Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Describe An Occasion When You Got Incorrect Information

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe an occasion when you got incorrect information phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe an occasion when you got incorrect information rồi!

Dàn bài Describe an occasion when you got incorrect information

Describe an occasion when you got incorrect information
Describe an occasion when you got incorrect information
 • When you got it
 • How you got it
 • How you found it was incorrect
 • And explain how you felt about it.

Situation – Mô tả dịp tôi nhận được thông tin không chính xác trong quá trình lập kế hoạch chuyến đi.

Task – Chia sẻ khi nó xảy ra, thông tin không chính xác là gì, cách tôi biết thông tin đó không chính xác và giải thích cảm xúc của tôi về trải nghiệm này.

Action – Thuật lại các bước tìm kiếm thông tin từ một người bạn, dựa vào mô tả của họ, đến đích, nhận ra thông tin không chính xác và điều tra thêm để xác nhận sai lầm.

Result – Kết quả là cảm giác thất vọng và thất vọng do dựa vào thông tin không chính xác và khiến những kỳ vọng của tôi tan vỡ. Kinh nghiệm đã dạy tôi tầm quan trọng của việc kiểm tra thực tế, không chỉ dựa vào thông tin cũ và chịu trách nhiệm thu thập thông tin chính xác trong tương lai.

Từ vựng – Describe an occasion when you got incorrect information

Từ vựng - Describe an occasion when you got incorrect information
Từ vựng – Describe an occasion when you got incorrect information
 • A popular tourist destination (Điểm đến du lịch phổ biến): Một địa điểm du lịch phổ biến.
 • Enthusiastically (Một cách nhiệt tình, hăng hái): Một cách đầy hứng khởi.
 • A must-visit (Phải ghé thăm, không thể bỏ qua): Một điểm đến không thể bỏ qua.
 • A breathtaking monument (Một công trình tuyệt đẹp): Một công trình đẹp đến ngỡ ngàng.
 • Stunning views (Cảnh quan tuyệt đẹp): Những cảnh quan đẹp mắt.
 • Itinerary (Lịch trình): Kế hoạch chi tiết.
 • Resemblance (Sự giống nhau, sự tương đồng): Điểm tương đồng.
 • Investigate (Điều tra, khám phá): Tìm hiểu, khám phá.
 • Inform (Thông báo, cung cấp thông tin): Cung cấp thông tin, thông báo.
 • A case of mistaken identity (Trường hợp nhầm lẫn về danh tính): Trường hợp nhầm lẫn về thông tin.
 • Verify (Xác minh, kiểm chứng): Xác minh, kiểm tra.
 • Frustration (Sự thất vọng, sự bực bội): Sự thất vọng, sự khó chịu.
 • Disheartening (Làm chán nản, làm mất niềm tin): Làm mất lòng tin, làm chán nản.
 • Fact-checking (Kiểm tra sự chính xác thông tin): Kiểm tra sự chính xác của thông tin.
 • Second-hand information (Thông tin từ người khác): Thông tin từ nguồn khác.
 • Cautious (Cẩn thận): Thận trọng.

Xem thêm:

Talk about Ho Chi Minh city

Talk about Hanoi 

Talk About Neighborhood

Câu hỏi – Describe an occasion when you got incorrect information

Câu hỏi - Describe an occasion when you got incorrect information
Câu hỏi – Describe an occasion when you got incorrect information

Why are some people good at giving information to others?

If you mean telling others about something, I believe certain people are good at it because they have good memory and communication abilities. A good memory allows them to remember what they have seen or learned for a long period, allowing them to readily pass it on to others when asked later practically instantly. Good communication skills enable people to convey their thoughts in an understandable and friendly manner, allowing them to deliver information to others more effectively.

Bản dịch:

Nếu bạn muốn nói với người khác về điều gì đó, tôi tin rằng một số người giỏi việc đó vì họ có trí nhớ và khả năng giao tiếp tốt. Một trí nhớ tốt cho phép họ ghi nhớ những gì họ đã nhìn thấy hoặc học được trong một thời gian dài, cho phép họ dễ dàng chuyển nó cho người khác khi được hỏi sau này gần như ngay lập tức. Kỹ năng giao tiếp tốt cho phép mọi người truyền đạt suy nghĩ của họ một cách dễ hiểu và thân thiện, cho phép họ cung cấp thông tin cho người khác hiệu quả hơn.

Why do people not trust online information?

I believe this is the case because of the abundance of skewed and fake news on the Internet nowadays, all of which have the potential to mislead or manipulate. It is designed that way for a variety of reasons, some of which include gaining more attention or making money. Information obtained online thus loses credibility and makes people’s cynicism worse.

Bản dịch:

Tôi tin rằng đây là trường hợp vì ngày nay có rất nhiều tin tức sai lệch và giả mạo trên Internet, tất cả đều có khả năng gây hiểu lầm hoặc thao túng. Nó được thiết kế theo cách đó vì nhiều lý do, một số lý do bao gồm thu hút nhiều sự chú ý hơn hoặc kiếm tiền. Do đó, thông tin thu được trực tuyến làm mất uy tín và làm cho sự hoài nghi của mọi người trở nên tồi tệ hơn.

What kinds of jobs need to give information to others?

Because information is ingrained in everything, I guess all kinds of occupations may include providing information to others. However, this may be more noticeable in some occupations than others. Consulting is the first occupation that springs to mind. Consultants must provide recommendations to their clients, thus they must be aware of the type of problem they are dealing with.

Customer care representatives are compensated to assist their clients with any problems they may have with the service or product offered by their employers. To do so, they need to know about their company’s goods or services as well as how to solve difficulties.

Bản dịch:

Bởi vì thông tin ăn sâu vào mọi thứ, tôi đoán tất cả các loại nghề nghiệp đều có thể bao gồm việc cung cấp thông tin cho người khác. Tuy nhiên, điều này có thể dễ nhận thấy hơn ở một số nghề so với những nghề khác. Tư vấn là công việc đầu tiên nảy ra trong đầu bạn. Các chuyên gia tư vấn phải đưa ra các khuyến nghị cho khách hàng của họ, do đó họ phải nhận thức được loại vấn đề mà họ đang giải quyết.

Các đại diện chăm sóc khách hàng được trả thù lao để hỗ trợ khách hàng của họ giải quyết bất kỳ vấn đề nào họ có thể gặp phải với dịch vụ hoặc sản phẩm do chủ lao động của họ cung cấp. Để làm như vậy, họ cần biết về hàng hóa hoặc dịch vụ của công ty họ cũng như cách giải quyết khó khăn.

Bài mẫu Describe an occasion when you got incorrect information

Bài mẫu 1 Describe an occasion when you got incorrect information

Bài mẫu 1 Describe an occasion when you got incorrect information
Bài mẫu 1 Describe an occasion when you got incorrect information

This reminds me of a fantastic vacation where I got lost because I was misdirected. It happened on a hiking excursion with a group of friends, and we were unable to reach our intended objective.

We depended on the advice of a buddy at home because none of us had been to the hiking region before and the 4G coverage was so bad that we couldn’t use Google Maps because it was such a remote mountainous place. He’d only been there a week before, so his memories must have been fresh. He was confident at first, really assertive of what he was telling us to follow, and affirmed that we’d need only an hour to get there.

But after about an hour of walking and pausing sometimes to snap pictures, we still didn’t spot any indication of the location we were expected to be at by that point. We appeared to be continuing to move around the base of the mountain. Unfortunately, there was no signal when we wanted to phone the friend back at that point.

Some of us became a little annoyed, but the majority of the time, we weren’t even aware that we were lost since we had been so engrossed in the once-in-a-while chance to be outside in the fresh air. Even the excitement of reaching the summit of the mountain passed us by. After another 30 minutes of trying to find the way in vain, we decided to head back home.

Later that day, we discovered that my friend had missed the turn-off, which we had seen but had missed since he hadn’t made any mention of it. Despite the fact that we were exhausted from too much walking, we nevertheless thought the trip was a joy since we laughed and joked a lot both during and after it. A week later, we set out on another vacation with a better-thought-out schedule.

Bản dịch:

Điều này làm tôi nhớ đến một kỳ nghỉ tuyệt vời mà tôi bị lạc vì đi nhầm hướng. Chuyện xảy ra trong một chuyến đi bộ đường dài với một nhóm bạn và chúng tôi không thể đạt được mục tiêu đã định.

Chúng tôi phụ thuộc vào lời khuyên của một người bạn ở nhà vì không ai trong chúng tôi từng đến khu vực đi bộ đường dài trước đây và vùng phủ sóng 4G quá tệ nên chúng tôi không thể sử dụng Google Maps vì đó là một nơi miền núi xa xôi. Anh ấy chỉ mới ở đó một tuần trước, vì vậy những ký ức của anh ấy chắc hẳn rất mới mẻ. Lúc đầu, anh ấy rất tự tin, thực sự khẳng định về những gì anh ấy bảo chúng tôi làm theo, và khẳng định rằng chúng tôi chỉ cần một giờ để đến đó.

Nhưng sau khoảng một giờ đi bộ và thỉnh thoảng dừng lại để chụp ảnh, chúng tôi vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào về vị trí mà chúng tôi dự kiến sẽ đến vào thời điểm đó. Có vẻ như chúng tôi đang tiếp tục di chuyển quanh chân núi. Thật không may, không có tín hiệu khi chúng tôi muốn gọi lại cho người bạn vào thời điểm đó.

Một số người trong chúng tôi trở nên hơi khó chịu, nhưng phần lớn thời gian, chúng tôi thậm chí không nhận ra rằng mình đã bị lạc vì chúng tôi đã quá mải mê với cơ hội thỉnh thoảng được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ngay cả sự phấn khích khi lên đến đỉnh núi cũng lướt qua chúng tôi. Sau 30 phút cố gắng tìm đường trong vô vọng, chúng tôi quyết định quay trở về nhà.

Cuối ngày hôm đó, chúng tôi phát hiện ra rằng bạn tôi đã bỏ lỡ điểm rẽ, điều mà chúng tôi đã thấy nhưng đã bỏ lỡ vì anh ấy không đề cập đến nó. Mặc dù thực tế là chúng tôi đã kiệt sức vì đi bộ quá nhiều, tuy nhiên chúng tôi vẫn nghĩ rằng chuyến đi là một niềm vui vì chúng tôi đã cười và đùa giỡn rất nhiều cả trong và sau chuyến đi. Một tuần sau, chúng tôi bắt đầu một kỳ nghỉ khác với lịch trình được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Bài mẫu 2 Describe an occasion when you got incorrect information

Bài mẫu 2 Describe an occasion when you got incorrect information
Bài mẫu 2 Describe an occasion when you got incorrect information

So, let me tell you about a time when I received the wrong information. It happened a few months ago while I was preparing to travel to a major tourist site. I was excited and wanted to make certain that I had all of the required information before embarking on my quest.

I contacted a buddy who had already visited that location for advice and recommendations. My acquaintance spoke about a certain site that was meant to be a must-see. They called it a spectacular landmark with amazing vistas and a rich history. Their passion persuaded me that I should not miss it while on my vacation.

With this knowledge, I enthusiastically added the destination to my schedule and anticipated taking in its splendor. I was shocked and saddened to find the attraction nowhere to be seen when I finally got to my destination. No memorial could be seen. Instead, there stood a totally distinct building that had nothing in common with the one my buddy had described.

I decided to look into it further after becoming confused and a little frustrated. When I inquired about the attraction with several locals, they told me that my buddy had provided me with false information. The monument my buddy spoke about was not in the city I was in, but rather in another. It was a case of mistaken identification, and regrettably, I had only gotten information from my acquaintance. It was a case of mistaken identity, and unfortunately, I relied solely on my friend’s information without verifying it myself.

Reflecting on the encounter, I was disappointed and frustrated. It was disappointing to have my expectations based on incorrect information. I understood the value of double-checking facts and not depending exclusively on second-hand information, even if it came from someone I trust.

I learned to be more careful in the future and to verify information from several sources before making judgments or establishing expectations. While mistakes may occur, this event taught me to take responsibility for acquiring correct information rather than relying exclusively on the reports of others.

Bản dịch:

Vì vậy, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một lần tôi nhận được thông tin sai. Chuyện xảy ra cách đây vài tháng khi tôi đang chuẩn bị đi du lịch đến một địa điểm du lịch lớn. Tôi rất phấn khích và muốn chắc chắn rằng mình có tất cả thông tin cần thiết trước khi bắt tay vào tìm kiếm.

Tôi đã liên hệ với một người bạn đã từng đến địa điểm đó để xin lời khuyên và đề xuất. Người quen của tôi đã nói về một trang web nhất định phải xem. Họ gọi đó là một địa danh ngoạn mục với khung cảnh tuyệt vời và một lịch sử phong phú. Niềm đam mê của họ đã thuyết phục tôi rằng tôi không nên bỏ lỡ nó khi đi nghỉ.

Với kiến ​​thức này, tôi đã nhiệt tình thêm điểm đến vào lịch trình của mình và mong đợi được tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Tôi đã bị sốc và buồn khi không tìm thấy sự hấp dẫn nào khi cuối cùng tôi đã đến đích. Không có đài tưởng niệm có thể được nhìn thấy. Thay vào đó, có một tòa nhà hoàn toàn khác biệt không có điểm chung nào với tòa nhà mà bạn tôi đã mô tả.

Tôi quyết định xem xét kỹ hơn sau khi trở nên bối rối và hơi thất vọng. Khi tôi hỏi về sự hấp dẫn với một số người dân địa phương, họ nói với tôi rằng bạn của tôi đã cung cấp cho tôi thông tin sai lệch. Tượng đài mà bạn tôi nói đến không phải ở thành phố tôi đang ở, mà là ở một thành phố khác. Đó là một trường hợp nhận dạng nhầm, và rất tiếc, tôi chỉ nhận được thông tin từ người quen của mình. Đó là một trường hợp nhầm lẫn danh tính và thật không may, tôi chỉ dựa vào thông tin của bạn mình mà không tự mình xác minh.

Nghĩ lại về cuộc gặp gỡ, tôi thất vọng và thất vọng. Thật đáng thất vọng khi kỳ vọng của tôi dựa trên thông tin không chính xác. Tôi hiểu giá trị của việc kiểm tra kỹ các sự kiện và không phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin đã qua sử dụng, ngay cả khi thông tin đó đến từ người mà tôi tin tưởng.

Tôi đã học cách cẩn thận hơn trong tương lai và xác minh thông tin từ nhiều nguồn trước khi đưa ra phán xét hoặc đặt kỳ vọng. Mặc dù có thể xảy ra sai sót nhưng sự kiện này đã dạy tôi phải chịu trách nhiệm thu thập thông tin chính xác thay vì chỉ dựa vào báo cáo của người khác.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe an occasion when you got incorrect information Upfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Đừng quên theo dõi chuyên mục Blog để cập nhật thêm nhiều bài viết hay khác nữa nhé!

Xem thêm:

Talk about your dream job

Talk about relationship

Talk About City Life