Back to school

Talk about swimming: Từ vựng và bài mẫu hay

Chủ đề Talk about swimming cũng là một trong những chủ đề hay và cũng rất phổ biến được nhiều bạn thi IELTS Speaking  lựa chọn. Sau đây mời các bạn đọc cùng khám phá chủ đề talk about swimming qua các bài viết và từ vựng của chủ đề talk about swimming mà Upfile mang lại

Danh sách các từ vựng theo chủ đề talk about swimming

Danh sách các từ vựng theo chủ đề talk about swimming
Danh sách các từ vựng theo chủ đề talk about swimming
 • Swim : bơi
 • Pool : bể bơi
 • Stroke : động tác bơi
 • Freestyle : bơi tự do
 • Breaststroke : bơi ếch
 • Backstroke : bơi ngửa
 • Butterfly : bơi bướm
 • Dive : nhảy xuống nước
 • Diving : Lặn
 • Lane : đường bơi
 • Lap : vòng bơi
 • Swimwear : trang phục bơi
 • Goggles : kính bơi
 • Kickboard : tấm lót chân
 • Buoy : bóng cứu sinh
 • Lifeguard : người cứu hộ
 • Chlorine : clo
 • Float : phao
 • Swim cap : mũ bơi
 • Treading water : giữ đứng trên nước
 • Swim lesson : lớp học bơi.

Dàn bài cho chủ đề  bài Talk about swimming

Dàn bài cho chủ đề  bài Talk about swimming
Dàn bài cho chủ đề  bài Talk about swimming

Cho người thích bơi lội

 If you’re a swimming enthusiast:

As someone who loves swimming…

Being an avid swimmer…

For those who are passionate about swimming…

If you enjoy spending time in the water…

For those who appreciate the benefits of swimming…

As a swimming enthusiast…

If you are someone who loves to dive into the pool…

Benefits of swimming:

Swimming is considered the healthiest form of exercise.

Swimming is known to have numerous health benefits, particularly for cardiovascular health.

Swimming is an effective way to lose weight and build muscle.

Knowing how to swim is essential in case of emergencies involving water bodies.

Living near the water and being able to swim at the beach is a great advantage.

Swimming frequency and experience:

How often do you get to swim?

Do you swim alone or with friends/family?

Have you been swimming for a long time, or is it a recent hobby?

Did you enjoy swimming as a child?

Can you tell us about your swimming technique?

Cho người không thích bơi lội

You hate getting wet.

Changing and drying off afterward takes too long.

You prefer different types of workouts.

You absolutely hate exercising.

It’s inconvenient that there’s no swimming pool near your house.

You can’t swim.

You’re afraid of the water.

You object to the use of chlorine-based chemicals in swimming pools.

Describe why you stopped swimming if you used to enjoy it when you were younger.

Is there anything else about swimming that you don’t enjoy, if you’d like to start swimming in the future?

Part 1 – Talk about what makes swimming your top sport 

Part 1 – Talk about what makes swimming your top sport 
Part 1 – Talk about what makes swimming your top sport 

Are you able to swim? Did you acquire the skill as a child?

Yes, I am able to swim. I first acquired the skill when I was a child. I started taking swimming lessons at a young age and continued to swim recreationally throughout my childhood and into my adult years. Swimming is a sport that I really enjoy and find to be both relaxing and a great workout.

How many swimming spots are there in the vicinity?

There are several swimming spots within a reasonable distance, but it really depends on what you’re looking for. Some are better suited for lap swimming, while others are more recreational.

Is swimming a popular sport in your country?

No, swimming is not a very popular sport in my country. While some people enjoy swimming, other sports are more prominent and widely followed.

What makes swimming such a popular activity?

Swimming is popular for many reasons, including its accessibility, low-impact nature, and overall health benefits.

Have you personally experienced any benefits from swimming?

Yes, I have personally experienced many benefits from swimming. For one, it’s a great form of exercise that helps me stay in shape and maintain a healthy lifestyle. It’s also a low-impact activity, which is perfect for those who may have joint pain or injuries. Additionally, swimming helps me relieve stress and clear my mind, as it requires a lot of focus and concentration while in the water. Overall, I believe that swimming is a fantastic activity with numerous benefits for both physical and mental health.

Xem thêm:

Part 2 – Viết về chủ đề Talk about swimming 

Part 2 – Viết về chủ đề Talk about swimming 
Part 2 – Viết về chủ đề Talk about swimming 

Bài mẫu 1 – chủ đề Talk about swimming

Swimming is one of my favorite pastimes, as it’s not only a great form of exercise, but also a fun way to relax and cool off during hot summer days. When I go swimming, I usually prefer to do so in a pool rather than open water, as it feels safer and more controlled. One of the things I love about swimming is the different strokes you can use to move through the water. Personally, I’m most comfortable with the freestyle stroke, as I find it the easiest to maintain over long distances.

However, I also enjoy mixing it up with breaststroke, backstroke, and butterfly stroke, as each one engages different muscles and offers its own unique challenge. All in all, I think swimming is a fantastic activity that offers a range of physical and mental benefits, from improving cardiovascular health to reducing stress and anxiety.

Another reason why I love swimming is the feeling of weightlessness I experience while in the water. It’s as if I’m in a different world, where gravity doesn’t exist and I can move effortlessly through the liquid environment. This sensation of freedom and lightness is something that’s hard to replicate on land, which is why I find swimming to be such a unique and enjoyable activity.

Of course, swimming isn’t without its challenges, especially when it comes to mastering the different strokes. It can take time and practice to perfect your technique, and even then. However, I believe that this is part of the appeal of

Bản dịch:

Bơi lội là một trong những sở thích yêu thích của tôi, vì nó không chỉ là một hình thức tập thể dục tuyệt vời mà còn là một cách thú vị để thư giãn và làm mát trong những ngày hè nóng bức. Khi tôi đi bơi, tôi thường thích làm như vậy trong bể bơi thay vì nước mở, vì nó cảm giác an toàn và được kiểm soát hơn. Một trong những điều tôi yêu thích về bơi là các cú đánh khác nhau mà bạn có thể sử dụng để di chuyển trong nước. Cá nhân tôi thì cảm thấy thoải mái nhất với cú đánh tự do, vì tôi thấy nó dễ dàng hơn để duy trì trong khoảng cách xa. Tuy nhiên, tôi cũng thích pha trộn với cú đánh ngực, cú đánh lưng và cú đánh bướm, vì mỗi loại đều kích hoạt các cơ khác nhau và đều mang đến thách thức độc đáo của nó. Tổng thể, tôi nghĩ rằng bơi là một hoạt động tuyệt vời mang lại nhiều lợi ích về mặt thể chất và tinh thần, từ cải thiện sức khỏe tim mạch đến giảm căng thẳng và lo âu.

Một lý do khác tại sao tôi thích bơi là cảm giác nhẹ nhàng tôi trải nghiệm khi ở trong nước. Như thể tôi đang ở trong một thế giới khác, nơi trọng lực không tồn tại và tôi có thể di chuyển một cách dễ dàng trong môi trường lỏng. Cảm giác tự do và nhẹ nhàng này là điều rất khó để tái hiện trên đất liền, đó là lý do tại sao tôi nghĩ bơi là một hoạt động độc đáo và thú vị.

Tất nhiên, bơi cũng không thiếu thách thức của nó, đặc biệt là khi đến việc vượt qua các cú đánh khác nhau. Có thể mất thời gian và thực hành để hoàn thiện kỹ thuật của bạn và ngay cả khi đã làm được như vậy, vẫn còn khả năng để cải thiện.  Tuy nhiên, tôi tin rằng đó là một phần của sức hấp dẫn của bơi lội – đó là một cuộc hành trình không bao giờ dừng lại để cải thiện bản thân và khám phá bản thân.

Tham khảo thêm:

Bài mẫu 2 – Chủ đề Talk about swimming

Swimming is one of the most popular activities around the world, and it’s not difficult to see why. Not only is it a great form of exercise, but it’s also a fun way to cool off during the hot summer months. As a swimming enthusiast myself, I enjoy trying out different strokes and techniques in the water.

One of the most commonly used strokes is the breaststroke, which involves a frog-like kick and a sweeping motion of the arms. This stroke is often preferred by beginners because it’s easy to learn and provides a great full-body workout. I remember learning the breaststroke when I was a child, and it quickly became my go-to stroke.

Another stroke that I enjoy is the backstroke, where you lie on your back and move your arms and legs in a coordinated motion. This stroke is great for building endurance and improving your posture. It’s also a relaxing stroke because you can see the sky or the ceiling while you swim.

The butterfly stroke is one of the most challenging strokes and requires a lot of practice to perfect. It involves a dolphin-like kick and a simultaneous windmill motion of the arms. While it may be difficult, the butterfly stroke is an impressive stroke to watch and provides an intense workout for the chest and shoulders.

In summary, swimming is a fantastic activity that provides many physical and mental health benefits. Whether you prefer the breaststroke, backstroke, or butterfly stroke, there is a stroke for everyone. So, grab your swimsuit and jump into the pool for a refreshing and enjoyable swim!

Bản dịch:

Bơi lội là một trong những hoạt động phổ biến nhất trên toàn thế giới, và không khó để thấy lý do tại sao. Không chỉ là một hình thức tuyệt vời để tập thể dục, mà nó cũng là một cách thú vị để giảm nhiệt trong những tháng hè nóng bức. Là một người đam mê bơi lội, tôi thích thử nghiệm các nét bơi và kỹ thuật khác nhau trong nước.

Một trong những nét bơi được sử dụng phổ biến nhất là bơi ếch, có thể được miêu tả như cú đá giống như con ếch và cử động vòng tay như quét. Nét bơi này thường được ưa thích bởi người mới bắt đầu vì nó dễ học và mang lại bài tập toàn thân tuyệt vời. Tôi nhớ khi học bơi ếch khi còn nhỏ, và nhanh chóng nó trở thành nét bơi yêu thích của tôi.

Một nét bơi khác mà tôi thích là bơi ngửa, trong đó bạn nằm bằng lưng và di chuyển cánh tay và chân trong một cử động phối hợp. Nét bơi này tuyệt vời để tăng sức chịu đựng và cải thiện tư thế. Nó cũng là một nét bơi thư giãn vì bạn có thể nhìn thấy bầu trời hoặc trần nhà trong khi bơi.

Nét bơi bướm là một trong những nét bơi khó nhất và yêu cầu nhiều thực hành để hoàn thiện. Nó bao gồm một cú đá giống như cá heo và cử động vòng tay giống như cánh quạt đồng thời. Mặc dù có thể khó, nét bơi bướm là một nét bơi ấn tượng để xem và mang lại bài tập nặng cho cơ ngực và vai.

Tóm lại, bơi lội là một hoạt động tuyệt vời mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần. Dù bạn thích bơi ếch, bơi ngửa hay bơi bướm, đều có một nét bơi phù hợp cho mọi người. Vậy, hãy mặc bộ đồ bơi của bạn và nhảy vào hồ bơi để có một bơi lội

Hy vọng qua bài viết trên, Upfile đã mang đến cho các bạn các Bài mẫu Talk about swimming hay nhất và các từ vựng liên quan chủ đề swimming. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết của chúng tôi tại chuyên mục Blog để đạt kết quả cao trong bài thi nhé. Chúc các bạn đạt được nhiều thành công!