Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Quá khứ của Ring là gì? Cách chia thì với Ring bạn nên biết

Động từ Ring là một động từ phổ biến và quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả âm thanh chuông reo, tiếng điện thoại reo, và nhiều ý nghĩa khác. Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá quá khứ của Ring ở các thì khác nhau, từ quá khứ đơn đến quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành. Bên cạnh đó Upfile sẽ có bài tập để củng cố và áp dụng kiến thức đã học vào thực tế cho các bạn đọc.

Quá khứ của Ring là gì?

Quá khứ của Ring là gì?
Quá khứ của Ring là gì?

Quá khứ của Ring là Rung. Quá khứ phân từ Ring là Rung

Ví dụ:

Hiện tại đơn: I ring the bell. (Tôi đổ chuông.)

Quá khứ đơn: I rang the bell. (Tôi đã đổ chuông.)

Hiện tại hoàn thành: I have rung the bell. (Tôi đã đổ chuông.)

Quá khứ hoàn thành: I had rung the bell. (Tôi đã đổ chuông.)

Trong ví dụ trên, khi chuyển từ hiện tại đơn sang quá khứ đơn, động từ Ring được chuyển thành Rang. Điều này ám chỉ hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Động từQuá khứ đơnQuá khứ phân từNghĩa của động từ
RINGRANGRUNGĐổ chuông

>>> Xem thêm:

Cách chia thì với quá khứ của Ring và các ví dụ đối với từng thì

Cách chia thì với quá khứ của Ring và các ví dụ đối với từng thì
Cách chia thì với quá khứ của Ring và các ví dụ đối với từng thì
IYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện tại đơnRingRingRingsRingRingRing
Ví dụI ring the bell every morning.You ring the doorbell when you arrive.He rings the alarm clock to wake up.We ring the church bells on Sundays.You ring the phone to get my attention.They ring the school bell at the end of the day.
Hiện tại tiếp diễnAm ringingAre ringingIs ringingAre ringingAre ringingAre ringing
Ví dụI am ringing the doorbell.You are ringing the bell for assistance.He is ringing the bell to call for service.We are ringing the bells for celebration.You are ringing the alarm to warn everyone.They are ringing the bells for a wedding ceremony.
Quá khứ đơnRangRangRangRangRangRang
Ví dụI rang the bell yesterday.You rang the doorbell and I opened the door.He rang the bell and no one answered.We rang the bells during the parade.You rang the alarm and woke me up.They rang the bells to signal the start of the race.
Quá khứ tiếp diễnWas ringingWere ringingWas ringingWere ringingWere ringingWere ringing
Ví dụI was ringing the bell when you arrived.You were ringing the doorbell while I was cooking.He was ringing the phone but nobody answered.We were ringing the bells during the storm.You were ringing the alarm to test its sound.They were ringing the bells as part of the ceremony.
Hiện tại hoàn thànhHave rungHave rungHas rungHave rungHave rungHave rung
Ví dụI have rung the bell multiple times today.You have rung the doorbell, but nobody answered.He has rung the alarm to wake up on time.We have rung the bells for many special occasions.You have rung the phone to talk to your friend.They have rung the bells for years as part of their tradition.
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnHave been ringingHave been ringingHas been ringingHave been ringingHave been ringingHave been ringing
Ví dụI have been ringing the bell for hours.You have been ringing the doorbell since morning.He has been ringing the alarm repeatedly.We have been ringing the bells non-stop for the festival.You have been ringing the phone to get a response.They have been ringing the bells all day long.
Quá khứ hoàn thànhHad rungHad rungHad rungHad rungHad rungHad rung
Ví dụI had rung the bell before they arrived.You had rung the doorbell, but I was not home.He had rung the alarm, but it didn’t work.We had rung the bells before the ceremony began.You had rung the phone, but there was no answer.They had rung the bells to announce the news.
Quá khứ hoàn thành tiếp diễnHad been ringingHad been ringingHad been ringingHad been ringingHad been ringingHad been ringing
Ví dụI had been ringing the bell for a while when they finally heard it.You had been ringing the doorbell, but nobody came to open.He had been ringing the alarm without success.We had been ringing the bells all day for the event.You had been ringing the phone, but it was busy.They had been ringing the bells for hours before the ceremony started.
Tương lai đơnWill ringWill ringWill ringWill ringWill ringWill ring
Ví dụI will ring the bell when it’s time to start.You will ring the doorbell to let them know you’re here.He will ring the alarm to wake up early.We will ring the bells to celebrate the achievement.You will ring the phone to make a reservation.They will ring the bells to mark the end of the event.
Tương lai tiếp diễnWill be ringingWill be ringingWill be ringingWill be ringingWill be ringingWill be ringing
Ví dụI will be ringing the bell when you arrive.You will be ringing the doorbell to get their attention.He will be ringing the alarm to remind himself.We will be ringing the bells during the ceremony.You will be ringing the phone to talk to your friend.They will be ringing the bells to announce the news.
Tương lai hoàn thànhWill have rungWill have rungWill have rungWill have rungWill have rungWill have rung
Ví dụI will have rung the bell by the time they arrive.You will have rung the doorbell, but they might not answer.He will have rung the alarm to wake up on time.We will have rung the bells before the event starts.You will have rung the phone to inform them.They will have rung the bells for many years.
TL HT tiếp diễnWill have been ringingWill have been ringingWill have been ringingWill have been ringingWill have been ringingWill have been ringing
Ví dụI will have been ringing the bell for hours before they come.You will have been ringing the doorbell repeatedly.He will have been ringing the alarm all morning.We will have been ringing the bells continuously for the celebration.You will have been ringing the phone without success.They will have been ringing the bells throughout the ceremony.
Điều kiện cách hiện tạiWould ringWould ringWould ringWould ringWould ringWould ring
Ví dụI would ring the bell if I needed assistance.You would ring the doorbell to get their attention.He would ring the alarm to wake up on time.We would ring the bells for special occasions.You would ring the phone to talk to your loved ones.They would ring the bells to signal the end of the day.
Conditional PerfectWould have rungWould have rungWould have rungWould have rungWould have rungWould have rung
Ví dụI would have rung the bell, but nobody heard it.You would have rung the doorbell if you knew they were inside.He would have rung the alarm if he had known it was broken.We would have rung the bells to celebrate if we had won.You would have rung the phone if you had needed assistance.They would have rung the bells if the event had taken place.
Conditional Present ProgressiveWould be ringingWould be ringingWould be ringingWould be ringingWould be ringingWould be ringing
Ví dụI would be ringing the bell if I were there.You would be ringing the doorbell to get their attention.He would be ringing the alarm to wake up on time.We would be ringing the bells to announce the news.You would be ringing the phone to get a response.They would be ringing the bells to celebrate.
Conditional Perfect ProgressiveWould have been ringingWould have been ringingWould have been ringingWould have been ringingWould have been ringingWould have been ringing
Ví dụI would have been ringing the bell all day if necessary.You would have been ringing the doorbell repeatedly.He would have been ringing the alarm for hours.We would have been ringing the bells since morning.You would have been ringing the phone without success.They would have been ringing the bells non-stop.
Present SubjunctiveRingRingRingRingRingRing
Ví dụIt is essential that I ring the bell to signal the start.It is important that you ring the doorbell to let them know you’ve arrived.It is necessary that he ring the alarm every morning.It is recommended that we ring the bells for the ceremony.It is requested that you ring the phone to confirm the reservation.It is suggested that they ring the bells as part of the tradition.
Past SubjunctiveRangRangRangRangRangRang
Ví dụI wish I rang the bell earlier.I wish you rang the doorbell before leaving.He wished he rang the alarm to wake up on time.We wished we rang the bells louder.You wished you rang the phone to get a response.They wished they rang the bells for the event.
Past Perfect SubjunctiveHad rungHad rungHad rungHad rungHad rungHad rung
Ví dụIt would have been better if I had rung the bell earlier.If only you had rung the doorbell, I would have known you were here.He wished he had rung the alarm to wake up on time.We wished we had rung the bells for the celebration.You wished you had rung the phone before the deadline.They wished they had rung the bells to announce the news.
ImperativeRing!Let’s ring!
Ví dụRing the bell

Các cụm từ phổ biến có thể kết hợp với Ring

Các cụm từ phổ biến có thể kết hợp với Ring
Các cụm từ phổ biến có thể kết hợp với Ring
Cụm từÝ nghĩaVí dụ
Ring the bellGõ chuông, nhấn chuôngPlease ring the bell to notify them.
Ring the doorbellGõ chuông cửa, nhấn chuông cửaCan you ring the doorbell for me?
Ring the alarmBáo động, đổ chuông báoDon’t forget to ring the alarm before leaving.
Ring the phoneGọi điện thoại, nhấc máyI’ll ring the phone to check if they’re home.
Ring a bellGợi nhớ, nhắc nhởYour name rings a bell, but I can’t remember where I’ve heard it.
Ring in the new yearĐón chào năm mớiWe’ll gather together to ring in the new year.
Wedding ringNhẫn cướiShe proudly wore her wedding ring.
Ring of fireVòng lửa, vùng địa chấn hoạt độngThe Pacific Ocean is known as the Ring of Fire.
Phone ringingTiếng chuông điện thoại reo, tiếng chuông điện thoại vang lênI can hear the phone ringing, but nobody answers.
Ring the changesThay đổi, làm mớiIt’s time to ring the changes and bring in some fresh ideas.
Ear ringingTiếng kêu trong tai, cảm giác tai ùAfter the loud concert, his ears were ringing.
Alarm ringingChuông báo động, tiếng chuông báo độngThe alarm kept ringing until someone turned it off.
Doorbell ringingTiếng chuông cửa reo, tiếng chuông cửa vang lênI heard the doorbell ringing, so I went to answer it.

Bài tập vận dụng quá khứ của Ring

Bài tập vận dụng quá khứ của Ring
Bài tập vận dụng quá khứ của Ring

Câu 1.

a) The alarm ________ (ring) loudly in the morning.

b) She ________ (ring) the doorbell, but nobody answered.

c) We ________ (ring) the bells to celebrate their victory.

 d) I could hear the phone ________ (ring) from the other room.

e) They ________ (ring) the bell to get everyone’s attention.

Câu 2. Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh

a) rang / last night / the phone / when / I

 b) the doorbell / nobody / but / answered / rang

c) alarm / loudly / the / morning / rang / in / the

d) celebration / they / the bells / to / their / victory / rang

e) from / other room / could / hear / I / the / the / ringing / phone

Đáp án

Câu 1.

 a) The alarm rang (ring) loudly in the morning.

b) She rang (ring) the doorbell, but nobody answered.

c) We rang (ring) the bells to celebrate their victory.

d) I could hear the phone ringing (ring) from the other room.

e) They rang (ring) the bell to get everyone’s attention.

Câu 2.

a) The phone rang last night.

b) The doorbell rang, but nobody answered.

c) The alarm rang loudly in the morning.

d) They rang the bells to celebrate their victory.

e) I could hear the phone ringing from the other room.

Qua việc nắm vững cách chia thì và áp dụng chúng vào việc sử dụng quá khứ của Ring, bạn đã cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Bài tập giúp bạn rèn luyện và làm quen với các dạng câu và cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Chúc bạn thành công trong việc học tiếng Anh và sử dụng thành thạo các thì của động từ Ring!

Theo dõi chuyên mục Blog thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm:

Quá khứ của Read

Quá khứ của Buy

Quá khứ của Travel