Back to school

Bài mẫu Speaking: Describe A Good Decision You Made Recently

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe a good decision you made recently phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe a good decision you made recently rồi!

Dàn bài chủ đề Describe a good decision you made recently

Dàn bài chủ đề Describe a good decision you made recently
Dàn bài chủ đề Describe a good decision you made recently

You should say:

 • What it was
 • When you made it
 • What the result was
 • And explain how you felt about it

Từ vựng chủ đề Describe a good decision you made recently

 • Come to the conclusion (v): đi đến kết luận
 • Drowsy (adj): buồn ngủ
 • Coerce oneself out of bed (v): buộc mình ra khỏi giường
 • Serene (adj): thanh thản
 • Go over sb’s notes (v): lướt qua các ghi chú
 • Assured (adj): chắc chắn, đảm bảo
 • Recollect crucial knowledge (v): nhớ lại những kiến thức quan trọng
 • Reflect on (v): nhớ lại, hồi tưởng lại
 • Be pleased with (adj): hài lòng với
 • A minor loss of time and convenience (n): một sự mất mát nhỏ về thời gian và sự thuận tiện
 • Academic progress (n): tiến độ học tập

Câu hỏi về chủ đề Describe a good decision you made recently

Describe a good decision you made recently
Describe a good decision you made recently

What kinds of decisions do people usually make in their daily life?

Most people have to make the decision of what to dress every day. How to dress, including what sort of shirt, color of pants, style of shoes, and accessories. Many people take a long time to decide which options to pursue. Mark Zuckerberg, the creator of Facebook, is an unusual exception since he opts to wear the same blue shirt, pair of pants, and pair of running shoes every day so that he can focus on the more crucial choices.

Bản dịch:

Hầu hết mọi người phải đưa ra quyết định mặc gì mỗi ngày. Cách ăn mặc, bao gồm loại áo, màu quần, kiểu giày và phụ kiện. Nhiều người mất nhiều thời gian để quyết định nên theo đuổi những lựa chọn nào. Mark Zukerberg, người tạo ra Facebook, là một ngoại lệ khác thường khi anh ấy chọn mặc cùng một chiếc áo sơ mi xanh, quần dài và một đôi giày chạy bộ mỗi ngày để anh ấy có thể tập trung vào những lựa chọn quan trọng hơn.

What should people do when making a hard decision?

People ought to take their time and consider all their options when faced with a difficult choice. The cause is that in stressful situations, people often experience an adrenaline surge and are unable to make optimal choices.

They can reduce the impact of hormones and have more time to think things through by slowing things down. Additionally, as it cultivates awareness and purges the mind of extraneous ideas to support individuals in making wiser decisions, meditation is another method of achieving mental clarity.

Bản dịch:

Mọi người nên dành thời gian và xem xét tất cả các lựa chọn của họ khi phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Nguyên nhân là do trong những tình huống căng thẳng, con người thường cảm thấy adrenaline dâng cao và không thể đưa ra những lựa chọn tối ưu.

Họ có thể giảm tác động của hormone và có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ mọi thứ bằng cách làm mọi thứ chậm lại. Ngoài ra, vì nó trau dồi nhận thức và thanh lọc tâm trí khỏi những ý tưởng không liên quan để hỗ trợ các cá nhân đưa ra quyết định sáng suốt hơn, thiền định là một phương pháp khác để đạt được sự minh mẫn về tinh thần.

Xem thêm:

Describe an interesting old person you met

Describe A Shop That You Enjoy Going To

Describe A New Skill You Would Like To Learn

Do you think it is easier to make a decision by yourself or by discussing it with others?

Most of the time, making decisions on my own is simpler since I don’t have to argue with anyone and can simply do things how I want. But of course, when my choice has an impact on those nearby, things become a bit more difficult.

For instance, it is quite challenging for me to decide what is best for everyone when I have to plan a trip for a group of friends. Some people would choose to go close to the city, while others could favor a low-cost hotel, and so on. Simply having a discussion with everyone in such circumstances is considerably simpler.

Bản dịch:

Hầu hết thời gian, việc tự mình đưa ra quyết định sẽ đơn giản hơn vì tôi không phải tranh cãi với bất kỳ ai và có thể đơn giản làm mọi việc theo cách mình muốn. Nhưng tất nhiên, khi sự lựa chọn của tôi ảnh hưởng đến những người bên cạnh, mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút.

Chẳng hạn, tôi khá khó khăn để quyết định điều gì là tốt nhất cho mọi người khi tôi phải lên kế hoạch cho một chuyến đi cho một nhóm bạn. Một số người sẽ chọn đến gần thành phố, trong khi những người khác có thể thích một khách sạn giá rẻ, v.v. Chỉ cần thảo luận với mọi người trong những trường hợp như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.

Câu hỏi về chủ đề Describe a good decision you made recently
Câu hỏi về chủ đề Describe a good decision you made recently

Why do you think many young people don’t like to follow their parent’s advice?

Youth naturally have a predisposition to disregard parental guidance, especially throughout the teenage years. This alleged teenage rebellion is a natural aspect of maturation as adolescents search for their individuality and unique personalities.

Breaking the law, speeding, disobeying authority figures, etc. Although these disrespectful behaviors might test a parent’s tolerance, they are occasionally necessary for a child’s growth and, by the time an adolescent reaches maturity, they will have mostly disappeared.

Bản dịch:

Thanh thiếu niên tự nhiên có khuynh hướng coi thường sự hướng dẫn của cha mẹ, đặc biệt là trong suốt những năm thiếu niên. Sự nổi loạn được cho là của thanh thiếu niên này là một khía cạnh tự nhiên của quá trình trưởng thành khi thanh thiếu niên tìm kiếm cá tính và cá tính độc đáo của mình.

Vi phạm pháp luật, chạy quá tốc độ, không tuân theo các nhân vật có thẩm quyền, v.v. Mặc dù những hành vi thiếu tôn trọng này có thể thử thách lòng khoan dung của cha mẹ, nhưng đôi khi chúng cần thiết cho sự phát triển của trẻ và khi trẻ trưởng thành, chúng hầu như sẽ biến mất.

What should people do to make better decisions?

The everyday practice of mindfulness can help you make better decisions. This is due to the continual barrage of extraneous information, ideas, and thoughts that might skew people’s judgment. For instance, if music, street sounds, reports from other departments, and unrelated phone conversations constantly enter a manager’s thoughts, he would find it extremely difficult to make a significant financial commitment.

A potential treatment is mindfulness practice, such as meditation, which might help people make better decisions by clearing their minds of all unimportant ideas.

Bản dịch:

Thực hành chánh niệm hàng ngày có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Điều này là do hàng loạt thông tin, ý tưởng và suy nghĩ không liên quan liên tục có thể làm sai lệch phán đoán của mọi người. Ví dụ, nếu âm nhạc, âm thanh đường phố, báo cáo từ các bộ phận khác và các cuộc trò chuyện qua điện thoại không liên quan liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của người quản lý, anh ta sẽ thấy rất khó đưa ra cam kết tài chính quan trọng.

Một phương pháp điều trị tiềm năng là thực hành chánh niệm, chẳng hạn như thiền định, có thể giúp mọi người đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách loại bỏ tất cả những ý tưởng không quan trọng trong đầu.

Bài mẫu chủ đề Describe a good decision you made recently

Bài mẫu 1 – Describe a good decision you made recently

Bài mẫu 1 - Describe a good decision you made recently
Bài mẫu 1 – Describe a good decision you made recently

I recently made a sensible decision to get up early to study for a crucial exam. I was having trouble comprehending the material, and I was worried that I wouldn’t be well-prepared for the next exam.

I realized one night that taking action would improve my odds of success. I decided to set my alarm clock for several hours earlier than usual so that I would have more time to study in the morning. The next morning I felt sleepy and worn out, but I forced myself to get out of bed so I could go to work studying. I discovered that the early morning hours were serene and quiet, and I was much more able to concentrate than I had been in the evenings.

For the following few days, I persisted in rising early and putting in a lot of study time. I reviewed my notes, worked on practice problems, and if I needed help, I approached my professors and fellow students. On the day of the exam, I felt much more confident and prepared than in the past. I was able to recall important information and apply it to the test questions, which enabled me to get a good exam grade.

I’m happy with the decision I made when I think back on this event. Even though it only cost me a little time and convenience, it had a big effect on how well I did on my exam and how far I had come academically.

Bản dịch:

Gần đây tôi đã đưa ra một quyết định hợp lý là dậy sớm để học bài cho kỳ thi quan trọng. Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu tài liệu và tôi lo lắng rằng tôi sẽ không chuẩn bị tốt cho kỳ thi tiếp theo.

Một đêm nọ, tôi nhận ra rằng hành động sẽ cải thiện tỷ lệ thành công của tôi. Tôi quyết định đặt đồng hồ báo thức sớm hơn thường lệ vài tiếng để có nhiều thời gian hơn cho việc học vào buổi sáng. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng tôi buộc mình phải ra khỏi giường để tiếp tục học bài. Tôi phát hiện ra rằng những giờ sáng sớm thật thanh bình và yên tĩnh, và tôi có thể tập trung hơn nhiều so với buổi tối.

Trong vài ngày sau đó, tôi kiên trì dậy sớm và dành nhiều thời gian cho việc học. Tôi xem lại các ghi chú của mình, giải các bài tập thực hành và nếu cần trợ giúp, tôi sẽ liên hệ với các giáo sư và sinh viên của mình. Vào ngày thi, tôi cảm thấy tự tin và chuẩn bị hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi đã có thể nhớ lại những thông tin quan trọng và áp dụng nó vào các câu hỏi kiểm tra, giúp tôi đạt điểm cao trong kỳ thi.

Tôi hài lòng với quyết định của mình khi nghĩ lại về sự kiện này. Mặc dù nó chỉ khiến tôi mất một ít thời gian và sự thuận tiện, nhưng nó có ảnh hưởng lớn đến kết quả thi của tôi và tiến trình học tập của tôi.

Bài mẫu 2 – Describe a good decision you made recently

Bài mẫu 2 - Describe a good decision you made recently
Bài mẫu 2 – Describe a good decision you made recently

One wise choice I recently made was to get up early to prepare for a significant exam. I was finding it difficult to understand the content, and I was concerned that I wouldn’t be well-prepared for the exam, which was coming up soon.

One night, I came to the conclusion that taking action would increase my chances of success. In order to have more time to study in the morning, I made the decision to set my alarm clock several hours earlier than normal. I woke up the following morning feeling drowsy and exhausted, but I coerced myself out of bed so I could go to work studying. I found that the early morning hours were quiet and peaceful, and I was able to focus much better than I had been able to in the evenings.

I kept getting up early and studying hard for the following couple of days. I went through my notes, worked on practice problems, and asked my lecturers and fellow students for assistance when I needed it. I felt a lot more assured and prepared on the exam day than I had in the past. I was able to recollect crucial knowledge and use it to answer the test questions, which helped me to achieve a good exam result.

When I reflect on this event, I’m pleased with the choice I made. It was a minor loss of time and convenience, but it had a significant impact on both my exam performance and academic progress as a whole.

Bản dịch:

Một lựa chọn khôn ngoan mà tôi đã thực hiện gần đây là dậy sớm để chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng. Tôi cảm thấy khó hiểu nội dung và tôi lo lắng rằng mình sẽ không chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp diễn ra.

Một đêm nọ, tôi đi đến kết luận rằng hành động sẽ làm tăng cơ hội thành công của tôi. Để có thêm thời gian học vào buổi sáng, tôi quyết định đặt đồng hồ báo thức sớm hơn bình thường vài tiếng. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác buồn ngủ và kiệt sức, nhưng tôi đã ép mình ra khỏi giường để có thể tiếp tục học bài. Tôi thấy rằng những giờ sáng sớm yên tĩnh và thanh bình, và tôi có thể tập trung tốt hơn nhiều so với buổi tối.

Tôi tiếp tục dậy sớm và học tập chăm chỉ trong vài ngày sau đó. Tôi xem lại các ghi chú của mình, giải quyết các vấn đề thực hành và nhờ các giảng viên cũng như các bạn sinh viên giúp đỡ khi tôi cần. Tôi cảm thấy yên tâm và chuẩn bị cho ngày thi hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi đã có thể nhớ lại những kiến thức quan trọng và sử dụng nó để trả lời các câu hỏi kiểm tra, giúp tôi đạt được một kết quả kỳ thi tốt.

Khi suy ngẫm về sự kiện này, tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình. Đó là một sự mất mát nhỏ về thời gian và sự thuận tiện, nhưng nó có tác động đáng kể đến cả kết quả thi cử và tiến bộ học tập của tôi nói chung.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe a good decision you made recentlyUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt! Theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và mới nhất nhé!

Xem thêm:

Describe An Occasion When You Got Incorrect Information

Describing a car journey

Describe a restaurant that you enjoyed going to