Tiếng Anh

Tải miễn phí bộ 570 Academic Word List for IELTS

Từ vựng là yếu tố cốt lõi then chốt để đánh giá khả năng tiếng Anh của mỗi người, đặc biệt là trong bài thi IELTS. Ngoài những từ vựng cơ bản thông dụng hàng ngày, việc nắm rõ những từ vựng Academic là một điều cần thiết để giúp bạn linh hoạt, diễn đạt … Đọc tiếp