Banner lì xì tết 2024

Bài mẫu về Talk about living in a big family đáng tham khảo

Chủ đề tiếng anh về gia đình chắc có lẽ là 1 trong top những chủ đề phổ biến mà khi học tiếng anh các bạn sẽ thường gặp. Để có được một bài tiếng anh hay các bạn cần phải nắm được các cấu trúc bài nói hợp lý, logic. Bài viết sau đây Upfile sẽ giới thiệu đến các bạn Bài mẫu về Talk about living in a big family đáng tham khảo!

Bố cục chi tiết bài nói chủ đề – Talk about living in a big family

Bố cục chi tiết bài nói chủ đề – Talk about living in a big family
Bố cục chi tiết bài nói chủ đề – Talk about living in a big family
  • Phần 1: Mở đầu sẽ giới thiệu chung về gia đình của bạn.
  • Phần 2: Bàn về nội dung chính chủ đề, nêu ra lợi ích, bất lợi
  • Phần 3: Phần kết thúc, các bạn hãy tóm gọn và nêu quan điểm của mình về chủ đề

Một số chủ đề về topic này các bạn có thể tham khảo:

  • Giới thiệu về kiểu gia đình các bạn đang sống.
  • Bạn có suy nghĩ sống trong một gia đình lớn sẽ có nhiều ưu điểm hơn gia đình nhỏ không? Vì sao?
  • Tại sao bạn lại thích/không thích sống trong một gia đình lớn ?
  • Bạn đã làm gì để có thể sống hòa hợp với các thành viên trong gia đình mình.

>>> Xem thêm:

Danh sách từ vựng về topic Talk about living in a big family – IELTS Speaking

Danh sách từ vựng về topic Talk about living in a big family – IELTS Speaking
Danh sách từ vựng về topic Talk about living in a big family – IELTS Speaking

Từ vựng về kiểu gia đình

Nuclear family ˈnjuːklɪə ˈfæmɪli: Gia đình hạt nhân

Extended family ɪksˈtɛndɪd ˈfæmɪli: Đại gia đình

Single parent ˈsɪŋɡl ˈpeərənt: Bố/mẹ đơn thân

Only child ˈəʊnli ʧaɪld: Con một

Các cụm động phổ biến với chủ đề Family

Get along with ɡɛt əˈlɒŋ wɪð: Có quan hệ tốt với ai

Close to kləʊs tu: Thân thiết với ai đó

Rely on rɪˈlaɪ ɒn: Dựa dẫm vào tin tưởng vào

Look after = take care of lʊk ˈɑːftə = teɪk keər ɒv: Chăm sóc

Bring up brɪŋ ʌp: Nuôi dưỡng

Grow up ɡrəʊ ʌp: trưởng thành, khôn lớn

Get married to sb ɡɛt ˈmærɪd tuː sb: cưới ai làm chồng/vợ

Propose to sb prəˈpəʊz tuː sb: cầu hôn ai

Take after teɪk ˈɑːftə: giống (ngoại hình)

Make up (with sb) meɪk ʌp: làm hòa với ai

Fall out (with sb) fɔːl aʊt (wɪð sb): cãi nhau với ai

Từ vựng về kiểu gia đình có bố mẹ kế

Stepfather ˈstɛpˌfɑːðə: bố dượng

Stepmother ˈstɛpˌmʌðə: mẹ kế

Stepson ˈstɛpsʌn: con trai riêng của chồng/vợ

Stepdaughter ˈstɛpˌdɔːtə: con gái riêng của chồng/vợ

Stepbrother ˈstɛpˌbrʌðə: con trai của bố dượng/mẹ kế

Stepsister ˈstɛpˌsɪstə: con gái của bố dượng/mẹ kế

Half-sister ˈhɑːfˈsɪstə: chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha

Half-brother ˈhɑːfˌbrʌðə: anh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha

Một số bài mẫu Talk about living in a big family

Dưới đây là một số chủ đề nói về chủ đề Talk about living in a big family các bạn có thể tham khảo:

Mẫu 1 – Talk about living in a big family

Mẫu 1
Mẫu 1

Living in a vast familial unit yields both advantages and disadvantages. Commencing with the advantages, a copious family affords numerous advantages for a juvenile. Firstly, youngsters are never left to solitude since their siblings are constantly present to share elation, sorrow, or even innermost sentiments. Furthermore, the offspring will receive copious assistance from others whenever necessary. For example, if they face any quandaries, numerous family members can expediently offer solutions. Conversely, living in a large household also has its disadvantages. The reason is that offspring may not receive adequate attention from their progenitors since their grandparents or aunts are perceived to be the primary caretakers. Furthermore, an expansive household may face numerous pecuniary hurdles, potentially resulting in suboptimal education for the children. To conclude, residing in an extensive familial unit has not only perks but also downsides.

Dịch

Sống trong một gia đình lớn mang lại cả lợi ích và bất lợi. Bắt đầu với những lợi ích, một gia đình lớn sẽ có nhiều lợi ích cho một người chưa thành niên. Thứ nhất, những đứa trẻ không bao giờ bị bỏ mặc một mình vì anh chị em của chúng luôn có mặt để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hay thậm chí là những tình cảm sâu kín nhất. Hơn nữa, con cái sẽ nhận được sự giúp đỡ to lớn từ những người khác bất cứ khi nào cần thiết. Ví dụ, nếu họ phải đối mặt với bất kỳ tình huống khó khăn nào, nhiều thành viên trong gia đình có thể nhanh chóng đưa ra giải pháp. Ngược lại, sống trong một gia đình lớn cũng có những bất lợi. Lý do là con cái có thể không nhận được sự quan tâm đầy đủ từ gia đình của chúng vì ông bà hoặc cô dì của chúng được coi là những người chăm sóc chính. Hơn nữa, một hộ gia đình nhiều thế hệ có thể phải đối mặt với nhiều rào cản về tiền bạc, có khả năng dẫn đến việc giáo dục con cái dưới mức tối ưu. Tóm lại, sống trong một gia đình nhiều thế hệ không chỉ có nhiều ưu điểm  mà cũng còn có nhược điểm.

Mẫu 2 – Talk about living in a big family

Living in a large familial unit can result in various disadvantages. Firstly, privacy is a scarce commodity in such an arrangement. Coexisting with several family members might necessitate the sharing of sleeping quarters, thereby making it arduous to secure any alone time. Furthermore, due to the presence of numerous individuals, it becomes challenging to achieve personal space. Additionally, a large family unit often incurs more expenses than a smaller one. Sustaining a copious household requires financial preparation to ensure that everyone can acquire adequate sustenance and other necessities. At times, this could mean that parents may not be able to purchase items that their children desire. Lastly, taking care of each member of a large family constitutes a significant responsibility for the parents. Overall, living in a vast familial unit can be a demanding and challenging task.

Dịch

Sống trong một đơn vị gia đình lớn có thể dẫn đến nhiều bất lợi. Thứ nhất, quyền riêng tư là  một điều khá khó khăn. Cùng sống chung với nhiều thành viên trong gia đình có thể cần phải chia sẻ chỗ ngủ, do đó khiến việc đảm bảo thời gian ở một mình trở nên khó khăn. Hơn nữa, do sự hiện diện của nhiều người dẫn đến việc có được không gian cá nhân trở nên khó khăn. Ngoài ra, gia đình lớn thường phát sinh nhiều chi phí hơn gia đình nhỏ hơn. Duy trì một gia đình lớn đòi hỏi phải chuẩn bị tài chính để đảm bảo rằng mọi người đều có đủ thức ăn và các nhu yếu phẩm khác. Đôi khi, điều này có nghĩa là cha mẹ có thể không mua được những món đồ mà con cái họ mong muốn. Cuối cùng, chăm sóc từng thành viên trong một gia đình lớn là một trách nhiệm quan trọng đối với cha mẹ. Nhìn chung, sống trong một gia đình lớn có thể là một nhiệm vụ khó khăn và đầy thử thách.

Mẫu 3Talk about living in a big family

Mẫu 3
Mẫu 3

Residing in a large family offers its own advantages. First and foremost, it reduces the likelihood of children feeling isolated as they have their siblings with whom they can socialize. In particular, the elder siblings could assist in babysitting their younger siblings. Secondly, by having older siblings in the family, the younger children can emulate them as role models and learn valuable lessons. In the same vein, when the children encounter obstacles, they can request assistance from any family member. Thirdly, a child’s development can be accelerated through living in a large family. The noise level in a big household can facilitate faster learning of vocabulary, leading to faster language acquisition. Lastly, individuals residing in a large family are instilled with a sense of accountability, sharing their possessions and living in concord with one another.

Dịch

Sống trong một gia đình lớn cung cấp cho bạn nhiều ưu điểm. Đầu tiên và quan trọng nhất, nó làm giảm khả năng trẻ em cảm thấy bị cô lập khi chúng có anh chị em mà chúng có thể giao tiếp. Đặc biệt, các anh chị có thể hỗ trợ trông em của họ. Thứ hai, khi có anh chị trong gia đình, những đứa trẻ nhỏ hơn có thể noi gương anh chị và học được những bài học quý giá. Tương tự như vậy, khi trẻ gặp trở ngại, trẻ có thể yêu cầu sự trợ giúp từ bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Thứ ba, sự phát triển của một đứa trẻ có thể được tăng tốc thông qua việc sống trong một gia đình lớn. Mức độ giao tiếp trong một hộ gia đình đông người có thể tạo điều kiện cho việc học từ vựng nhanh hơn, dẫn đến khả năng tiếp thu ngôn ngữ nhanh hơn. Cuối cùng, các cá nhân sống trong một gia đình lớn sẽ dễ dàng có được tinh thần trách nhiệm, chia sẻ tài sản của họ và sống hòa thuận với nhau.

Bài viết trên là về Talk about living in a big family đáng tham khảo. Upfile hy vọng qua bài viết trên bạn có thể biết thêm nhiều kiến thức tiếng anh bổ ích, cải thiện được trình độ tiếng anh của bản thân. Đặc biệt, bạn hãy nhớ follow chuyên mục Blog của chúng tôi để biết thêm những bài viết hay và hấp dẫn nhé!