Back to school

Need to V hay Ving? Cấu trúc và cách dùng chi tiết của Need

Need là một động từ được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. Vậy cách dùng Need như thế nào và sau Need to V hay Ving. Đừng lo vì sau đây Upfile sẽ giải đáp giúp bạn thông qua bài viết dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

Need là gì?

Need là gì?
Need là gì?

“Need” có nghĩa là: cần. “Need” với vai trò danh từ chỉ có hai dạng số ít -need và số nhiều -need.

Ví dụ:

 +Needs and wants are two different things.

(Nhu cầu và nguyện vọng là hai thứ khác nhau.)

+ In the winter, one of the basic needs for animals is heat.

(Vào mùa đông, được sưởi ấm là một trong những nhu cầu thiết yếu của động vật.)

+ There’s a growing need for a leader of the team.

(Nhóm ngày càng cần một người chỉ huy.)

Sau Need to V hay Ving

Sau Need to V hay Ving
Sau Need to V hay Ving

Sau need có thể xảy ra hai trường hợp, một là need đi với to V hoặc đi với Ving. Tuy  nhiên 2 cấu trúc này có sự khác biệt về nghĩa. Cụ thể

Need + To V

>> Nhấn mạnh ai đó cần phải làm gì

Cấu trúc need to đi với động từ:

  S + NEED + TO + VERB + O

Chủ ngữ trong câu là vật thể sống như con người, động vật với nghĩa chủ động thực hiện hoạt động trong câu.

Ví dụ:

 • I and Jake need to work hard. (Tôi và Jake cần chăm chỉ.)
 • John needs to learn English. (John cần phải học tiếng Anh.)
 • Mr John needs to talk to Lan. (Ngài John cần nói chuyện với Lan.)

Need + Ving

>> Nhấn mạnh việc cần được phải làm mà không quan trọng ai sẽ thực hiện

– Đây là cấu trúc bị động khi cấu trúc thông thường : Chủ ngữ+ động từ+ túc từ sẽ chuyển thành túc từ+ need + Ving

– Cấu trúc:  S + NEED + V-ing

Chủ ngữ trong câu là những danh từ dùng để chỉ vật, nó không có khả năng thực hiện hành động.

Ví dụ: 

 • Kyler’s house needs decorating (Ngôi nhà của Kyler cần được trang trí.)

Xem thêm:

Dare to V hay Ving

Detest to V hay Ving

Learn + to V hay Ving

Một số cấu trúc khác với Need

Cách sử dụng “need” mang nghĩa bị động ngoái cấu trúc như trên Upfile đã chia sẻ, chúng ta còn có thể sử dụng một cấu trúc khác như ở dưới đây.

Need + tobe + Vnt

Một số cấu trúc khác với Need- Need + tobe + Vnt
Một số cấu trúc khác với Need- Need + tobe + Vnt

( Need to được sử dụng khi nói về một hoạt động cần được thực hiện)

Ví dụ:

 •  Kyler’s house needs to be decorated. ( Ngôi nhà của Kyler cần được trang trí)
 •  Jaky’s computer needs to be repaired. ( Máy tính của Jaky cần được sửa chữa)

S + be + in need of + N

Một số cấu trúc khác với Need- S + be + in need of + N
Một số cấu trúc khác với Need- S + be + in need of + N

Ví dụ: 

 • Tom need money = Tom is in need of money (Tom cần tiền.)

S + need have + V (phân từ)

Một số cấu trúc khác với Need- S + need have + V (phân từ)
Một số cấu trúc khác với Need- S + need have + V (phân từ)

(Dùng với nghĩa lẽ ra nên làm gì)

Ví dụ: 

 • John need have taken her back. (Lẽ ra John phải níu giữ cô ấy.)

Những cấu trúc thường gặp khác của Need 

Need to chỉ có thể sử dụng trong trường hợp nhất định nhưng nếu chỉ dùng need, chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn.  Need đặc biệt hơn các từ thông thường ở chỗ, Upfile mách bạn   2 chức năng sau:

 • Làm động từ thường
 • Làm động từ khuyết thiếu

Chúng ta có thể sử dụng Need như một trợ động từ/ động từ khuyết thiếu.

Cấu trúc:  NEED + V Infinitive

Những cấu trúc thường gặp khác của Need - NEED + V Infinitive
Những cấu trúc thường gặp khác của Need – NEED + V Infinitive

Ví dụ: 

 • Jack needs  pay attention to what his teacher is saying. (Jack cần chú ý tới những gì cô giáo của anh ấy đang nói.)

Cấu trúc: Needn’t + V (nguyên thể)

Những cấu trúc thường gặp khác của Need - Needn’t + V (nguyên thể)
Những cấu trúc thường gặp khác của Need – Needn’t + V (nguyên thể)

Ví dụ:

 •  Mai needn’t wear a uniform on Saturday. (Mai không cần mặc đồng phục vào ngày thứ Bảy.)

Cấu trúc:  NEED + S + V Infinitive?

Ví dụ: 

 • Need Quan come early? (Quan có cần đến sớm không?)

Một số ví dụ khác:

+ Lan needn’t meet Penny. (Lan không cần phải gặp Penny.)

+ Need Linh meet Trinh? (Linh có cần gặp mặt Trinhkhông?)

+ Long hardly need use English for his job. (Long hầu như không cần dùng tiếng Anh trong công việc.)

Bài tập vận dụng Need to V hay Ving 

I. Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp

 1. John needs (work) harder if he want to pass the exam. 
 2. Lan’s mother needs (go) to the supermarket tomorrow.
 3. John’s son needs (change) his suitcase because it is broken.
 4. Mike’s grass needs (cut) because it’s very high.
 5. Jake’s bedroom hasn’t been cleaned for months, it needs (clean) today.
 6. This plant hasn’t been watered for a long time, it needs (water).
 7. Those screws are loose, Minh needs (tighten). 
 8. Long doesn’t need (come) to the meeting, He’ll be there.
 9. Pan’s dress is too long, it needs (take up).
 10. Linh’s hair is too dirty, it needs (wash) immediately.

II. Viết lại những câu sau bằng cách dùng cấu trúc “need to”

1. It’s necessary for Lan to finish your report before 6 p.m.

2. It’s necessary for Mike to use your sunscreen before going out.

3. It’s necessary for John to pass the English exam to graduate.

4. Is it necessary for Nam to join the meeting?

5. It’s necessary for Jully to stop smoking.

6. It’s necessary for Han to go to bed early.

7. It’s necessary for Ngoc to eat before going.

8. It’s necessary for Thuy to bring an umbrella because it’s going to rain.

9. It’s necessary for Minh to prepare everything carefully.

10. It’s necessary for him to try much more.

Đáp án I.

 1. To work
 2. To go
 3. To change
 4. Cutting
 5. Cleaning
 6. Watering
 7. Tightening
 8. To come
 9. Taking up
 10. Washing

Đáp án II.

1. Lan needs to finish your report before 6 p.m.

2. Mike needs to use your sunscreen before going out.

3. John needs to pass the English exam to graduate.

4. Does Nam need to join the meeting?

5. Jully Needs to stop smoking.

6. Han needs to go to bed early.

7. Ngoc needs to eat before going.

8. Thuy needs to bring an umbrella because it’s going to rain.

9. Minh needs to prepare everything carefully.

10. He needs to try much more.

Trên đây Upfile đã cùng các bạn trả lời câu hỏi sau Need to V hay Ving? Upfile hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt và đừng quên theo dõi thường xuyên chuyên mục Blog để cập nhật nhiều bài viết hay và mới nhất nhé!

Xem thêm:

Require to V hay Ving

Told to V hay Ving

Imagine to V hay Ving