Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực ấn tượng nhất

Cuộc sống là những nỗ lực, của sự cố gắng, lòng kiên trì, phấn đấu không ngừng nghỉ. Nếu chúng ta muốn đạt được thành công dù ở bất kỳ lĩnh vực nào đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất đó là bạn phải luôn có động lực để cố gắng không biết mệt mỏi. Hôm nay, bạn hãy cùng Upfile.vn tìm hiểu về những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực truyền động lực giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống nhé!

Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực 

1. Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration – Thomas Edison.

⇨ Thiên tài chỉ chiếm 1% nguồn cảm hứng còn lại là 99% mồ hôi – Thomas Edison.

2. Where there is a will, there is a way – Pauline Kael.

⇨ Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường – Pauline Kael.

3. On the way to success, there is no trace of lazy men.

⇨ Trên con đường thành công không có dấu vết của kẻ lười biếng.

4. If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it – Michael Jordan.

⇨ Nếu bạn đang cố gắng đạt được, sẽ có rào cản. Tôi đã có chúng; mọi người đã có chúng. Nhưng những chướng ngại vật không cần phải ngăn cản bạn. Nếu bạn đâm phải một bức tường, đừng quay đầu lại và bỏ cuộc. Hãy tìm hiểu cách leo lên, đi qua hoặc vượt qua nó – Michael Jordan.

5. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying – Michael Jordan.

⇨ Tôi có thể chấp nhận sự thất bại, mọi người đều thất bại ở một thứ gì đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc không nỗ lực cố gắng – Michael Jordan.

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying – Michael Jordan
I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying – Michael Jordan

6. Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true – William Ralph Inge.

⇨ Không ai cảm thấy nhàm chán khi cố gắng tạo ra một thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một thứ gì đó đúng – William Ralph Inge.

7. A winner never stops trying – Tom Landry.

⇨ Người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng – Tom Landry.

8. Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best – H. Jackson Brown Jr.

⇨ Cuộc sống không đòi hỏi chúng ta phải giỏi nhất, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức – H. Jackson Brown Jr.

9. Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt – William Van Horne.

⇨ Không có gì là quá nhỏ để biết, và không có gì là quá lớn để nỗ lực – William Van Horne.

10. Set your target and keep trying until you reach it – Napoleon Hill.

⇨ Đặt mục tiêu của bạn và tiếp tục cố gắng cho đến khi bạn đạt được nó – Napoleon Hill.

11. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly – Robert F. Kennedy.

⇨ Chỉ những người dám thất bại nặng nề mới có thể đạt được thành tựu vĩ đại – Robert F. Kennedy.

12. Knows your limits, but never stop trying to exceed them.

⇨ Biết giới hạn của bạn, nhưng không bao giờ ngừng cố gắng vượt qua chúng.

13. A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success – Elbert Hubbard.

⇨ Thêm một chút kiên trì, thêm một chút nỗ lực, thất bại tưởng chừng như vô vọng có thể trở nên thành công vang dội – Elbert Hubbard.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success – Elbert Hubbard
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success – Elbert Hubbard

14. Enthusiasm is the mother of effort, and without it nothing great was ever achieved – Ralph Waldo Emerson.

⇨ Lòng nhiệt tình là mẹ của nỗ lực, và không có nó thì chẳng đạt được điều gì vĩ đại – Ralph Waldo Emerson.

15. Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory – Mahatma Gandhi.

⇨ Sự hài lòng nằm trong nỗ lực, không phải trong thành tựu đạt được, nỗ lực hết mình là chiến thắng trọn vẹn – Mahatma Gandhi. 

>>> Xem thêm:

Qua bài viết “Những câu nói tiếng Anh hay về sự nỗ lực ấn tượng nhất“, Upfile hy vọng có thế cung cấp cho bạn thêm nhiều kiến thức mới cũng như các từ vựng mới liên quan đến sự nỗ lực nhằm tạo động lực và gây ấn tượng đến người xem. Đặc biệt các bạn hay theo dõi chuyên mục Blog để nhanh chóng cập nhật những bài tập tiếng Anh bổ ích nhé!