business: thúc đẩy kinh doanh
 • To make significant contributions to: có những đóng góp to lớn cho …
 • To benefit a great deal from: có lợi nhiều từ
 • To gain credibility: có được uy tín
 • Specialize in: chuyên về
 • Compete: Cạnh tranh
 • Strengthen: Tăng cường
 • Achieve: Đạt được
 • Execute: thực hiện
 • Merge: sáp nhập
 • Produce: sản xuất
 • Corporation: tập đoàn
 • Holding company: công ty mẹ
 • Subsidiary: công ty con
 • State-owned enterprise: công ty nhà nước
 • Private company: công ty tư nhân
 • Partnership: công ty hợp doanh

Câu hỏi về Describe Someone You Know Who Has Started a Business

Câu hỏi về Describe Someone You Know Who Has Started a Business
Câu hỏi về Describe Someone You Know Who Has Started a Business

What do you think is the retirement age for men and women?

In my view, there shouldn’t be any limitations on the ages at which men and women can work. They can continue to contribute as long as their health permits and their employer needs their skills, and they can only retire when they feel that they have reached their limit. I believe it is a big waste when elderly employees are forced to retire when they are still physically and intellectually capable since their expertise and wisdom may be quite useful.

Bản dịch:

Theo quan điểm của tôi, không nên có bất kỳ giới hạn nào về độ tuổi mà nam và nữ có thể làm việc. Họ có thể tiếp tục đóng góp miễn là sức khỏe của họ cho phép và người chủ của họ cần các kỹ năng của họ, và họ chỉ có thể nghỉ hưu khi họ cảm thấy rằng họ đã đạt đến giới hạn của mình. Tôi tin rằng sẽ là một sự lãng phí lớn khi những người lao động cao tuổi buộc phải nghỉ hưu khi họ vẫn còn đủ sức khỏe và trí tuệ vì chuyên môn và trí tuệ của họ có thể khá hữu ích.

What kinds of qualities do people need to run their own businesses?

I believe the most important is that a business owner be incredibly well-organized. It takes a lot of planning and management to run a business well, and things will become highly chaotic if an owner is unable to do so. People who wish to run their own businesses should also have a clear vision since no company can succeed without knowing who they are and having a well-thought-out development strategy.

Bản dịch:

Tôi tin rằng điều quan trọng nhất là chủ doanh nghiệp phải được tổ chức cực kỳ tốt. Cần rất nhiều kế hoạch và quản lý để điều hành tốt một doanh nghiệp, và mọi thứ sẽ trở nên rất hỗn loạn nếu chủ sở hữu không thể làm như vậy. Những người muốn điều hành doanh nghiệp của riêng mình cũng nên có một tầm nhìn rõ ràng vì không công ty nào có thể thành công nếu không biết họ là ai và có một chiến lược phát triển được cân nhắc kỹ lưỡng.

Xem thêm:

Talk about your hobby

Talk about Halloween

Talk about swimming

What do you think are the key factors that contribute to the success of a business?

Personally, I believe that a business needs a competitive edge above all else in order to succeed. To put it another way, companies should be able to outperform their rivals in a certain area, such as pricing, user experience, or distinctiveness.

A strong staff may also significantly contribute to a company’s success. A decent smartphone, for instance, might not sell without a powerful marketing team to draw attention to it and a skilled sales staff to persuade clients to buy.

Bản dịch:

Cá nhân tôi tin rằng một doanh nghiệp cần có lợi thế cạnh tranh hơn tất cả những thứ khác để thành công. Nói cách khác, các công ty sẽ có thể vượt trội so với các đối thủ của họ trong một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như giá cả, trải nghiệm người dùng hoặc tính khác biệt.

Một đội ngũ nhân viên giỏi cũng có thể góp phần đáng kể vào thành công của công ty. Chẳng hạn, một chiếc điện thoại thông minh tử tế có thể không bán được nếu không có đội ngũ tiếp thị hùng hậu để thu hút sự chú ý đến nó và đội ngũ nhân viên bán hàng lành nghề để thuyết phục khách hàng mua hàng.

Bài mẫu Describe Someone You Know Who Has Started a Business 

Bài mẫu 1 – Describe Someone You Know Who Has Started a Business

Bài mẫu 1 - Describe Someone You Know Who Has Started a Business
Bài mẫu 1 – Describe Someone You Know Who Has Started a Business

My childhood friend Maruf Adil has a highly determined and optimistic character. He is currently employed as a banker but has previously had a variety of positions, maybe in an effort to master other “trades.” Now, one would wonder why he would desire to learn several skills. He wanted to start his own business, after all. So I wasn’t really surprised when he told me he wanted to establish a catering company a few months ago.

I was genuinely happy for him since recently, he had been grumbling a lot about his job and requesting a bit more flexibility in his schedule so that he could spend more time with his aging parents.

Now, if you were to ask me if I would like to work in the catering industry, I’m pretty sure I would say no, mostly because of how introverted I am and how it makes it difficult for me to succeed in a job that requires regular interaction with a variety of people.

To be competitive in any type of business, one needs to be nice, very creative, consistent, and organized, which isn’t exactly how I would characterize myself. Additionally, I don’t really believe that I could handle the amount of preparation, cleaning, and serving that would be required to run a successful catering business.

And last, I’ve never been one to take chances, and starting a catering company would cost a sizable sum of money. I don’t believe that I would be willing to take such a risk with my hard-earned money as I have no prior expertise in the restaurant or catering industry. Contrary to my business-minded buddy, I suppose I just like to work from a comfortable place while, in reality, business is all about taking chances.

Bản dịch:

Người bạn thời thơ ấu của tôi, Maruf Adil, có một tính cách lạc quan và quyết tâm cao. Anh ấy hiện đang làm nhân viên ngân hàng nhưng trước đây đã từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, có thể là để cố gắng thành thạo các “nghề” khác. Bây giờ, người ta sẽ tự hỏi tại sao anh ta lại muốn học một số kỹ năng. Rốt cuộc, anh ấy muốn bắt đầu kinh doanh riêng. Vì vậy, tôi không thực sự ngạc nhiên khi anh ấy nói với tôi rằng anh ấy muốn thành lập một công ty cung cấp thực phẩm vài tháng trước.

Tôi thực sự mừng cho anh ấy vì gần đây, anh ấy đã phàn nàn rất nhiều về công việc của mình và yêu cầu lịch trình linh hoạt hơn một chút để anh ấy có thể dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ già của mình.

Bây giờ, nếu bạn hỏi tôi có muốn làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống không, tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ nói không, chủ yếu là do tôi hướng nội như thế nào và điều đó khiến tôi khó thành công trong công việc như thế nào. Đòi hỏi sự tương tác thường xuyên với nhiều người.

Để có thể cạnh tranh trong bất kỳ loại hình kinh doanh nào, một người cần phải tử tế, rất sáng tạo, nhất quán và có tổ chức, đó không phải là cách tôi tự mô tả chính xác bản thân mình. Ngoài ra, tôi không thực sự tin rằng mình có thể xử lý khối lượng công việc chuẩn bị, dọn dẹp và phục vụ cần thiết để điều hành một doanh nghiệp ăn uống thành công.

Và cuối cùng, tôi chưa bao giờ là người nắm bắt cơ hội, và việc thành lập một công ty cung cấp thực phẩm sẽ tiêu tốn một khoản tiền khá lớn. Tôi không tin rằng mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro như vậy với số tiền khó kiếm được của mình vì tôi không có kiến thức chuyên môn trước đó về nhà hàng hoặc ngành ăn uống. Trái ngược với người bạn có đầu óc kinh doanh của mình, tôi cho rằng mình chỉ thích làm việc ở một nơi thoải mái trong khi thực tế, kinh doanh là để chớp lấy cơ hội.

Bài mẫu 2 – Describe Someone You Know Who Has Started a Business

Bài mẫu 2 - Describe Someone You Know Who Has Started a Business
Bài mẫu 2 – Describe Someone You Know Who Has Started a Business

I’d want to start by thanking you for the chance you’ve given me to speak about a company owner I know personally. In fact, one of my cousins recently launched a successful web design business in our city. I’m pleased for my cousin since he has already attracted a few clients. He has a strong sense of purpose, and I have no doubt that he will lead the business to new heights.

Andrew is the relative I’m referring to; he has a degree in computers and runs a website design business. He is a maternal cousin of mine, and we were close in high school. Despite our mutual understanding and respect for each other, we are not as close as we used to be. However, when I visited his office a couple of weeks ago, we talked for an hour and he introduced me to some of his office staff.

I consider him to be a gifted person with a drive to do something transcendental. And based on our conversation, he decided to launch a business because he wanted to do more than just add a few projects to his portfolio and collect a paycheck each month.

He explained to me the many advantages of establishing and successfully operating a business, including the ability to be one’s own boss, follow one’s passion, determine one’s own working hours, hire others, find personal fulfillment, and take more time off. I can see from the conversation that he desired to follow his own ambition and did not want to spend the rest of his life working from 9 to 5 every weekday.

Since I did not major in computer science in college, I don’t think it would be a good idea for me to establish a web design and software development company. I would want to build a business that focuses more on writing and publishing than coding codes for websites and software because I am pursuing my graduate in English literature. However, I had a great time visiting my cousin’s office, and I would definitely follow the way he runs his business.

Bản dịch:

Tôi muốn bắt đầu bằng lời cảm ơn vì bạn đã cho tôi cơ hội để nói về một người chủ công ty mà tôi biết. Trên thực tế, một trong những người anh em họ của tôi gần đây đã thành lập một doanh nghiệp thiết kế web thành công ở thành phố của chúng tôi. Tôi mừng cho anh họ của tôi vì anh ấy đã thu hút được một vài khách hàng. Anh ấy có ý thức mạnh mẽ về mục đích và tôi không nghi ngờ gì về việc anh ấy sẽ dẫn dắt doanh nghiệp lên một tầm cao mới.

Andrew là người họ hàng mà tôi đang đề cập đến; anh ấy có bằng máy tính và điều hành một doanh nghiệp thiết kế trang web. Anh ấy là anh họ ngoại của tôi, và chúng tôi chơi thân với nhau ở trường trung học. Mặc dù chúng tôi hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau, nhưng chúng tôi không còn thân thiết như trước nữa. Tuy nhiên, khi tôi đến thăm văn phòng của anh ấy vài tuần trước, chúng tôi đã nói chuyện trong một giờ và anh ấy đã giới thiệu tôi với một số nhân viên văn phòng của anh ấy.

Tôi coi anh ấy là một người có năng khiếu với động lực làm điều gì đó siêu việt. Và dựa trên cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ấy quyết định thành lập một doanh nghiệp vì anh ấy muốn làm nhiều việc hơn là chỉ thêm một vài dự án vào danh mục đầu tư của mình và nhận tiền lương mỗi tháng.

Anh ấy giải thích cho tôi về nhiều lợi thế của việc thành lập và điều hành thành công một doanh nghiệp, bao gồm khả năng trở thành ông chủ của chính mình, theo đuổi đam mê của mình, xác định giờ làm việc của chính mình, thuê người khác, thỏa mãn bản thân và có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tôi có thể thấy từ cuộc trò chuyện rằng anh ấy muốn theo đuổi tham vọng của riêng mình và không muốn dành phần đời còn lại của mình để làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ mỗi ngày trong tuần.

Vì tôi không học chuyên ngành khoa học máy tính ở trường đại học, nên tôi không nghĩ rằng việc thành lập một công ty phát triển phần mềm và thiết kế web là một ý kiến hay. Tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào việc viết lách và xuất bản hơn là viết mã cho các trang web và phần mềm vì tôi đang theo đuổi bằng tốt nghiệp ngành văn học Anh. Tuy nhiên, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi đến thăm văn phòng của anh họ tôi, và tôi chắc chắn sẽ làm theo cách anh ấy điều hành công việc kinh doanh của mình.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe Someone You Know Who Has Started a BusinessUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt! Theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và hữu ích khác nhé!

Xem thêm:

Describe an unusual meal that you had

Describe a time when you shared something with others

Talk about your best friend