Back to school

Talk about Halloween – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Chủ đề Halloween là một chủ đề rất phổ biến trong văn hóa đại chúng, đặc biệt ở các quốc gia phương Tây. Vậy nên “Talk about halloween” cũng là một trong những chủ đề khá thú vị trong phần thi IELTS Speaking. Upfile mời các đọc cùng khám phá các từ vựng và các bài mẫu liên quan chủ đề halloween nhé.

Danh sách từ vựng có thể sử dụng cho chủ đề Talk about halloween

Danh sách từ vựng có thể sử dụng cho chủ đề Talk about halloween
Danh sách từ vựng có thể sử dụng cho chủ đề Talk about halloween
 • Ghost: ma, ma quỷ
 • Witch: phù thủy
 • Vampire: ma cà rồng
 • Bat: con dơi
 • Spider: nhện
 • Haunted house: ngôi nhà ma ám
 • Jack-o’-lantern: quả bí ngô được chạm hình mặt người và đặt đèn trong
 • Trick-or-treat: múa rìu qua măng cầu (hoạt động được trẻ em thực hiện vào đêm Halloween)
 • Skeleton: bộ xương
 • Costume: trang phục, trang phục Halloween
 • Candy: kẹo
 • Zombie: xác sống
 • Scary: đáng sợ
 • Creepy: rùng rợn
 • Mummy: xác ướp
 • Cauldron: cái chảo đồng
 • Coven: nhóm phù thủy
 • Black cat: mèo đen
 • Wreath: vòng hoa trang trí
 • Gravestone: mộ đá
 • Full moon: trăng tròn
 • Frankenstein: quái vật Frankenstein
 • Werewolf: người sói
 • Broomstick: cành chổi
 • Potion: thuốc phép
 • Ghouls: thây ma
 • Skeleton key: chìa khóa xương
 • Phantom: hồn ma
 • Ouija board: bảng ouija
 • Hocus Pocus: lời nguyền phù thủy
 • Candy corn: kẹo ngô
 • Bobbing for apples: đuổi quả táo trên mặt nước
 • Masquerade: bữa tiệc lớn với mặt nạ
 • Harvest: mùa thu hoạch
 • Goblins: yêu tinh
 • Spirit: linh hồn
 • Black magic: phép thuật đen
 • Trickster: kẻ lừa đảo
 • Monster: quái vật
 • Boo: tiếng la hét để làm kinh hãi người khác.

Bài mẫu chủ đề Talk about halloweenPart 1

Bài mẫu chủ đề Talk about halloween - Part 1
Bài mẫu chủ đề Talk about halloween – Part 1

What’s your first memory of Halloween? (Ký ức đầu tiên của bạn về Halloween là gì?)

My first memory of Halloween was when I was a child, my parents took me to a Halloween party at our neighbor’s house. They had decorated their entire yard with spooky decorations, and there were other kids in costumes there. It was a lot of fun!

Have you ever celebrated Halloween? (Bạn đã từng kỷ niệm Halloween chưa?)

Yes, I have celebrated Halloween before. I usually dress up in a costume and attend a Halloween party with my friends. Sometimes we go trick-or-treating or watch horror movies. It’s always a fun and exciting holiday to celebrate.

What do you think is the most interesting part of Halloween? (Bạn nghĩ phần thú vị nhất của Halloween là gì?)

I think the most interesting part of Halloween is the costumes. People have so much creativity and imagination when it comes to choosing their costumes. It’s also fun to see how people interpret different Halloween characters, like witches, vampires, or ghosts.

How does Halloween compare to other holidays in your country?

In my country, Halloween is not as big of a holiday as some other ones like Christmas or Lunar New Year, but it’s still a fun occasion that many people enjoy. Some cities even have Halloween parades or events.

Is Halloween a widely celebrated holiday in your country?

Halloween is observed in my country, but it’s not as popular as some other holidays. Many people still enjoy it and there are some events held to celebrate the occasion.

Do people in your country generally participate in Halloween festivities?

There are people in my country who participate in Halloween, particularly children who like to dress up in costumes and go trick-or-treating. However, it’s not as widely celebrated as in some other parts of the world.

Bài mẫu chủ đề Talk about halloweenPart 2

Bài mẫu chủ đề Talk about halloween - Part 2
Bài mẫu chủ đề Talk about halloween – Part 2

Bài mẫu Talk about halloween 1

Describe Halloween games: (Diễn ta những trò chơi có trong Halloween bạn đã chơi)

I remember celebrating Halloween when I was younger, and I did enjoy participating in some of the traditional activities associated with the holiday. Halloween has its roots in the ancient Celtic festival of Samhain, which marked the end of the harvest season and the beginning of winter. It was believed that during this time, the veil between the world of the living and the dead was thinnest, and spirits could pass through into our world. As a result, people would light bonfires and wear costumes to ward off evil spirits.

One of the traditional Halloween games that I remember playing was going through haunted forests. It was always scary, but also a lot of fun to try and make it through without getting too frightened. Another game that I enjoyed was treasure hunting, where we had to follow clues and search for hidden treasure. It was a great way to get outside and explore the neighborhood with friends.

Another activity that I really enjoyed was making Halloween-themed treats like ghost-shaped cookies or pumpkin-shaped cakes. It was always a fun challenge to decorate them to make them look as spooky as possible. Finally, I also remember helping my family decorate our house with a red carpet and various Halloween-themed decorations. It was a lot of work, but it always created a spooky and exciting atmosphere for trick-or-treaters.

Overall, Halloween has always been a fun and exciting holiday for me, filled with many traditions and activities that I still enjoy to this day.

Bản dịch

Tôi nhớ lại khi còn nhỏ, mình thường tổ chức lễ Halloween và tham gia vào một số hoạt động truyền thống liên quan đến ngày lễ. Halloween có nguồn gốc từ lễ hội Samhain của người Celt cổ, kỷ niệm sự kết thúc mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông. Tin rằng vào thời điểm này, màn che giữa thế giới sống và thế giới bên kia mỏng nhất, những linh hồn có thể đi vào thế giới của chúng ta. Do đó, người ta thường thắp lửa và mặc trang phục để đuổi quỷ dữ.

Một trong những trò chơi Halloween truyền thống mà tôi nhớ là đi qua các khu rừng ma quái. Điều này luôn rùng rợn nhưng cũng rất vui khi cố gắng vượt qua mà không bị quá sợ hãi. Trò chơi khác mà tôi thích là săn kho báu, trong đó chúng tôi phải đi theo các gợi ý và tìm kiếm kho báu ẩn. Đó là cách tuyệt vời để ra ngoài và khám phá khu phố với bạn bè.

Hoạt động khác mà tôi thực sự thích là làm các món ăn phong cách Halloween như bánh quy hình ma hoặc bánh bí ngô. Luôn có những thử thách thú vị để trang trí chúng để trông càng đáng sợ càng tốt. Cuối cùng, tôi cũng nhớ giúp gia đình trang trí nhà với thảm đỏ và các đồ trang trí liên quan đến Halloween. Đó là một công việc khá mệt nhọc, nhưng luôn tạo ra không khí rùng rợn và hồi hộp cho các em nhỏ đi xin kẹo.

Tổng thể, Halloween luôn là một ngày lễ vui và thú vị đối với tôi, với nhiều truyền thống và hoạt động mà tôi vẫn thích đến ngày nay.

Bài mẫu Talk about halloween 2

Describe Halloween costumes and decorations: Diễn tả trang phục và trang trí trong Halloween

I really enjoy Halloween, especially dressing up in spooky costumes and creating eerie decorations. For me, Halloween is all about embracing the creepy and mysterious side of things, and there are so many different costumes and decorations you can use to bring that feeling to life.

One of my favorite things to do for Halloween is to dress up as a classic horror movie character, like Freddy Krueger or Jason Voorhees. I love creating the costume from scratch and adding my own unique twists to it, like adding extra blood or creating a more exaggerated mask. It’s so much fun to see people’s reactions when they see me in my full costume!

When it comes to decorations, there are so many different things you can do. One of my go-to decorations is carving a pumpkin and creating a spooky face on it, like a devil or a skull. It’s a classic Halloween tradition and it really sets the mood for the holiday. I also love making paper and cardboard puppets to hang up around the house, like ghosts or zombies.

All in all, Halloween is such a fun holiday to celebrate. I love the opportunity to express my creativity and embrace my love of all things spooky and scary. It’s a time to let loose and have fun, and I can’t wait to see what kind of costumes and decorations I come up with this year!

Bản dịch

Tôi rất thích Halloween, đặc biệt là việc khoác lên mình những trang phục ma quái và tạo ra những trang trí đáng sợ. Với tôi, Halloween là về việc đón nhận sự đáng sợ và bí ẩn, và có rất nhiều trang phục và trang trí khác nhau mà bạn có thể sử dụng để mang cảm giác đó trở nên sống động.

Một trong những điều tôi yêu thích nhất trong Halloween là trang phục của những nhân vật kinh dị kinh điển, như Freddy Krueger hoặc Jason Voorhees. Tôi thích tự tay tạo ra bộ trang phục và thêm những chi tiết độc đáo của riêng mình, như thêm máu giả hoặc tạo ra một chiếc mặt nạ được thiết kế tinh xảo hơn. Thật vui khi nhìn thấy phản ứng của mọi người khi nhìn thấy tôi trong bộ trang phục hoàn chỉnh!

Khi đến với trang trí, có rất nhiều thứ khác nhau mà bạn có thể làm. Một trong những trang trí mà tôi thường làm là khắc hình mặt quỷ lên bí ngô, như hình con quỷ hoặc hình đầu lâu. Đó là một truyền thống Halloween kinh điển và thật sự tạo nên không khí cho ngày lễ. Tôi cũng thích làm những con rối giấy và bìa cứng để treo quanh nhà, như ma hoặc xác sống.

Tất cả những gì Halloween mang lại đều rất vui vẻ. Tôi yêu cơ hội để thể hiện sự sáng tạo của mình và đón nhận tình yêu của mình với những thứ đáng sợ và rùng rợn. Đó là một thời gian để thả lỏng và tận hưởng cuộc vui, và tôi không thể đợi để xem tôi sẽ tạo ra những bộ trang phục và trang trí gì trong năm nay!

Xem thêm các bài viết liên quan khác:

Bài mẫu chủ đề Talk about halloweenPart 3

Bài mẫu chủ đề Talk about halloween - Part 3
Bài mẫu chủ đề Talk about halloween – Part 3

What are some common activities people participate in during Halloween?

During Halloween, people usually participate in a variety of activities such as dressing up in costumes, trick-or-treating, attending Halloween parties, and visiting haunted houses.

Can you give me some examples of popular Halloween traditions?

Some popular Halloween traditions include carving pumpkins, watching horror movies, playing spooky games, and telling scary stories.

How do people typically celebrate Halloween in your country?

In my country, Halloween is becoming more and more popular each year. People typically celebrate by decorating their homes and workplaces with spooky decorations, dressing up in costumes, and attending Halloween-themed events such as parties and festivals. Trick-or-treating is also becoming more common, especially in neighborhoods with a lot of families with young children.

What are some common activities that people engage in during Halloween?

Well, people usually dress up in costumes, go trick-or-treating, attend Halloween parties, carve pumpkins, and decorate their homes with spooky decorations.

How do people typically celebrate Halloween?

Generally, people celebrate Halloween by participating in various activities such as dressing up in costumes, going to haunted houses, watching scary movies, and attending parties with friends and family. Trick-or-treating is also a popular activity for children, where they go door-to-door asking for candy.

Hy vọng qua bài viết trên Upfile đã tổng hợp lại những từ vựng và bài mẫu hay có thể giúp ích cho phần thi IELTS Speaking về chủ đề “Talk about halloween” của các bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi thêm các bài viết được cập nhật thường xuyên tại chuyên mục Blog của chúng tôi để sớm cập nhật những thông tin mới nhất nhé!