Back to school

Describe A New Skill You Would Like To Learn

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe a new skill you would like to learn phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe a new skill you would like to learn rồi!

Dàn bài chủ đề Describe a new skill you would like to learn

Dàn bài chủ đề Describe a new skill you would like to learn
Dàn bài chủ đề Describe a new skill you would like to learn
 • Đề bài Describe a new skill you would like to learn yêu cầu thí sinh miêu tả một kỹ năng mà bạn muốn học, trong đó cần đưa ra những thông tin:
  • Kỹ năng đấy là gì
  •  Muốn học nó từ ai
  • Định học như thế nào
  • Giải thích tại sao lại muốn học
 • Đề bài Describe a new skill you would like to learn thuộc chủ đề lớn là Favorites. Cách dễ nhất và hiệu quả nhất để xử lý vấn đề này là bám sát các cues (gợi ý) mà đối tượng đưa ra, cung cấp thông tin càng rõ ràng càng tốt, nói chung là hạn chế, cũng có thể tùy ý, thay đổi theo ý mình.
 • Đối với câu hỏi đầu tiên “Describe a new skill you would like to learn”, kỹ năng đó là gì? Câu hỏi này thường dễ trả lời vì tất cả chúng ta ít nhiều đều có những kỹ năng mà chúng ta muốn học. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn cho mình những kỹ năng, dù cứng hay mềm, mà bạn tự tin nhất để chia sẻ niềm đam mê hay mong muốn của mình.
 • Tiếp tục từ điểm này trong bài viết mô tả một kỹ năng mới mà bạn muốn học, bạn có thể kết hợp câu trả lời cho câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba, bạn muốn học từ ai và dự định học theo cách đó. Ở ý này, các bạn có thể nói ngắn gọn cách học, chứ không cần đi quá sâu vào việc học từ người nào hay học như thế nào – có thể phát triển xoay quanh ý tự học hay đi học ở đâu.
 • Cuối cùng bài nói Describe a new skill you would like to learn là câu hỏi tại sao lại muốn học. Ở câu hỏi này, các bạn đưa ra những lý do khiến bạn muốn học kỹ năng đấy, nó có ích như thế nào.

Từ vựng về chủ đề Describe a new skill you would like to learn

Từ vựng về chủ đề Describe a new skill you would like to learn
Từ vựng về chủ đề Describe a new skill you would like to learn
 • A better version of oneself (phrase) một phiên bản tốt hơn của chính mình
 • Take classes (phrase) tham gia lớp học
 • Up to the ears in something (phrase) ngập đầu trong việc gì
 • Love rises again (phrase) tình yêu (cho thứ gì đấy) quay trở lại
 • Give something a go (phrase) thử làm gì
 • Stem from (phrase) bắt nguồn
 • Dance something away (phrase) xua tan đi, nhảy múa cho xua tan đi cái gì
 • Pull oneself together (phrase) xốc lại tinh thần
 • Sedentary (a) lười vận động
 • Be immersed in (phrase) đắm chìm vào

Xem thêm:

Describe a childhood friend

Talk about public transport

Topic Talk about shopping online

Câu hỏi về Describe a new skill you would like to learn

Câu hỏi về Describe a new skill you would like to learn
Câu hỏi về Describe a new skill you would like to learn

What do you think is the most important practical skill? Why?

Communication, in my opinion, is the most important ability that we need to improve. Communication is essential in all aspects of life. It will help you create a stronger relationship with your classmates, coworkers, or counterparts whether you are a student, an office worker, or a company leader.

It is the essence of life, allowing us to express our emotions, communicate information, and share our views with one another. If a person learns how to communicate effectively, he has a better chance of winning the hearts of people and having the world at his feet.

Bản dịch:

Giao tiếp, theo tôi, là khả năng quan trọng nhất mà chúng ta cần cải thiện. Giao tiếp là cần thiết trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nó sẽ giúp bạn tạo mối quan hệ bền chặt hơn với bạn học, đồng nghiệp, đối tác cho dù bạn là sinh viên, nhân viên văn phòng hay lãnh đạo công ty.

Đó là bản chất của cuộc sống, cho phép chúng ta bày tỏ cảm xúc, truyền đạt thông tin và chia sẻ quan điểm với nhau. Nếu một người học cách giao tiếp hiệu quả, anh ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để chiếm được cảm tình của mọi người và có cả thế giới dưới chân mình.

What kinds of skills did people learn in the past?

Well, I believe that in the past, people placed a premium on learning fundamental life skills. They must have learned how to execute everyday duties on their own, such as cooking, cleaning, or repairing their homes, because there were few advancements that could assist them at the time. As time passed, owing to breakthroughs in many areas, life became simpler, and people no longer needed to focus so intensely on honing these talents.

Bản dịch:

Chà, tôi tin rằng trong quá khứ, mọi người coi trọng việc học các kỹ năng sống cơ bản. Chắc hẳn họ đã học cách tự mình thực hiện các công việc hàng ngày, chẳng hạn như nấu ăn, dọn dẹp hoặc sửa chữa nhà cửa, bởi vì có rất ít tiến bộ có thể hỗ trợ họ vào thời điểm đó. Thời gian trôi qua, nhờ những đột phá trong nhiều lĩnh vực, cuộc sống trở nên đơn giản hơn và mọi người không còn cần phải tập trung cao độ vào việc mài giũa những tài năng này.

Are skills in the past more difficult to learn than today’s skills?

It’s difficult to say if today’s talents or those from the past are more difficult to learn because it all depends on the nature of the skill. Sewing and gardening, for example, would take much experience and physical stamina. However, we all know that those who want to learn modern skills, largely connected to computing and design, will have to work hard because mastering them requires blood, sweat, and tears.

Bản dịch:

Thật khó để nói tài năng ngày nay hay tài năng trong quá khứ khó học hơn bởi vì tất cả phụ thuộc vào bản chất của kỹ năng. Ví dụ, may vá và làm vườn sẽ cần nhiều kinh nghiệm và thể lực. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng những người muốn học các kỹ năng hiện đại, chủ yếu liên quan đến máy tính và thiết kế, sẽ phải làm việc chăm chỉ vì để thành thạo chúng cần có máu, mồ hôi và nước mắt.

Bài mẫu chủ đề Describe a new skill you would like to learn

Bài mẫu 1 – Describe a new skill you would like to learn

Bài mẫu 1 - Describe a new skill you would like to learn
Bài mẫu 1 – Describe a new skill you would like to learn

As a lifelong learner, I am constantly looking for new skills to help me become a better version of myself. However, the talents I wish to master change over time because what I enjoy relies a lot on my mood. I’m now obsessed with learning to dance.

I’ve always enjoyed moving my body to the beat of music since I was a small lad. I used to participate in a lot of extracurricular events linked to dance, but I never attended formal courses. I’ve had no time to think about dancing in the last few years since I’ve been so busy at work. Not until I came across a random clip with such mesmerizing dance moves on TikTok did my love for dancing rise again.

At the time, I decided to try my hand at dancing and signed up for intense dance training. What sparked my interest in taking dance lessons was not just my love of dancing in the first place, but also the benefits it may provide me.

To begin with, dancing is an excellent approach for me to fight, lessen, and escape stress. Working life may be difficult at times, and after a hard day of work, all I need is a lesson to dance all my worries away. It would surely help me gather my thoughts and prepare for the upcoming day or week.

Another advantage of dancing would be increased physical strength. Dancing requires a lot of movement of the body. This certainly helps to improve my movement flexibility, since certain dancing techniques may necessitate the use of all body parts. Furthermore, it is a type of workout that may help you burn a lot of calories during the session.

For someone with a sedentary lifestyle like mine, I am confident that dancing would do wonders for my health, especially if I was under the guidance of competent trainers. Hopefully, in the near future, I will be able to organize my general schedule to include some dancing classes. It would be wonderful to be surrounded by music and dance.

Bản dịch:

Là một người học suốt đời, tôi không ngừng tìm kiếm những kỹ năng mới để giúp tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tuy nhiên, những tài năng mà tôi muốn thành thạo sẽ thay đổi theo thời gian vì những gì tôi thích phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của tôi. Bây giờ tôi bị ám ảnh bởi việc học nhảy.

Tôi luôn thích di chuyển cơ thể theo nhịp điệu của âm nhạc kể từ khi còn là một cậu bé. Tôi đã từng tham gia rất nhiều sự kiện ngoại khóa liên quan đến khiêu vũ, nhưng tôi chưa bao giờ tham gia các khóa học chính thức. Tôi đã không có thời gian để nghĩ về việc khiêu vũ trong vài năm qua vì tôi quá bận rộn với công việc. Mãi cho đến khi tình cờ xem được một clip có những bước nhảy mê hoặc như vậy trên TikTok, niềm yêu thích khiêu vũ của tôi mới trỗi dậy trở lại.

Vào thời điểm đó, tôi quyết định thử sức mình với khiêu vũ và đăng ký một khóa đào tạo khiêu vũ cường độ cao. Điều khiến tôi quan tâm đến việc học khiêu vũ ngay từ đầu không chỉ là niềm yêu thích khiêu vũ của tôi mà còn là những lợi ích mà nó có thể mang lại cho tôi.

Đầu tiên, khiêu vũ là một cách tuyệt vời để tôi chiến đấu, giảm bớt và thoát khỏi căng thẳng. Cuộc sống công sở đôi khi khó khăn, và sau một ngày làm việc mệt mỏi, tất cả những gì tôi cần là một bài học để xua tan mọi lo lắng. Nó chắc chắn sẽ giúp tôi thu thập những suy nghĩ của mình và chuẩn bị cho ngày hoặc tuần sắp tới.

Một ưu điểm khác của khiêu vũ là tăng cường sức mạnh thể chất. Khiêu vũ đòi hỏi rất nhiều chuyển động của cơ thể. Điều này chắc chắn giúp cải thiện tính linh hoạt trong chuyển động của tôi, vì một số kỹ thuật khiêu vũ nhất định có thể yêu cầu sử dụng tất cả các bộ phận cơ thể. Hơn nữa, đây là một loại hình tập luyện có thể giúp bạn đốt cháy rất nhiều calo trong suốt buổi tập.

Đối với một người có lối sống tĩnh tại như tôi, tôi tin rằng khiêu vũ sẽ mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe của tôi, đặc biệt nếu tôi được hướng dẫn bởi những huấn luyện viên có năng lực. Hy vọng rằng trong tương lai gần, tôi có thể sắp xếp lịch trình chung của mình để bao gồm một số lớp học khiêu vũ. Sẽ thật tuyệt vời khi được bao quanh bởi âm nhạc và khiêu vũ.

Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Bài mẫu 2 – Describe a new skill you would like to learn

Bài mẫu 2 - Describe a new skill you would like to learn
Bài mẫu 2 – Describe a new skill you would like to learn

I’m going to discuss cooking, which is a useful skill that we utilize virtually every day.

It may appear unusual, yet many people learned to cook while they were still teenagers. But, to be honest, I hadn’t been able to cook until my grandmother persuaded me to learn, and I only began studying this skill with her two months ago.

My grandmother is an excellent cook and the primary cook in my family. She can prepare a variety of Vietnamese cuisine, her specialty being curry, which is also my favorite.

To be honest, I’m a total failure when it comes to cooking. It took me almost two weeks to master the knife and cook a sunny-side-up egg. I did, however, make good progress. I learned some fundamental culinary techniques and can now prepare simple foods such as soup, omelets, and fried rice. Unfortunately, owing to my hectic job schedule, I can only cook with my grandmother on weekends when we make meals for my family.

I used to think that cooking was a chore and that there were lots of locations where we could buy meals. But now I’ve changed my opinion altogether. I believe that learning to cook is incredibly valuable since this talent is extremely beneficial to our lives. Cooking for oneself gives us more control over our nutrition, which is vital for eating a balanced diet and remaining healthy.

Bản dịch:

Tôi sẽ thảo luận về nấu ăn, đây là một kỹ năng hữu ích mà hầu như chúng ta sử dụng hàng ngày.

Nó có vẻ không bình thường, nhưng nhiều người đã học nấu ăn khi họ còn là thanh thiếu niên. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã không thể nấu ăn cho đến khi bà tôi thuyết phục tôi học, và tôi chỉ mới bắt đầu học kỹ năng này với bà cách đây hai tháng.

Bà tôi là một đầu bếp xuất sắc và là đầu bếp chính trong gia đình tôi. Cô ấy có thể chế biến nhiều món ăn Việt Nam, món đặc sản của cô ấy là món cà ri, món tôi cũng thích nhất.

Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn thất bại trong khoản nấu ăn. Tôi đã mất gần hai tuần để thành thạo con dao và nấu món trứng ốp la. Tuy nhiên, tôi đã đạt được tiến bộ tốt. Tôi đã học được một số kỹ thuật nấu ăn cơ bản và giờ đây có thể chế biến những món ăn đơn giản như súp, trứng ốp la và cơm chiên. Thật không may, do lịch trình công việc bận rộn của tôi, tôi chỉ có thể nấu ăn với bà tôi vào cuối tuần khi chúng tôi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình tôi.

Tôi từng nghĩ rằng nấu ăn là một việc vặt và có rất nhiều địa điểm để chúng tôi có thể mua đồ ăn. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình. Tôi tin rằng học nấu ăn là vô cùng quý giá vì tài năng này cực kỳ có ích cho cuộc sống của chúng ta. Tự nấu ăn cho phép chúng ta kiểm soát nhiều hơn đối với dinh dưỡng của mình, điều này rất quan trọng để có một chế độ ăn uống cân bằng và duy trì sức khỏe.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe a new skill you would like to learn Upfile cung cấp cho bạn! Hãy tận dụng những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của bạn nhé! Chúc các bạn học tập tốt! Đừng quên theo dõi chuyên mục Blog để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

Xem thêm:

Talk about reading book

Describe a restaurant that you enjoyed going to

Talk about Halloween