Học IELTS chỉ 99k/giờ tại IELTS Vietop

Describe an Advertisement That You Don’t Like – IELTS Speaking

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe an advertisement that you don’t like phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe an advertisement that you don’t like rồi!

Dàn bài chủ đề Describe an advertisement that you don’t like

Dàn bài chủ đề Describe an Advertisement That You Don't Like
Dàn bài chủ đề Describe an Advertisement That You Don’t Like

You should say:

 • What type of advertisement it is
 • What product or service it advertises
 • Where and when you first saw it
 • And explain why you don’t like it

Từ vựng chủ đề Describe an advertisement that you don’t like

 • Give you a boost of energy: cung cấp năng lượng cho bạn
 • On the verge of falling asleep: sắp ngủ gục
 • Stressed out: căng  thẳng
 • Super energetic and productive: rất năng động và năng suất
 • Unrealistic: không thực tế
 • Drink ~ beverage: thức uống
 • False expectation: kỳ vọng sai lầm
 • Exaggerated: phóng đại
 • Not buying it: không tin nó
 • Based on false promises: dựa trên những lời hứa sai lầm
 • Honest and upfront: trung thực và thẳng thắn

Câu hỏi về chủ đề Describe an advertisement that you don’t like

Câu hỏi về chủ đề Describe an advertisement that you don't like
Câu hỏi về chủ đề Describe an advertisement that you don’t like

What kind of things advertise most in your country?

In my country, advertising takes many forms, but the most common ones are television commercials, billboards, and social media ads. On top of that, companies also use influencers to promote their products on social media platforms like Instagram and Facebook. And actually, radio ads and print ads in magazines and newspapers are still prevalent in my country.

Bản dịch:

Ở nước tôi, quảng cáo có nhiều hình thức, nhưng những hình thức phổ biến nhất là quảng cáo trên truyền hình, biển quảng cáo và quảng cáo trên mạng xã hội. Trên hết, các công ty cũng sử dụng những người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm của họ trên các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram và Facebook. Và trên thực tế, quảng cáo trên đài phát thanh và quảng cáo in trên báo và tạp chí vẫn còn phổ biến ở đất nước tôi.

Xem thêm:

Describe An Occasion When You Got Incorrect Information

Describe A Special Occasion In Your Life

Describe A Hotel That You Know

Which one is more effective: newspaper advertising or online advertising?

Well, It really depends on the target audience and the nature of the product or service being advertised. I mean newspaper advertising can be effective for reaching older generations who still prefer print media, while online advertising may be more effective for younger, tech-savvy audiences. That said, with the increasing popularity of digital media, online advertising is becoming more and more important in today’s world.

Bản dịch:

Chà, nó thực sự phụ thuộc vào đối tượng mục tiêu và bản chất của sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. Ý tôi là quảng cáo trên báo có thể hiệu quả để tiếp cận các thế hệ lớn tuổi hơn, những người vẫn thích phương tiện in ấn, trong khi quảng cáo trực tuyến có thể hiệu quả hơn đối với khán giả trẻ hơn, hiểu biết về công nghệ. Điều đó nói rằng, với sự phổ biến ngày càng tăng của phương tiện kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thế giới ngày nay.

Describe an Advertisement That You Don't Like
Describe an Advertisement That You Don’t Like

What are the benefits of advertising?

First off, promoting their merchant‘s goods and services can broaden their consumer base. Additionally, they can advertise the products’ features or advantages, which will help people learn more about their standing in society. For instance, if the business may highlight some of the user reviews of a particular product, like a medication that drastically modifies or enhances a user’s health.

Unquestionably, a sizable number of people will test their product. Finally, when they build up and outperform their rivals, they can produce more income. I believe that too much exposure to a brand in society might draw people in and keep them interested.

Bản dịch:

Trước hết, việc quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người bán có thể mở rộng cơ sở người tiêu dùng của họ. Ngoài ra, họ có thể quảng cáo các tính năng hoặc ưu điểm của sản phẩm, điều này sẽ giúp mọi người tìm hiểu thêm về vị thế của họ trong xã hội. Ví dụ: nếu doanh nghiệp có thể làm nổi bật một số bài đánh giá của người dùng về một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như một loại thuốc giúp cải thiện đáng kể hoặc cải thiện sức khỏe của người dùng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một số lượng lớn người sẽ dùng thử sản phẩm của họ. Cuối cùng, khi họ xây dựng và vượt trội so với các đối thủ của mình, họ có thể tạo ra nhiều thu nhập hơn. Tôi tin rằng việc tiếp xúc quá nhiều với một thương hiệu trong xã hội có thể thu hút mọi người và khiến họ quan tâm.

Bài mẫu chủ đề Describe an advertisement that you don’t like 

Bài mẫu 1 – Describe an advertisement that you don’t like

Bài mẫu 1 - Describe an advertisement that you don't like
Bài mẫu 1 – Describe an advertisement that you don’t like

So, I’d want to discuss an advertisement that irritates me. It’s for a new energy drink that promises to offer you a jolt of energy while also helping you stay focused. But, to be honest, every time I see the advertisement, I just want to change the channel.

The commercial begins with a man who appears to be on the point of falling asleep at work. He’s surrounded by documents and appears to be really worried. Then he takes this energy drink, and he becomes extremely active and productive. Of course, everyone around him is taken aback and impressed.

But what truly concerns me about this advertisement is how ridiculous it is. I mean, I’ve tried energy drinks before, and they don’t instantly transform me into a superhero. And the notion that you can simply drink this beverage and become more productive is absurd. It creates the erroneous idea that you may achieve success without putting out any actual work.

Furthermore, the advertisement appears to be phony to me. The performers are all joyful and smiling, but it’s clear that they’re just pretending. And the way they rave about the energy drink is so overblown that you get the impression that it’s the finest thing ever. But I’m not convinced.

Overall, I just find this ad really annoying and misleading. It’s trying to sell you a product based on false promises and unrealistic expectations. I think advertisers should be more honest and upfront about what their products can actually do, instead of trying to trick people into buying them.

Bản dịch:

Vì vậy, tôi muốn thảo luận về một quảng cáo làm tôi khó chịu. Đó là một loại nước tăng lực mới hứa hẹn cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng dồi dào đồng thời giúp bạn tập trung. Nhưng thú thực là mỗi lần xem quảng cáo là tôi chỉ muốn chuyển kênh.

Quảng cáo bắt đầu với một người đàn ông dường như sắp ngủ gật tại nơi làm việc. Anh ta bị bao quanh bởi các tài liệu và có vẻ như thực sự lo lắng. Sau đó, anh ấy uống nước tăng lực này, và anh ấy trở nên cực kỳ năng động và làm việc hiệu quả. Tất nhiên, mọi người xung quanh đều sửng sốt và ấn tượng.

Nhưng điều thực sự làm tôi lo lắng về quảng cáo này là nó nực cười làm sao. Ý tôi là, tôi đã từng thử nước tăng lực trước đây và chúng không biến tôi thành siêu anh hùng ngay lập tức. Và quan niệm rằng bạn có thể chỉ cần uống loại đồ uống này và trở nên năng suất hơn là vô lý. Nó tạo ra ý tưởng sai lầm rằng bạn có thể đạt được thành công mà không cần thực hiện bất kỳ công việc thực tế nào.

Hơn nữa, quảng cáo dường như là giả mạo đối với tôi. Những người biểu diễn đều vui vẻ và mỉm cười, nhưng rõ ràng là họ chỉ đang giả vờ. Và cách họ say sưa nói về nước tăng lực được thổi phồng quá mức khiến bạn có ấn tượng rằng đó là thứ tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Nhưng tôi không bị thuyết phục.

Nhìn chung, tôi chỉ thấy quảng cáo này thực sự gây phiền nhiễu và gây hiểu lầm. Nó đang cố bán cho bạn một sản phẩm dựa trên những lời hứa hão huyền và những kỳ vọng không thực tế. Tôi nghĩ các nhà quảng cáo nên trung thực và thẳng thắn hơn về những gì sản phẩm của họ thực sự có thể làm, thay vì cố lừa mọi người mua chúng.

Bài mẫu 2 – Describe an advertisement that you don’t like

Bài mẫu 2 - Describe an advertisement that you don't like
Bài mẫu 2 – Describe an advertisement that you don’t like

There has never been a better way to contact your target market and improve your brand’s reputation than via advertising. In general, businesses may occasionally take the risk of creating advertising that is both difficult to understand and have negative consequences. In response to your query, I’d like to share an advertisement that has angered me.

This is an advertisement for Gillette, which made headlines in 2019 when it announced that it will change the slogan “The Best a Man Can Get” with one supporting the #MeToo movement.

The “We Believe” campaign was established to urge men to be better people by starting a conversation about gender bias and masculine preference, as well as to draw attention to men’s unethical use of power. This advertisement depicts a more nuanced and intriguing aspect of modern guys than the usual one of a white dude in a suit.

Many people have joyfully embraced this shift in direction, but it has also been received with criticism from many others, including myself. The negative stereotype of a guy in the twenty-first century irritates me.

In sum, I think many people would agree that this is one of the most irritating advertisements we’ve ever seen. This commercial has convinced me to stop doing business with them, and I strongly condemn them for doing so.

Bản dịch:

Chưa bao giờ có cách nào tốt hơn để liên hệ với thị trường mục tiêu của bạn và cải thiện danh tiếng thương hiệu của bạn hơn là thông qua quảng cáo. Nói chung, các doanh nghiệp đôi khi có thể gặp rủi ro khi tạo quảng cáo vừa khó hiểu vừa gây hậu quả tiêu cực. Để trả lời câu hỏi của bạn, tôi muốn chia sẻ một quảng cáo đã làm tôi tức giận.

Đây là một quảng cáo của Gillette, đã gây chú ý vào năm 2019 khi thông báo rằng họ sẽ thay đổi khẩu hiệu “The Best a Man Can Get” bằng một khẩu hiệu ủng hộ phong trào #MeToo.

Chiến dịch “We Believe” được thành lập để kêu gọi nam giới trở thành những người tốt hơn bằng cách bắt đầu cuộc trò chuyện về xu hướng giới tính và sở thích nam tính, cũng như thu hút sự chú ý đến việc sử dụng quyền lực phi đạo đức của nam giới. Quảng cáo này mô tả một khía cạnh sắc thái và hấp dẫn hơn của những người đàn ông hiện đại hơn là khía cạnh thông thường của một anh chàng da trắng trong bộ vest.

Nhiều người đã vui vẻ chấp nhận sự thay đổi theo hướng này, nhưng nó cũng đã nhận được những lời chỉ trích từ nhiều người khác, bao gồm cả bản thân tôi. Định kiến tiêu cực về một chàng trai ở thế kỷ 21 khiến tôi khó chịu.

Tóm lại, tôi nghĩ nhiều người sẽ đồng ý rằng đây là một trong những quảng cáo khó chịu nhất mà chúng tôi từng xem. Quảng cáo này đã thuyết phục tôi ngừng kinh doanh với họ và tôi cực lực lên án họ vì đã làm như vậy.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe an advertisement that you don’t likeUpfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm:

Describe An Occasion When You Got Lost

Describe an exciting journey you once took

Describe Something Healthy You Enjoy Doing