Back to school

Bài mẫu Topic Talk About Yourself – IELTS Speaking

Talk about yourself là chủ đề cơ bản thường xuất hiện trong IELTS Speaking Part 1, đồng thời cũng là chủ đề quen thuộc trong giao tiếp tiếng Anh. Vậy với chủ đề này, làm thế nào để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong IELTS speaking và đạt điểm cao? Trong bài viết hôm nay, Upfile sẽ cung cấp các từ vựng, mẫu câu và cấu trúc câu thông dụng của chủ đề Talk About Yourself, kèm theo các bài mẫu giúp các bạn luyện tập trả lời tự tin và lưu loát hơn khi gặp chủ đề này nhé!

Talk About Yourself
Talk About Yourself

Từ vựng thông dụng dùng để Talk About Yourself

 Giới thiệu tên tuổi

 • Full name: họ tên đầy đủ
 • Last name/ family name: họ
 • First name: tên
 • Nickname: biệt danh

E.g: My full name is James Blunt, but everyone calls me James or Jimmy. I am in my 40s.

 • In my 20s/30s/…: trong độ tuổi hai mươi/ba mươi/…
 • I’m over/ almost/ nearly … – Tôi trên/ sắp/ gần… tuổi

 Giới thiệu Quê quán

 • Urban (adj): thuộc thành phố
 • Rural (adj): thuộc nông thôn
 • Suburban (adj): thuộc vùng ngoại ô
 • Hustle and bustle (idiom): thường được dùng để diễn tả những thành phố lớn với lối sống nhanh và nhiều những hoạt động vui chơi vào buổi tối.
 • Grow up (v): lớn lên

E.g: I was born and grew up in London, and I love living among the hustle and bustle of the city.

 Giới thiệu nghề nghiệp

 • Self-employed (adj): làm việc tự do, tự kinh doanh
 • Unemployed (adj): thất nghiệp
 • Department (n): phòng, ban
 • Retired (adj): nghỉ hưu
 • Intern (n): thực tập sinh
 • Part-time: bán thời gian 
 • Full-time: toàn thời gian

E.g: I am working part-time for an international company, and I work as an intern in the Marketing department.

 Giới thiệu sở thích

 • Have a soft spot for sth (idiom): yêu thích điều gì đó
 • Let my hair down (idiom): cho phép bản thân thư giãn, vui vẻ
 • Cup of tea (idiom): nói về thứ gì đó bạn thích hoặc bạn làm giỏi cái gì đó.
 • Not my cup of tea: nói về thứ gì đó không thuộc sở thích của bạn, hay việc gì đó mà bạn đang không thích làm.
 • Have some time off from sth: dành thời gian nghỉ không làm việc gì đó
 • Passion (for sth) (n): đam mê

Eg: I have a passion for music, so I usually let my hair down by going to concerts a few times a month. 

Từ vựng về tính cách

 • easy-going: dễ tính/ dễ chịu
 • frank: thẳng thắn
 • humorous: hài hước
 • modest/humble: khiêm tốn
 • sincere: chân thành
 • ambitious: tham vọng
 • cooperative: có tính hợp tác/chịu hợp tác
 • decisive: quyết đoán
 • dedicated: cống hiến
 • dynamic: năng nổ/ nhiệt huyết
 • proactive: chủ động

Cấu trúc sử dụng cho chủ đề Talk About Yourself

 Giới thiệu tên tuổi

 • Let me introduce myself – Cho tôi tự giới thiệu
 • I am glad to say a little bit about myself – Tôi rất vui vì được nói một ít về bản thân
 • I go by the name…/ I am known by the name … 
 • My name is … /I am … 
 • My full/ first/ last name is… – Tên đầy đủ của tôi/ họ/ tên của tôi là…
 • You can call me … 

 Giới thiệu Quê quán

 • I was born in… but now I live in…
 • My hometown is… which is…
 • I am from…
 • I have……nationality.
 • I’ve been living here since…

Giới thiệu nghề nghiệp

 • I am currently working as…
 • I am currently studying at…
 • I have been a/an … for many years. 
 • … is my area of expertise 
 • I am an experienced/ a skillful…
 • I like my job/major because…

 Giới thiệu sở thích

 • In my spare time, I usually….
 • When I’m not at work/at school, I like to…
 • I am a big fan of…
 • I’m really into
 • I prefer…/I enjoy…
 • I’m obsessed with…
 • I’m keen on…
 • I’m passionate about…
 • I can’t stand/bear…
 • … is my cup of tea/ passion/ what I like the most/ favorite activity
 • I have got a soft spot for …

 Giới thiệu gia đình

 • There are …people in my family.
 • My family has…people
 • We are a big/small family of…..
 • I am the only child…./I don’t have any siblings
 • I have … brothers and … (number) sister 

Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Câu hỏi thường gặp trong chủ đề Talk About Yourself

Câu hỏi thường gặp trong chủ đề Talk About Yourself
Câu hỏi thường gặp trong chủ đề Talk About Yourself

Do you work or study?

I currently work for A as an IELTS teacher. I’ve been employed here for a few months, and in addition to IELTS, I also instruct adult language learners in communicative classes. 

Dịch:

Tôi hiện đang làm việc cho A với tư cách là giáo viên dạy IELTS. Tôi đã làm việc ở đây được vài tháng và ngoài IELTS, tôi còn hướng dẫn những người học ngôn ngữ người lớn trong các lớp giao tiếp.

What is the most interesting part of being a [candidate’s occupation?

When I work as an English teacher, I believe that I most like watching my pupils learn and succeed, especially when they do so while demonstrating an interest in the subject. I now understand the purpose of my work as a result.

Dịch:

Khi tôi làm việc với tư cách là một giáo viên tiếng Anh, tôi tin rằng tôi thích nhất là được nhìn học sinh của mình học tập và thành công, đặc biệt là khi các em làm như vậy trong khi thể hiện sự yêu thích đối với môn học. Bây giờ tôi đã hiểu mục đích của công việc của tôi là kết quả.

What kind of work would you like to do in the future?

Because I am passionate about teaching, it goes without saying that I will keep teaching English. To make a difference in my workplace, I would like to try out for a managerial role in the future.

Dịch:

Bởi vì tôi đam mê giảng dạy, không cần phải nói rằng tôi sẽ tiếp tục dạy tiếng Anh. Để tạo sự khác biệt tại nơi làm việc của mình, tôi muốn thử sức với vai trò quản lý trong tương lai.

Where is your hometown? / Did you grow up in a city or the countryside?

I was born and reared in Vietnam’s Central Highlands in the city of Buon Ma Thuot. I grew up and attended school there until I was 18 years old, at which point I moved away to pursue higher education in Ho Chi Minh.

Dịch:

Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên Việt Nam tại thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi lớn lên và đi học ở đó cho đến năm 18 tuổi, lúc đó tôi chuyển đi để theo học đại học tại Hồ Chí Minh.

Are there any special things about your city?/ Is your city famous for anything?

Due to the region’s favorable soil for growing coffee, Buon Ma Thuot is renowned as the “capital of coffee” in the region. As a result, coffee plays a significant role in the culture of the city, and we are proud of our excellent brews.

Dịch:

Do thổ nhưỡng thuận lợi cho việc trồng cà phê nên Buôn Ma Thuột được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” của vùng. Do đó, cà phê đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa của thành phố và chúng tôi tự hào về những loại cà phê tuyệt vời của mình.

Do you think it’s a good place to live?

Yes, I do think so. The city, which serves as the region’s economic hub, has undergone substantial growth in recent years. Additionally, everyone there is quite amiable.

Dịch:

Vâng, tôi nghĩ như vậy. Thành phố đóng vai trò là trung tâm kinh tế của khu vực, đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Ngoài ra, mọi người ở đó đều khá hòa nhã.

Bài mẫu Talk about yourself – IELTS Speaking

Talk about yourself – Bài mẫu 1

Bài mẫu

Hello to everybody. Linh is my name. I was born in Hanoi’s Dong Da District. Since I was a child, my parents and I have lived here. I’m currently 11 years old and enrolled in ABC Primary School’s 6A class. My parents, my brother, and I make up my family of four. Together, we’re willing to assist, which makes my family very happy. I enjoy reading detective fiction a lot. I always read them intensely and passionately when I have free time. I aspire to work as a detective like Sherlock Holmes in the future.

Bản dịch

Xin chào mọi người. Linh là tên của tôi. Tôi sinh ra ở Quận Đống Đa, Hà Nội. Từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi và tôi đã sống ở đây. Tôi hiện 11 tuổi và đang học lớp 6A của Trường Tiểu học ABC. Bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi tạo thành gia đình bốn người. Cùng nhau, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, điều đó làm cho gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi thích đọc tiểu thuyết trinh thám rất nhiều. Tôi luôn đọc chúng một cách mãnh liệt và say mê khi có thời gian rảnh rỗi. Tôi khao khát được làm thám tử như Sherlock Holmes trong tương lai.

Talk about yourself – Bài mẫu 2

Bài mẫu

Hello everyone, my name is Le Ngoc Diep. I turn 12 this year and reside in Dong Da, Hanoi. My parents, older brother, and I make up my family of four people. I’m currently a student at Chu Van An School in class 9B.

I have a lot of friends in school, and they are all sweet and nice. I am a very busy and enthusiastic youngster, according to everyone, which is why they all adore me so much. The subjects English and physics are my favorites. Cooking and reading are two of my interests.

Science fiction, mystery, history, and art books are a few of the favorites. I also study piano online in my leisure time. I’ll work to gain more experience in the future so that I can pursue my goal of being a well-known pianist who performs all over the world.

Talk about yourself – Bài mẫu 2
Talk about yourself – Bài mẫu 2

Bản dịch

Xin chào các bạn, mình là Lê Ngọc Điệp. Em năm nay 12 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội. Cha mẹ tôi, anh trai tôi và tôi tạo nên gia đình bốn người của tôi. Em hiện đang là học sinh lớp 9B trường Chu Văn An.

Tôi có rất nhiều bạn ở trường, và tất cả họ đều ngọt ngào và tốt bụng. Theo mọi người, tôi là một thanh niên rất bận rộn và nhiệt tình, đó là lý do tại sao tất cả họ đều yêu mến tôi rất nhiều. Các môn học tiếng Anh và vật lý là sở thích của tôi. Nấu ăn và đọc sách là hai sở thích của tôi.

Sách khoa học viễn tưởng, bí ẩn, lịch sử và nghệ thuật là một vài trong số những cuốn sách được yêu thích. Tôi cũng học piano trực tuyến trong thời gian rảnh rỗi. Tôi sẽ làm việc để tích lũy thêm kinh nghiệm trong tương lai để có thể theo đuổi mục tiêu trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng biểu diễn trên toàn thế giới.

Talk about yourself – Bài mẫu 3

Bài mẫu

My name is Tran Dang Thanh Dang. I’m 30 years old this year, married, and have two sons. We reside in a home in the heart of the capital city of Hanoi. Marketing is my focus. I’ve spent the last four years working for Vietcombank.

I sell some internet goods in addition to my primary employment to supplement my income. Playing soccer and golf are two of my pastimes. My coworkers and I frequently engage in golf and bowling in our free time. After work, I also go to the gym to maintain my health and productivity.

I generally take my wife and kids to the park on the weekends for fun. My current life has me quite content. I’ll surely work harder in the future to better myself and achieve a dream of taking my family on a world trip.

Bản dịch

Tôi tên là Trần Đăng Thanh Đăng. Tôi năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình, và có hai con trai. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Tiếp thị là trọng tâm của tôi. Tôi đã dành bốn năm qua làm việc cho Vietcombank.

Ngoài công việc chính, tôi còn bán một số mặt hàng trên mạng để có thêm thu nhập. Chơi bóng đá và chơi gôn là hai thú tiêu khiển của tôi. Tôi và đồng nghiệp thường chơi gôn và chơi bowling khi rảnh rỗi. Sau giờ làm việc, tôi cũng đến phòng tập thể dục để duy trì sức khỏe và năng suất làm việc.

Tôi thường đưa vợ con đến công viên vào cuối tuần để vui chơi. Cuộc sống hiện tại khiến tôi khá mãn nguyện. Tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai để cải thiện bản thân và đạt được ước mơ đưa gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới.

Trong bài viết trên, Upfile đã giới thiệu kiến ​​thức cần có cho chủ đề Talk about yourself và cung cấp ví dụ minh họa. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học IELTS! Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy theo dõi ngay Upfile, nhất là chuyên mục Blog để nhanh chóng cập nhật cũng như học thêm nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn học tập tốt!