Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Talk about social media – IELTS Speaking Part 1 

Với thời đại công nghệ ngày càng phát triển như vũ bảo. Thuật ngữ social media không còn quá xa lạ với mọi người đặt biệt là giới trẻ hiện nay. social media cũng là một trong những chủ đề phổ biến trong các bài thi IELTS Speaking. Để nắm rõ chủ đề này Upfile mời các bạn cùng tham khảo chủ đề Talk about social media qua bài viết dưới đây nhé!

IELTS Speaking Part 1- Talk about social media

IELTS Speaking Part 1- Talk about social media
IELTS Speaking Part 1- Talk about social media

Các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Talk about social media

Are you someone who likes to interact with others?

Absolutely. I am a very sociable person and I love interacting with others. I find it easy to strike up a conversation with people I’ve just met and I enjoy learning about their lives and experiences. I think it’s important to connect with others and build relationships.

Would you say that you are outgoing and enjoy socializing?

Yes, I would definitely say that I am outgoing and enjoy socializing. I love being around people and I find it easy to make new friends. I think it’s important to have a variety of social activities in my life, whether it’s going out with friends or participating in group activities. I think socializing is a great way to stay connected to others and to have fun.

Do you enjoy spending time with other people?

Yes, I do. I am a very social person and I love being around other people. I enjoy meeting new people and making new friends. I think it’s important to have a strong social network.

What types of social networking sites do you enjoy utilizing?

Câu trả lời mẫu cho Question 1: “I typically like to use social networking websites that allow me to connect with friends and family, share updates and photos, and discover interesting content. Some examples include Facebook, Instagram, and Twitter.”

Which social networking websites do you enjoy using?

I enjoy using Facebook to keep in touch with my friends and family, Instagram to share and discover interesting photos, and LinkedIn to network with professionals in my industry.

What social networking websites do you use and enjoy?

 I use and enjoy a variety of social networking websites, including Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and TikTok. Each platform serves a different purpose for me, whether it’s connecting with loved ones, staying informed about current events, sharing my own content, or discovering new trends and ideas.

Do you think it is possible to form genuine friendships online?

Yes, I believe it is possible to form genuine friendships online, but it can also be challenging to build trust and maintain the connection without face-to-face interaction.

Can social media help people make new friends?

Yes, social media can help people make new friends, but it is important to be cautious and selective about the people you connect with online.

How has social media impacted the way people make and maintain friendships?

Social media has made it easier for people to connect with others and expand their social networks, but it has also changed the nature of friendships by placing more emphasis on online communication and reducing face-to-face interaction.

Danh sách các từ vựng cho chủ đề Talk about social media

Danh sách các từ vựng cho chủ đề Talk about social media
Danh sách các từ vựng cho chủ đề Talk about social media

Social media: mạng xã hội

Platform: nền tảng

User: người dùng

Account: tài khoản

Profile: hồ sơ cá nhân

News feed: bảng tin

Like: thích

Comment: bình luận

Share: chia sẻ

Hashtag: thẻ hashtag

Trending: xu hướng

Viral: lan truyền

Influencer: người có ảnh hưởng

Follower: người theo dõi

Engagement: tương tác

Algorithm: thuật toán

Privacy: sự riêng tư

Security: bảo mật

Online reputation: danh tiếng trực tuyến

Filter: bộ lọc.

Xem thêm: 

Talk about Hanoi – Từ vựng và bài mẫu Speaking hay nhất

Talk About Neighborhood IELTS Speaking Part 1&2

Bài mẫu chủ đề: Talk about travelling

Các thành ngữ sử dụng cho bài Talk about social media

Các thành ngữ sử dụng cho bài Talk about social media
Các thành ngữ sử dụng cho bài Talk about social media
Thành ngữĐịnh nghĩa
To go viralLan truyền mạnh mẽ và nhanh chóng trên mạng xã hội
Social media addictNgười nghiện mạng xã hội
To keep up withTheo kịp với những thay đổi và xu hướng trên mạng xã hội
To overshareChia sẻ quá nhiều thông tin riêng tư trên mạng xã hội
To unplugTạm thời ngừng sử dụng mạng xã hội để có thời gian cho bản thân
Digital footprintDấu vết số trên internet
CyberbullyingQuấy rối trực tuyến
ClickbaitTiêu đề gây sự chú ý và lôi kéo người đọc để tăng lượt xem
FOMO (Fear of Missing Out)Sợ bỏ lỡ những tin tức hoặc trải nghiệm thú vị trên mạng xã hội
TrollNgười dùng mạng xã hội đăng các bình luận hay thông tin gây phân biệt, châm chọc, mỉa mai, tấn công người khác trên mạng

Một số câu hỏi và từ vựng kèm theo chủ đề Talk about social media

Một số câu hỏi và từ vựng kèm theo chủ đề Talk about social media
Một số câu hỏi và từ vựng kèm theo chủ đề Talk about social media

How do you think social media has changed the way people communicate?

In my opinion, social media has changed the way people communicate in several ways. Firstly, it has made communication more convenient and instantaneous, as people can connect with each other from anywhere at any time. Secondly, social media has also made communication more visual, with the rise of platforms like Instagram and TikTok that prioritize images and videos over text-based posts.

Finally, social media has expanded the reach of communication, allowing people to connect with others who they may not have had the opportunity to meet otherwise. However, there are also some drawbacks to social media communication, such as the potential for miscommunication or misunderstandings due to the lack of nonverbal cues. Overall, I think social media has had a significant impact on the way people communicate, and it will continue to shape the way we interact with each other in the future.

 • Convenient: tiện lợi
 • Instantaneous: tức thì
 • Visual: hình ảnh
 • Prioritize: ưu tiên
 • Expand the reach: mở rộng phạm vi
 • Opportunity: cơ hội
 • Miscommunication: hiểu nhầm
 • Misunderstandings: sự hiểu lầm
 • Nonverbal cues: các dấu hiệu phi ngôn ngữ.

What are your thoughts on the amount of time people spend on social media?

 Personally, I believe that social media has become an integral part of modern life, and while it can be a useful tool for staying connected with friends and family, it’s important to be mindful of the amount of time we spend on these platforms. In my opinion, it’s all about finding a balance between staying connected and using social media in a way that doesn’t interfere with other important aspects of our lives.

 • Integral: độc quyền, không thể thiếu
 • Modern life: cuộc sống hiện đại
 • Useful tool: công cụ hữu ích
 • Staying connected: giữ liên lạc
 • Mindful: thận trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng
 • Finding a balance: tìm cân bằng
 • Important aspects: các khía cạnh quan trọng
 • Interfere: can thiệp.

What is your opinion on the impact of social media on people’s mental health?

In my opinion, social media can have both positive and negative effects on people’s mental health. On the one hand, social media can be a great tool for connecting with others and staying up-to-date with news and information. However, it can also be addictive and lead to negative feelings like jealousy, anxiety, and depression. For example, constantly comparing oneself to others on social media can lead to feelings of inadequacy and low self-esteem. Therefore, it’s important to use social media in moderation and be mindful of its potential impact on mental health.

 • Impact : tác động
 • Positive : tích cực
 • Negative : tiêu cực
 • Moderation : sự điều độ
 • Mindful : chú ý, suy nghĩ kỹ lưỡng.

How has social media impacted the way people communicate with each other?

Well, social media has completely changed the way we communicate with one another. In the past, we would communicate with people in person or over the phone, but now we can easily send messages, photos, and videos to friends and family all around the world in real time.

 • communicate: truyền đạt thông tin
 • in person : trực tiếp
 • advantages: lợi ích
 • disadvantages : nhược điểm

Như vậy là Upfile.vn đã tổng hợp tất cả các từ vựng và các thành ngữ hay mà  các bạn có thể áp dụng cho bài thi IELTS Speaking Part. Các bạn hãy luyện tập chủ đề Social media nhiều hơn để đạt điểm cao hơn trong bài thi IELTS Speaking nhé. Theo dõi chuyên mục Blog để cập nhật các bài viết mới nhất nhé!

Chúc các bạn học tập thật tốt!

Xem thêm: 

Bài mẫu viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh

5+ bài mẫu viết đoạn văn về sở thích bằng tiếng Anh hay nhất

Bài mẫu chủ đề: Talk about your favorite sport