Back to school

Topic Describe a memorable event in your life

Describe a memorable event in your life được coi là một chủ đề đơn giản và tương đối quen thuộc trong bài thi IELTS Speaking Part 2, và nó thuộc nhóm câu hỏi yêu cầu thí sinh mô tả một người hoặc một vật. Tuy đơn giản, không cần chuẩn bị trước nhưng chủ đề này có thể khiến người học lúng túng trong việc lựa chọn dữ kiện và cách phát triển ý. Bài viết này sẽ cung cấp một số từ vựng và phương pháp phát triển ý về chủ đề này, đồng thời cung cấp cho thí sinh những bài nói mẫu cũng như cách học và luyện nói về chủ đề này.

Describe a memorable event in your life
Describe a memorable event in your life

Gợi ý cấu trúc và từ vựng

Các cảm xúc khi gặp một sự kiện đáng nhớ

 • …gave me sense of achievement: …. cho tôi cảm giác thành tích
 • nervous: lo lắng
 • anxious: lo lắng
 • embarassed: xấu hổ
 • delighted: vui mừng
 • over the moon: rất vui
 • terrified: kinh hoàng
 • surprised: ngạc nhiên
 • …come as a surprise to someone: …. là một bất ngờ cho ai đó
 • Looking back at it,……….: Khi nhìn lại hồi đó, ……….
 • I still remember vividly / I can still recall vividly …: Tôi vẫn nhớ rất rõ / Tôi vẫn có thể nhớ lại một cách sống động
 • Regarding my feelings about that event, ….: Về cảm nhận của tôi về sự kiện đó, ….

Diễn biến của sự kiện

 • Moving on to the details, …
 • Moving onto what happened on that day, ….
 • After that/ Later on/ Subsequently, …
 • Next/ Following that,…
 • Once …..had been finished, ….

Giải thích vì sao nó là một sự kiện đáng nhớ

 • The reason why …. is one of my most memorable events is that ….: lí do tại sao … là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của tôi là…
 • What makes …… such an unforgettbale/ special event is that …: điều khiến …. một sự kiện không thể quên/ đặc biệt đó là …
 • There are several things that made ….. such a memorable day.: có một vài điều khiến …. một ngày đáng nhớ của tôi
 • Turning point: bước ngoặt
 • ….is one of the most important milestones in everyone’s life: … là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người
 • It marked the transition from… to ….: nó đánh dấu bước chuyển giao từ … sang …

Một số câu hỏi về chủ đề Describe a memorable event in your life

Một số câu hỏi về chủ đề Describe a memorable event in your life
Một số câu hỏi về chủ đề Describe a memorable event in your life

How do people in your country usually celebrate important events?

In my nation, individuals typically organize gatherings or parties with their family and friends to mark significant occasions. These occasions frequently include dancing, music, and feasting. It is a time when individuals may get together and socialize in a happy environment.

Dịch:

Ở đất nước của tôi, mọi người thường tổ chức các buổi họp mặt hoặc tiệc tùng với gia đình và bạn bè của họ để đánh dấu những dịp quan trọng. Những dịp này thường bao gồm khiêu vũ, âm nhạc và tiệc tùng. Đó là thời gian mà các cá nhân có thể gặp nhau và giao lưu trong một môi trường hạnh phúc.

What are some common traditional celebrations in your culture?

There are a number of widely observed traditional holidays that are quite important in our culture. The New Year festival is one such occasion, which is observed with customary ceremonies, fireworks, and family get-togethers. Another noteworthy event is the harvest festival, during which people hold ceremonies and share feasts to show their appreciation for a bountiful harvest.

Dịch:

Có một số ngày lễ truyền thống được quan sát rộng rãi khá quan trọng trong nền văn hóa của chúng ta. Lễ hội năm mới là một trong những dịp như vậy, được tổ chức với các nghi lễ theo phong tục, bắn pháo hoa và họp mặt gia đình. Một sự kiện đáng chú ý khác là lễ hội thu hoạch, trong đó mọi người tổ chức các nghi lễ và chia sẻ các bữa tiệc để thể hiện sự đánh giá cao của họ đối với một vụ mùa bội thu.

How do you think celebrations have changed over time?

There is little doubt that holidays have changed significantly over time. People may now arrange and share their festivities using a variety of tools and platforms thanks to technological improvements. Additionally, new cultural customs and celebrations have been brought about by globalization, which has affected how people commemorate events.

Dịch:

Có chút nghi ngờ rằng ngày lễ đã thay đổi đáng kể trong suốt thời gian. Giờ đây, mọi người có thể sắp xếp và chia sẻ các lễ hội của họ bằng nhiều công cụ và nền tảng nhờ những cải tiến công nghệ. Ngoài ra, các phong tục và lễ kỷ niệm văn hóa mới đã được tạo ra bởi quá trình toàn cầu hóa, điều này đã ảnh hưởng đến cách mọi người kỷ niệm các sự kiện.

Do you think it’s important to celebrate milestones in life? Why or why not?

I firmly feel that it is important to commemorate important life events. These occasions offer a sense of fulfillment and serve as a reminder of the sacrifices and hard work made in order to reach those milestones. Additionally, festivities unite people, enabling them to share in the happiness and encourage one another during important occasions.

Dịch:

Tôi cảm thấy chắc chắn rằng điều quan trọng là phải kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong đời. Những dịp này mang lại cảm giác thỏa mãn và là lời nhắc nhở về những hy sinh và nỗ lực làm việc chăm chỉ để đạt được những cột mốc quan trọng đó. Ngoài ra, các lễ hội gắn kết mọi người, giúp họ có thể chia sẻ niềm vui và động viên lẫn nhau trong những dịp quan trọng.

Xem thêm:

Bài mẫu hay nhất về Talk about personality

Talk about relationship – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2,3

Bài mẫu Topic Talk About Yourself – IELTS Speaking

Bài mẫu Speaking Describe a memorable event in your life

Bài mẫu 1 – Describe a memorable event in your life

Bài mẫu 1 - Describe a memorable event in your life
Bài mẫu 1 – Describe a memorable event in your life

My graduation from college is among the most treasured experiences of my life. It happened in the 2019 summer at a sizable auditorium on campus.

I got up early that morning, anxious and enthusiastic about the day. I changed into my best attire and went to the auditorium to meet my classmates. We all posed for pictures and thanked one another for getting this far.

A procession of university representatives and academic members kicked off the celebration. The air was thick with anticipation and enthusiasm. The students were then called up to the stage to collect their diplomas one by one. When it was eventually my turn, I had a range of feelings, including pride, excitement, and a small amount of grief that my time at university was coming to a close.

I could hear my family applauding and clapping in the audience as I approached the stage. Knowing that they were there for me on this particular day gave me a wonderful sense of security. I was so proud of myself as I received my graduation and shook hands with the university representatives. I was on the verge of crying happy tears when I held the diploma.

After the ceremony, we snapped more pictures and had a party with our loved ones. We were all happy to go on to the next phase of our lives, but it was also difficult to say goodbye to each other and the institution.

Because it signaled the conclusion of a protracted and difficult trip and the start of a brand-new, exciting one, this event left a lasting impression on me. No words could adequately express my gratitude for my family’s and friends’ support during such a proud and successful time. I will always treasure the memories of that particular day because, looking back, it was one of the happiest days of my life.

Bản dịch:

Lễ tốt nghiệp đại học của tôi là một trong những trải nghiệm quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 2019 tại một khán phòng khá lớn trong khuôn viên trường.

Tôi thức dậy sớm vào buổi sáng hôm đó, lo lắng và nhiệt tình về ngày hôm đó. Tôi thay bộ quần áo đẹp nhất của mình và đến giảng đường để gặp các bạn cùng lớp. Tất cả chúng tôi đã tạo dáng chụp ảnh và cảm ơn nhau vì đã tiến xa đến mức này.

Một đoàn diễu hành của các đại diện trường đại học và các thành viên học thuật đã bắt đầu lễ kỷ niệm. Không khí dày đặc với sự mong đợi và nhiệt tình. Sau đó, các sinh viên lần lượt được gọi lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp. Cuối cùng khi đến lượt mình, tôi có nhiều cảm xúc khác nhau, bao gồm tự hào, phấn khích và một chút tiếc nuối khi thời gian học đại học của tôi sắp kết thúc.

Tôi có thể nghe thấy gia đình mình vỗ tay và vỗ tay từ khán giả khi tôi tiến đến sân khấu. Biết rằng họ đã ở đó vì tôi vào ngày đặc biệt này đã mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt vời. Tôi rất tự hào về bản thân khi nhận bằng tốt nghiệp và bắt tay với các đại diện của trường đại học. Tôi đã suýt khóc khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.

Sau buổi lễ, chúng tôi chụp thêm nhiều ảnh và tổ chức tiệc với những người thân yêu. Tất cả chúng tôi đều vui mừng bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời mình, nhưng cũng thật khó để nói lời tạm biệt với nhau và với tổ chức.

Vì nó báo hiệu sự kết thúc của một chuyến đi dài đầy khó khăn và mở đầu cho một chuyến đi hoàn toàn mới, thú vị nên sự kiện này đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Không từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ lòng biết ơn của tôi đối với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè trong khoảng thời gian thành công và đáng tự hào như vậy. Tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm về ngày đặc biệt đó bởi vì khi nhìn lại, đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Bài mẫu 2 – Describe a memorable event in your life

Bài mẫu 2 - Describe a memorable event in your life
Bài mẫu 2 – Describe a memorable event in your life

My 18th birthday is one of the most significant occurrences in my life, and I would want to tell you about it. 

I had recently finished high school and was a freshman at the time. I had to go to a new place where I knew almost no one, leaving my hometown behind. This was such a pivotal moment in my life. Without my family and closest friends at my side, I was somewhat unsure of what my future held. 

And then my birthday arrived. Since it fell on a weekend, I made the decision to go back home and celebrate with the people I care about. That experience did renew me. I was once more surrounded by the people I had always missed from afar: my family and friends. 

What actually occurred was that we had in-depth discussions. I was able to convey all of my emotions during these chats, including how homesick I was and how lonely I felt in a strange place. I was greatly heartened by my parents’ and friends’ assurances that they would always have my back. They would be there for me at all times. 

I then understood how loved and supported I had been my entire life. My size and strength increased. Because of that, it can be challenging to avoid them, but I feel like I can maintain my ground.

Bản dịch:

Sinh nhật lần thứ 18 của tôi là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, và tôi muốn kể cho bạn nghe về điều đó.

Tôi vừa học xong trung học và lúc đó là sinh viên năm nhất. Tôi phải đến một nơi mới mà tôi hầu như không quen biết ai, bỏ lại quê hương của mình. Đây là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tôi. Không có gia đình và những người bạn thân nhất ở bên cạnh, tôi có phần không chắc về tương lai của mình.

Và rồi sinh nhật của tôi đã đến. Vì rơi vào ngày cuối tuần nên tôi quyết định trở về nhà và ăn mừng với những người tôi quan tâm. Kinh nghiệm đó đã đổi mới tôi. Một lần nữa, xung quanh tôi là những người mà tôi luôn nhớ nhung từ xa: gia đình và bạn bè của tôi.

Điều thực sự xảy ra là chúng tôi đã có những cuộc thảo luận chuyên sâu. Tôi đã có thể truyền đạt tất cả cảm xúc của mình trong những cuộc trò chuyện này, bao gồm cả việc tôi nhớ nhà và cảm thấy cô đơn như thế nào ở một nơi xa lạ. Tôi vô cùng phấn khởi trước sự đảm bảo của cha mẹ và bạn bè rằng họ sẽ luôn ủng hộ tôi. Họ sẽ ở đó vì tôi mọi lúc.

Sau đó, tôi hiểu rằng tôi đã được yêu thương và ủng hộ như thế nào trong suốt cuộc đời mình. Kích thước và sức mạnh của tôi tăng lên. Do đó, việc tránh chúng có thể là một thách thức, nhưng tôi cảm thấy mình có thể giữ vững lập trường của mình.

Bài mẫu 3 – Describe a memorable event in your life

Bài mẫu 3 - Describe a memorable event in your life
Bài mẫu 3 – Describe a memorable event in your life

I’ve experienced plenty of thrilling and memorable events, but the one that stands out the most was perhaps the first time I took part in a singing competition. 

If I recall correctly, it all happened in September of last year. My friend unexpectedly sent me an application for a singing competition that would begin the next month. Since the large headline “SINGING COMPETITION” in robust and fancy type turned me off, I quickly glanced over the entire page without truly taking in the content.

I was aware of my talent for singing, but I’ve never put competing in any competitions on my bucket list. My friend, however, spent days persuading me, insisting that the match was small-scale and all chill. In the end, my passion to sing won my inherent stage fright. I crossed my fingers and applied. 

The majority of the competitors were people I already knew because the competition was organized by my school for the benefit of the pupils. There were three rounds in total, each requiring a performance in a different genre. I chose to play songs in these genres since, at the time, I was a huge fan of neo-soul, R&B, and musicals. The preparatory process was mentally draining.

Finding songs that would showcase my vocal prowess while still being relevant to my thoughts was difficult, but choreographing the performance—choosing what to do or wear, or whether any movement was required—was harder. I didn’t just lack the experience—I also struggled with performance anxiety. A lot of the time, I felt very let down by my shortcomings and wanted to quit because it seemed like my efforts were in vain. 

However, I am incredibly grateful that I made it through because the performances were well worthwhile. I think that in a concise amount of time, I was able to produce what might have been my best performance.

While there was room for growth, I was in a good mood the entire time, and I felt only pleasure in what I had accomplished as I finished all the songs. Although I didn’t take home a significant award, the competition gave me a lot of wonderful memories and the self-assurance to pursue my hobbies. The event itself was so indelible that September and October becomes my favorite time of the year, since it always is a trip down memory lane for me, and an especially precious one, too. 

Xem thêm:

Talk about swimming: Từ vựng và bài mẫu hay

Talk about happiness – Tổng hợp từ vựng và bài mẫu hay nhất

Bài mẫu chủ đề Talk About City Life – IELTS Speaking

Bản dịch:

Tôi đã trải qua rất nhiều sự kiện ly kỳ và đáng nhớ, nhưng điều nổi bật nhất có lẽ là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi hát.

Nếu nhớ lại của tôi là chính xác, tất cả đã xảy ra vào tháng Chín năm ngoái. Bạn tôi bất ngờ gửi cho tôi đơn đăng ký tham gia một cuộc thi hát sẽ bắt đầu vào tháng sau. Vì dòng tiêu đề lớn “CUỘC THI HÁT” với kiểu chữ mạnh mẽ và lạ mắt khiến tôi không thích, nên tôi nhanh chóng lướt qua toàn bộ trang mà không thực sự hiểu nội dung.

Tôi nhận thức được tài năng ca hát của mình, nhưng tôi chưa bao giờ đặt việc tham gia bất kỳ cuộc thi nào vào danh sách việc cần làm của mình. Tuy nhiên, bạn tôi đã dành nhiều ngày để thuyết phục tôi, khăng khăng rằng trận đấu diễn ra ở quy mô nhỏ và hoàn toàn bình thường. Cuối cùng, niềm đam mê ca hát đã chiến thắng chứng sợ sân khấu cố hữu của tôi. Tôi bắt chéo ngón tay và nộp đơn.

Phần lớn các đối thủ cạnh tranh là những người tôi đã biết vì cuộc thi được tổ chức bởi trường tôi vì lợi ích của học sinh. Tổng cộng có ba vòng, mỗi vòng yêu cầu một màn trình diễn ở một thể loại khác nhau. Tôi đã chọn chơi các bài hát ở những thể loại này vì vào thời điểm đó, tôi là một fan cuồng nhiệt của neo-soul, R&B và nhạc kịch. Quá trình chuẩn bị đã cạn kiệt tinh thần.

Tìm được những bài hát thể hiện được khả năng thanh nhạc của tôi mà vẫn phù hợp với suy nghĩ của tôi đã khó, nhưng việc biên đạo cho màn biểu diễn—chọn cái gì để làm hoặc mặc, hoặc có cần chuyển động nào hay không—còn khó hơn. Tôi không chỉ thiếu kinh nghiệm mà còn phải vật lộn với sự lo lắng về hiệu suất. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất thất vọng về những thiếu sót của mình và muốn bỏ cuộc vì dường như những nỗ lực của tôi là vô ích.

Tuy nhiên, tôi vô cùng biết ơn vì mình đã vượt qua được vì những màn trình diễn rất đáng giá. Tôi nghĩ rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn, tôi đã có thể tạo ra những gì có thể là màn trình diễn tốt nhất của mình.

Trong khi có chỗ cho sự phát triển, tôi luôn có tâm trạng tốt và tôi chỉ cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được khi hoàn thành tất cả các bài hát. Tuy không mang về giải thưởng nào đáng kể nhưng cuộc thi đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và sự tự tin để theo đuổi đam mê của mình. Bản thân sự kiện này không thể xóa nhòa đến nỗi tháng 9 và tháng 10 trở thành khoảng thời gian yêu thích của tôi trong năm, vì nó luôn là chuyến đi ngược dòng ký ức đối với tôi và cũng là một chuyến đi đặc biệt quý giá.

Thông qua bài viết trên, Upfile.vn giới thiệu từ vựng và cách diễn đạt chủ đề “Describe a memorable event in your life”, đồng thời gợi ý các ví dụ về bài nói và cách học, luyện tập chủ đề này để người học tham khảo. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã có thêm những kiến ​​thức cần thiết để củng cố kỹ năng nói Part 2 của mình.

Theo dõi thường xuyên chuyên mục Blog để cập nhật các bài viết mới nhất nhé!