Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Mind to V hay Ving? Cấu trúc và cách dùng Mind chi tiết

Trong tiếng Anh, các bạn có thể nói với nhau những câu như là “Bạn có phiền không nếu..? Tuy nhiên, đôi khi việc lựa chọn giữa hai cấu trúc Mind to V hay Ving này có thể gây khó khăn cho người học. Vì vậy, Upfile.vn mời các bạn cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa sau Mind to V hay Ving để có thể sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin qua bài viết này nhé.

Mind là gì?

Mind đóng vai trò như một danh từ tính từ hoặc động từ dùng để chỉ tổng thể của những hoạt động tư duy, trí tuệ và cảm xúc của con người, có các nghĩa được hiểu như nhận thức, suy nghĩ, trí nhớ, cảm nhận, cảm xúc, ý thức và chú ý.   

Cấu trúc chính của Mind thường gặp trong giao tiếp

Cấu trúc chính của Mind thường gặp trong giao tiếp - Mind to V hay Ving
Cấu trúc chính của Mind thường gặp trong giao tiếp – Mind to V hay Ving

Cấu trúc này dùng để hỏi ai đó có cảm thấy phiền hay không hoặc để nhắc nhở ai đó.

Mind + V-ing/ Mind + O + V-ing

Ví dụ:

Mind + V-ing:
 • I don’t mind cooking dinner tonight. (Tôi không phiền nấu bữa tối tối nay)
 • She doesn’t mind helping her friends move this weekend. (Cô ấy không phiền giúp đỡ bạn bè của mình di chuyển vào cuối tuần này)
Mind + O + V-ing:
 • Would you mind me borrowing your car tonight? (Bạn có phiền tôi mượn xe của bạn tối nay không?)
 • He didn’t mind his daughter staying up late to finish her project. (Anh ta không phiền con gái của mình thức khuya để hoàn thành dự án của cô ấy)
Do/ Would you mind my + V-ing + ?

Cấu trúc này có thể dùng để hỏi người khác có thấy phiền không nhưng thường được dùng với những người không thân thiết.

Ví dụ:

 • Would you mind my borrowing your car tonight? (Bạn có phiền nếu tôi mượn xe của bạn tối nay không?)
 • Do you mind my smoking here? (Bạn có phiền nếu tôi hút thuốc ở đây không?)
S + Don't/ Doesn't mind + V-ing

Cấu trúc này dùng để nói về việc không cảm thấy phiền khi làm một điều gì đó.

Ví dụ:

 • I don’t mind walking to the store. (Tôi không phiền đi bộ đến cửa hàng)
 • She doesn’t mind staying late to finish the project. (Cô ấy không phiền ở lại muộn để hoàn thành dự án)
Do you mind if I + Present simple/ Would you mind if I + Past simple?

Cấu trúc “Do you mind if I + Present simple/ Would you mind if I + Past simple” thường được sử dụng để hỏi ai đó về sự cho phép hoặc sự đồng ý của họ cho việc làm gì đó. Đây là cách diễn đạt lịch sự và trang nhã khi bạn muốn hỏi ai đó về điều gì đó và muốn biết ý kiến của họ về việc bạn làm điều đó. Cấu trúc này có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, ví dụ như khi bạn muốn mượn đồ, tham gia hoạt động của người khác, hay làm gì đó mà ảnh hưởng đến người khác.

Ví dụ

 • Do you mind if I borrow your car tonight? (Bạn có phiền nếu tôi mượn xe của bạn tối nay không?)
 • Would you mind if I turned down the music? It’s a bit loud for me. (Bạn có phiền nếu tôi giảm nhạc không? Nó hơi ồn đối với tôi.)

Mind to V hay Ving?

Về cơ bản cả hai dạng “to V” và “Ving” đều có thể được sử dụng sau Mind. Tuy nhiên, ý nghĩa của câu sẽ có sự khác biệt đó là dấu hiệu để chúng ta biết khi nào nên dùng to V và khi nào nên dùng Ving

“Mind + V-ing” thường được sử dụng để (phiền lòng, ngại) yêu cầu người khác không làm gì đó hoặc xin phép làm gì đó, thể hiện sự tôn trọng và lịch sự trong giao tiếp. 

Ví dụ:

 • Do you mind closing the door? (Bạn có phiền đóng cửa không?)
 • Would you mind waiting for me for a few minutes? (Bạn có phiền đợi tôi vài phút không?)

“Mind + to V” thường được sử dụng để yêu cầu hoặc đề nghị người khác làm gì đó. 

Ví dụ:

 • Do you mind to help me with this? (Bạn có thể giúp tôi với cái này không?)
 • Would you mind to send me an email about the meeting details? (Bạn có thể gửi cho tôi một email về chi tiết cuộc họp không?)

Vậy câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Mind to V hay Ving? là Mind to V hay Mind Ving đều đúng nhưng cần xem xét ngữ cảnh và các dấu hiệu để sử dụng một cách chính xác nhất.

Cách dùng Mind trong Tiếng Anh

Cách dùng Mind trong Tiếng Anh - Mind to V hay Ving
Cách dùng Mind trong Tiếng Anh – Mind to V hay Ving

Mind trong cấu trúc câu yêu cầu: 

Trong cấu trúc câu yêu cầu, Mind thường được sử dụng để diễn đạt yêu cầu hoặc đề nghị người khác cân nhắc, xem xét, suy nghĩ về điều gì đó. Cấu trúc câu yêu cầu với Mind thường có hai dạng sau: Dùng khi yêu cầu phép làm gì đó

Do you mind + V-ing...?" hoặc "Would you mind + V-ing...?" 

 Ví dụ:

 • Do you mind closing the window? (Bạn có phiền đóng cửa sổ không?)
 • Would you mind turning down the volume a bit? (Bạn có phiền giảm âm lượng một chút không?)

Mind trong cấu trúc câu xin phép:

Dùng để xin phép một cách lịch sử, hòa nhã khi làm gì đó.

Would you mind if + S + Ved/VII… Do you mind if + S + Vinf…

Ví dụ:

 • Do you mind if I borrow your pen for a moment? (Bạn có phiền tôi mượn bút của bạn một chút không?)

Mind dùng trong câu phủ định và nghi vấn trong tiếng Anh

Câu phủ định: Trong câu phủ định, Mind được sử dụng để diễn tả sự không hài lòng, khó chịu hoặc phản đối về một hành động nào đó. Cấu trúc của câu phủ định với Mind là: 

S+ do not/don't mind + V-ing

Ví dụ:

 • I don’t mind waiting for you outside. (Tôi không phiền khi đợi bạn bên ngoài.)

Câu nghi vấn: Trong câu nghi vấn, Mind được sử dụng để yêu cầu ý kiến, sự đồng ý hoặc không đồng ý của người nghe về một hành động nào đó. Cấu trúc của câu nghi vấn với Mind là: 

Do you mind + V-ing...?

Ví dụ:

 • Do you mind if I borrow your pen for a moment? (Bạn có phiền nếu tôi mượn bút của bạn một lát không?)
 • Do you mind opening the window? (Bạn có phiền mở cửa sổ không?)

Xem thêm:

Bài tập về cách sử dụng Mind trong tiếng Anh

Bài tập về cách sử dụng Mind to V hay Ving
Bài tập về cách sử dụng Mind to V hay Ving

Cho các câu sau đây, hãy chọn chọn Mind + To V hay Mind + Ving cho đúng với ngữ cảnh:

 1. I don’t feel like __________ anything tonight. (stay in / staying in)
 2. She enjoys ___________ books that challenge her. (read / reading)
 3. ____________ meditation can help reduce stress and anxiety. (practice / practicing)
 4. He needs to ___________ his thoughts before he makes a decision. (organize / organizing)
 5. We should ____________ our minds to new ideas and perspectives. (open / opening)

Đáp án:

 1. staying in
 2. reading
 3. practicing
 4. organize
 5. open

Bài tập dạng điền từ: Mind + To V hay Mind + Ving? Điền đúng dạng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu sau:

 1. She suggested ___________ (go) to the beach, but I had something else in mind.
 2. I don’t mind ___________ (help) you with your homework, but I’m not very good at math.
 3. He was too tired to ___________ (go) out, so he decided to stay home and watch a movie.
 4. They spent the afternoon ___________ (explore) the city and trying new foods.
 5. I prefer ___________ (exercise) in the morning rather than the evening.

Đáp án:

 1. going
 2. helping
 3. go
 4. exploring
 5. exercising

Qua bài viết về “Mind to V hay Ving” hy vọng đã mang lại cho các bạn những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn cách dùng để tránh nhầm lẫn khi đặt câu trong giao tiếp. Hỗ trợ các bạn nhận biết Mind to V hay Ving mọt cách chính xác nhất, cùng với các cấu trúc câu hỏi có từ Mind. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi trang mục Blog của chúng tôi để nhanh chóng cập nhật nhanh nhất những bài học bổ ích. Upfile.vn chúc các bạn có kết quả học tập như mong đợi.