Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Từ vựng và bài mẫu về Topic: Talk about your best friend

Chủ đề talk about your best friend rất thường gặp trong tiếng Anh, đặc biệt là phần thi IELTS Speaking. Dù quen thuộc là thế, nhưng không phải ai cũng biết cách miêu tả hay và chính xác về người bạn thân của mình. Do đó, bài viết dưới đây của UpFile.vn sẽ tổng hợp cho bạn những từ vựng và câu trả lời mẫu để tham khảo cho chủ đề talk about your best friend.

Bố cục bài talk about your best friend

Bố cục bài Talk about your best friend
Bố cục bài Talk about your best friend

Bài nói về người bạn thân thường sẽ không quá dài, nhưng vẫn sẽ tuân theo 3 phần như sau:

Phần mở đầu: Giới thiệu sơ qua về người bạn của mình.

Phần thân bài: Miêu tả về người bạn đó.

  • Người bạn này trông như thế nào?
  • Bạn đã gặp người bạn khi nào và ở đâu?
  • Bạn và bạn thân làm gì khi ở bên nhau?
  • Giải thích lý do tại sao anh ấy/cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất của bạn?

Phần kết bài: Nói lên tình cảm mình dành cho người bạn và mong muốn về sự gắn bó trong tương lai.

Từ vựng talk about your best friend

Từ vựng về chủ đề Talk about your best friend
Từ vựng về chủ đề Talk about your best friend

Từ vựng miêu tả ngoại hình

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Youngjʌŋtrẻ
Oldoʊldgià
Middle-agesˈmɪdəl-ˈeɪʤəztrung niên
In her/ his twentiesɪn hɜr/ hɪz ˈtwɛntiztrong độ tuổi hai mươi
Over the hillˈoʊvər ðə hɪlngười cao tuổi, không còn minh mẫn 
Slenderˈslɛndərmảnh khảnh
Well-builtwɛl-bɪlthình thể đẹp
Muscularˈmʌskjələrnhiều cơ bắp
Fatfætbéo
Overweightˈoʊvərˌweɪtquá cân
Obeseoʊˈbisbéo phì
Stockyˈstɑkichắc nịch
Stoutstaʊthơi béo
Thinθɪngầy
Slimslɪmgầy, mảnh khảnh
Skinnyˈskɪniốm, gầy
Of medium/ average builtʌv ˈmidiəm/ ˈævərɪʤ bɪlthình thể trung bình
Fitfɪtvừa vặn
Well-proportioned figurewɛl-prəˈpɔrʃənd ˈfɪɡjərcân đối
Frailfreɪlyếu đuối, mỏng manh
Plumpplʌmptròn trĩnh
Talltɔlcao
Tallishˈtɔlɪʃcao dong dỏng
Shortʃɔrtthấp, lùn
Shortishˈʃɔrtɪʃhơi lùn

Từ vựng miêu tả các bộ phận trên cơ thể

Từ vựng miêu tả tóc

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Untidyənˈtaɪdikhông chải chuốt, rối xù
Neatnittóc chải chuốt cẩn thận
A short-haired personə ʃɔrt-hɛrd ˈpɜrsənngười có mái tóc ngắn
With plaitswɪð pleɪtstóc được tết, bện
A fringeə frɪnʤtóc cắt ngang trán
Ponytailˈpoʊˌni-teɪlcột tóc đuôi ngựa
Blondeblɑndtóc vàng
Dyeddaɪdtóc nhuộm
Gingerˈʤɪnʤərđỏ hoe
Mousyˈmaʊsimàu xám lông chuột
Straightstreɪttóc thẳng
Wavyˈweɪvitóc lượn sóng
Curlyˈkɜrlitóc xoăn
Nguyenklæŋktóc thẳng và rủ xuống
FrizzyFrizzytóc uốn thành búp

Từ vựng miêu tả gương mặt

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Oval faceˈoʊvəl feɪskhuôn mặt hình trái xoan
Chubbyˈʧʌbiphúng phính
Freshfrɛʃkhuôn mặt tươi tắn
High cheekboneshaɪ ˈʧikˌboʊnzgò má cao
High foreheadhaɪ ˈfɔrhɛdtrán cao
Thinθɪnkhuôn mặt gầy
Longlɔŋkhuôn mặt dài
Roundraʊndkhuôn mặt tròn
Angularˈæŋɡjələrmặt xương xương
Squareskwɛrmặt vuông
With dimpleswɪð ˈdɪmpəlzlúm đồng tiền

Miêu tả những bộ phận khác

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Sparkling/twinklingˈspɑrklɪŋ/ˈtwɪŋkəlɪŋmắt lấp lánh
Flashing/ brilliant/brightˈflæʃɪŋ/ ˈbrɪljənt/braɪtmắt sáng
Inquisitiveɪnˈkwɪzɪtɪvánh mắt tò mò
Dreamy eyesˈdrimi aɪzđôi mắt mộng mơ
Straightstreɪtmũi thẳng
Turned uptɜrnd ʌpmũi cao
Flatflætmũi tẹt
Stutterˈstʌtərnói lắp
Stammerˈstæmərnói lắp bắp
Deep voicedip vɔɪsgiọng sâu
Squeaky voiceˈskwiki vɔɪsgiọng the thé
Honeyedˈhʌnid(giọng) ngọt
Warm voicewɔrm vɔɪsgiọng ấm

Từ vựng miêu tả tính cách

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Bravebreɪvcan đảm
Carefulˈkɛrfəlcẩn thận
Cheerfulˈʧɪrfəlvui vẻ
Easy-goingˈizi-ˈɡoʊɪŋdễ tính
Excitingɪkˈsaɪtɪŋthú vị
Friendlyˈfrɛndlithân thiện
Funnyˈfʌnivui vẻ
Generousˈʤɛnərəshào phóng
Hard-workinghɑrd-ˈwɜrkɪŋchăm chỉ
Kindkaɪndtốt bụng
Outgoingˈaʊtˌɡoʊɪŋcởi mở
Politepəˈlaɪtlịch sự
Quietˈkwaɪətít nói
Smart = intelligentsmɑrt = ɪnˈtɛləʤəntthông minh
Sociableˈsoʊʃəbəlhòa đồng
Softsɑftdịu dàng
Talentedˈtæləntədtài năng, có tài.
Ambitiousæmˈbɪʃəscó nhiều tham vọng
Cautiousˈkɔʃəsthận trọng.
Competitivekəmˈpɛtətɪvcạnh tranh, đua tranh
Confidentˈkɑnfədənttự tin
Seriousˈsɪriəsnghiêm túc
Creativekriˈeɪtɪvsáng tạo
Dependabledɪˈpɛndəbəlđáng tin cậy
Enthusiasticɪnˌθuziˈæstɪkhăng hái, nhiệt tình
Extrovertedˈɛkstrəˌvɜrtɪdhướng ngoại
Introvertedˈɪntroʊˌvɜrtɪdhướng nội
Imaginativeɪˈmæʤənətɪvgiàu trí tưởng tượng
Observantəbˈzɜrvənttinh ý
Optimisticˌɑptəˈmɪstɪklạc quan
Rationalˈræʃənəlcó chừng mực, có lý trí
Sinceresɪnˈsɪrthành thật
Understandingˌʌndərˈstændɪŋhiểu biết, tinh ý, thấu hiểu
Wisewaɪzthông thái uyên bác
Cleverˈklɛvərkhéo léo
Tactfulˈtæktfəllịch thiệp
Faithfulˈfeɪθfəlchung thủy
Gentleˈʤɛntəlnhẹ nhàng
Humorousˈhjumərəshài hước
Honestˈɑnəsttrung thực
Loyalˈlɔɪəltrung thành
Patientˈpeɪʃəntkiên nhẫn
Open-mindedˈoʊpən-ˈmaɪndədkhoáng đạt, cởi mở
Talkativeˈtɔkətɪvnói nhiều
Bad-temperedbæd-ˈtɛmpərdnóng tính
Boringˈbɔrɪŋbuồn chán, nhàm chán
Carelessˈkɛrləsbất cẩn, cẩu thả
Crazyˈkreɪziđiên khùng
Impoliteɪmpəˌlaɪtbất lịch sự.
Lazyˈleɪzilười biếng
Meanminkeo kiệt.
Shyʃaɪnhút nhát
Stupidˈstupədngu ngốc
Aggressiveəˈɡrɛsɪvhung hăng, hiếu thắng
Pessimisticˌpɛsəˈmɪstɪkbi quan
Recklessˈrɛkləsliều lĩnh
Strictstrɪktnghiêm khắc
Stubbornˈstʌbərnbướng bỉnh như con la)
Selfishˈsɛlfɪʃích kỷ
Hot-temperedhɑt-ˈtɛmpərdnóng tính
Coldkoʊldlạnh lùng
Madmædđiên, khùng
Unkindənˈkaɪndxấu bụng, không tốt
Unpleasantənˈplɛzəntkhó chịu
Cruelˈkruəlđộc ác
Gruffɡrʌfthô lỗ, cục cằn
Insolentˈɪnsələntláo xược
Haughtyˈhɔtikiêu căng
Boastfulˈboʊstfəlkhoe khoang

Xem thêm:

Bài mẫu talk about your best friend

Talk about your best friend – Speaking part 1

Talk about your best friend – Speaking part 1
Talk about your best friend – Speaking part 1

Do you have a lot of friends? (Bạn có nhiều bạn bè không?)

I don’t have many on the grounds that it would require a ton of time to stay in contact with everybody. I prefer to spend my time with several best friends rather than a lot of acquaintances.

(Tôi không có nhiều bạn vì sẽ cần rất nhiều thời gian để giữ liên lạc với mọi người. Tôi thích dành thời gian của mình với một vài người bạn thân nhất hơn là nhiều người quen).

Do you keep in contact with friends from your childhood? (Bạn có giữ liên lạc với những người bạn thời thơ ấu không?)

Unfortunately no. There is no animosity at all, we just parted ways and lost touch. We no longer share the same emotions or experiences as we got older and moved to different countries and cities.

(Đáng tiếc là không. Không có thù oán gì cả, chỉ là chúng tôi chia tay và mất liên lạc. Chúng tôi không còn chia sẻ những cảm xúc hay trải nghiệm giống nhau khi lớn lên và chuyển đến các quốc gia và thành phố khác nhau).

How often do you go out with your friends? (Bạn có thường đi chơi với bạn bè không?)

We only go out once a week because we are very busy at work. When my best friend and I discuss where we should go on weekends, we typically end up at a nearby coffee shop, where we can talk about everything that happened during the week.

(Chúng tôi chỉ đi ra ngoài một lần một tuần bởi vì chúng tôi rất bận rộn công việc. Khi tôi và người bạn thân nhất thảo luận xem chúng tôi nên đi đâu vào cuối tuần, chúng tôi thường dừng lại ở một quán cà phê gần đó, nơi chúng tôi có thể nói về mọi thứ đã xảy ra trong tuần).

Talk about your best friend – Speaking part 2

Talk about your best friend – Speaking part 2
Talk about your best friend – Speaking part 2

Đề bài: talk about your best friend

Bài mẫu:

We all have at least one best friend with whom we can share our joys and sorrows. I’m as well. Nguyen is my best friend. My house is right next to hers. Therefore, we became best friends as we grew up together.

Nguyen was also my primary school roommate. I neglected to bring my umbrella one time. There was torrential rain that afternoon. The distance between my home and school is only about half a kilometer, but my parents were at a party. As a result, they were unable to pick me up.

I remained before school’s door. I had no idea what to do. Nguyen realized that I was without an umbrella and couldn’t go home. She simply possesses a raincoat and desired to share it with me. We were both soaking wet when we returned home. Hence, she contracted a cold. That made me moving. That was our first memory together, as well as a memorable date with me.

(Ai trong chúng ta cũng có ít nhất một người bạn thân để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tôi cũng vậy. Nguyên là người bạn tốt nhất của tôi. Nhà tôi ngay cạnh nhà cô ấy. Vì vậy, chúng tôi đã trở thành bạn thân khi lớn lên cùng nhau.

Nguyên cũng là bạn cùng phòng thời tiểu học của tôi. Tôi đã quên mang theo chiếc ô của mình một lần. Có một trận mưa xối xả vào buổi chiều hôm đó. Khoảng cách từ nhà tôi đến trường chỉ khoảng nửa cây số, nhưng bố mẹ tôi đã ở một bữa tiệc. Kết quả là họ không thể đón tôi.

Tôi đứng trước cổng trường. Tôi không biết phải làm gì. Nguyên nhận ra rằng tôi không có ô và không thể về nhà. Cô ấy chỉ đơn giản là sở hữu một chiếc áo mưa và muốn chia sẻ nó với tôi. Cả hai chúng tôi đều ướt sũng khi trở về nhà. Do đó, cô ấy mắc phải cơn cảm lạnh. Điều đó khiến tôi cảm động. Đó là kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi với nhau, cũng là một ngày đáng nhớ với tôi).

Xem thêm:

Talk about your best friend – Speaking part 3

Talk about your best friend – Speaking part 3
Talk about your best friend – Speaking part 3

What are essential characteristics of a good friend? (Những đặc điểm cần có của một người bạn tốt là gì?)

It would, in my opinion, be based on each individual’s definition of “what makes a good friend.” To me, a good friend should always be dependable and sincere. Based on my experience, a person who you cannot trust is not a genuine friend and may one day stab you in the back.

(Theo tôi, nó sẽ dựa trên định nghĩa của mỗi cá nhân về “điều gì tạo nên một người bạn tốt”. Đối với tôi, một người bạn tốt phải luôn đáng tin cậy và chân thành. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, một người mà bạn không thể tin tưởng không phải là một người bạn chân chính và một ngày nào đó có thể đâm sau lưng bạn).

Do adults and children make friends in the same way? (Người lớn và trẻ em kết bạn giống nhau không?)

I don’t believe so. When children see another person smiling and exchanging things, they typically become friends more quickly than adults. Grown-ups, then again, take as much time as is needed making new companions since they need to find normal interests, construct trust, and afterward will choose if they ought to fabricate an involved acquaintance with that individual or not.

(Tôi không nghĩ như vậy. Khi trẻ em nhìn thấy một người khác mỉm cười và trao đổi mọi thứ, chúng thường trở thành bạn bè nhanh hơn người lớn. Mặt khác, những người trưởng thành dành nhiều thời gian cần thiết để kết bạn mới vì họ cần tìm những mối quan tâm bình thường, xây dựng lòng tin và sau đó sẽ quyết định xem họ có nên thiết lập một mối quan hệ quen biết có liên quan với người đó hay không).

What do you figure makes companionships break up? (Bạn nghĩ điều gì khiến tình bạn tan vỡ?)

Friendships can be shattered by distance and lack of communication. In any case, if you were to ask me for what valid reason we say a final farewell to companions, I would agree that the fundamental reasons are fraud, self-centeredness, pomposity, absence of compassion, and break of trust. I had a close friend in college for four years, but after a big argument that went nowhere, we decided to stop being friends.

(Tình bạn có thể bị tan vỡ bởi khoảng cách và thiếu giao tiếp. Trong mọi trường hợp, nếu bạn hỏi tôi vì lý do chính đáng nào mà chúng ta nói lời từ biệt cuối cùng với những người bạn đồng hành, tôi sẽ đồng ý rằng những lý do cơ bản là lừa dối, ích kỷ, khoa trương, thiếu lòng trắc ẩn và mất lòng tin. Tôi có một người bạn thân thời đại học trong bốn năm, nhưng sau một cuộc cãi vã lớn mà không đi đến đâu, chúng tôi quyết định không còn là bạn nữa).

Như vậy, bài viết trên đã giới thiệu đến bạn cách triển khai bài nói chủ đề talk about your best friend. Hy vọng thông qua đây bạn sẽ có những câu trả lời hay nhất cho chủ đề này trong phần khi speaking. Chúc các bạn học tốt, và đừng quên tham khảo những bài viết bổ ích khác trên UpFile.vn nhé!

Theo dõi chuyên mục Blog hàng tuần để cập nhật thêm nhiều bài viết hữu ích nhé!