Back to school

Tổng hợp những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

Nếu bạn đang trong tình trạng bế tắc và muốn từ bỏ trong việc học tiếng Anh? Bạn cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung hoàn toàn vào việc học ngoại ngữ. Đây chính là lúc những câu nói truyền cảm hứng và động lực sẽ phát huy công dụng. Hôm nay, Upfile.vn sẽ mang đến những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh giúp bạn tìm lại sự hứng thú và niềm vui trong học tập. 

Top những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

Top những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh
Top những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

1. If I fail, I try again and again, and again.

Ý nghĩa: Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử lại nhiều lần.

2. You’ll never be brave if you do not get hurt. You’ll never learn if you do not make mistakes. You’ll never be successful if you do not encounter failure.

Ý nghĩa: Bạn sẽ không bao giờ có được lòng dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được nếu bạn không phạm phải sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ đạt được sự thành công nếu bạn không gặp phải những thất bại. 

3. I’ll always choose a lazy person’s job… because he’ll find an easy way to do it.

Ý nghĩa: Tôi sẽ luôn lựa chọn một kẻ lười biếng để làm việc khó… bởi vì anh ta sẽ luôn tìm ra cách dễ dàng nhất để làm việc đó. 

4. Never stop learning because life never stops teaching.

Ý nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học hỏi bởi vì cuộc sống không bao giờ ngừng dạy. 

5. Once you stop learning, you will start dying.

Ý nghĩa: Một khi bạn ngừng học hỏi, bạn sẽ bắt đầu chết.

6. On the way to success, there is no trace of lazy men. 

Ý nghĩa: Trên con đường thành công không có dấu vết của kẻ lười biếng.

7. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Ý nghĩa: Giáo dục chính là thứ vũ khí mạnh nhất mà chúng ta sử dụng để thay đổi Thế giới.

8. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Ý nghĩa: Điều đẹp đẽ nhất của việc học là không ai có thể lấy đi điều đó từ bạn. 

9. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Ý nghĩa: Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai và hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi. 

10. Sow a thought, and you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.

Ý nghĩa: Khi bạn gieo một suy nghĩ, bạn sẽ gặt hái một hành động. Gieo một hành động, bạn sẽ gặt hái được một thói quen. Gieo một thói quen, bạn gặt hái được danh vọng. Và khi gieo một danh vọng, bạn gặt hái được số phận. 

11. Learning is the treasure that’ll follow its owner everywhere.

Ý nghĩa: Học hỏi là kho báu sẽ theo chủ nhân của nó đi khắp mọi nơi.

12. Learning is the eye of the mind.

Ý nghĩa: Học tập là con mắt của lý trí.

13. Adventure is the best way to learn.

Ý nghĩa: Trải nghiệm chính là cách học tốt nhất.

Những câu châm ngôn tiếng Anh về học tập hay nhất  

Những câu châm ngôn tiếng Anh về học tập hay nhất  
Những câu châm ngôn tiếng Anh về học tập hay nhất  – Những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

1. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Ý nghĩa: Điều tốt đẹp nhất của việc học là không ai có thể lấy đi điều đó khỏi bạn.

2. Study not what the world is doing, but what you can do for it.

Ý nghĩa: Nghiên cứu không phải những gì thế giới đang làm, mà chính là những gì bạn có thể làm cho nó.

3. Adventure is the best way to learn.

Ý nghĩa: Trải nghiệm chính là cách tốt nhất để học tập. 

4. Once you stop learning, you’ll start dying.

Ý nghĩa: Một khi bạn ngừng học hỏi, bạn sẽ bắt đầu chết đi. 

5. Study the past if you would define the future.

Ý nghĩa: Nghiên cứu về quá khứ nếu bạn muốn xác định tương lai.

6. Learning is the eye of the mind.

Ý nghĩa: Học tập là con mắt của lý trí.

7. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Ý nghĩa: Nếu bạn không sẵn sàng học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học hỏi, không một ai có thể ngăn cản bạn.

8. You learn something everyday if you pay attention.

Ý nghĩa: Bạn sẽ có thể học được điều gì đó mỗi ngày nếu bạn chú ý.

9. Never stop learning because life never stop teaching.

Ý nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học hỏi bởi vì cuộc sống không bao giờ ngừng dạy. 

10. What we learn with pleasure we will never forget.

Ý nghĩa: Những gì chúng tôi học được bằng niềm vui, chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

11. It’s what we think we know keep us from learning.

Ý nghĩa: Chính những gì chúng tôi nghĩ rằng mình biết đã kéo chúng tôi ra khỏi việc học.

12. Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

Ý nghĩa: Học tập là kho báu sẽ theo chủ nhân của nó đi khắp mọi nơi.

13. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Ý nghĩa: Giáo dục chính là thứ vũ khí mạnh nhất mà chúng ta dùng để thay đổi thế giới.

14. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Ý nghĩa: Hãy sống như thể bạn sẽ chết đi vào ngày mai, và hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

15. A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.

Ý nghĩa: Một người khôn ngoan có thể học hỏi từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và sau đó một kẻ ngốc có thể học hỏi nhiều hơn từ một câu trả lời khôn ngoan.

Những câu danh ngôn tiếng Anh về học tập hay ý nghĩa

Những câu danh ngôn tiếng Anh về học tập hay ý nghĩa
Những câu danh ngôn tiếng Anh về học tập hay ý nghĩa – những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

1. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you – B.B. King.

Ý nghĩa: Điều tuyệt vời của việc học đó là không một ai có thể lấy nó từ tay bạn – B.B.King.

2. I am always ready to learn although I do not always like being taught – Winston Churchill.

Ý nghĩa: Tôi luôn sẵn sàng học mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thích được dạy – Winston Churchill

3. Learning never exhausts the mind – Leonardo da Vinci.

Ý nghĩa: Học tập không bao giờ làm cạn kiệt tâm trí – Leonardo da Vinci.

4. The learning process continues until the day you die – Kirk Douglas.

Ý nghĩa: Quá trình học tập tiếp tục cho đến ngày bạn chết.

5. The minute that you’re not learning I believe you’re dead – Jack Nicholson.

Ý nghĩa: Từ giây phút bạn không học, tôi tin rằng bạn đã chết đi – Jack Nicholson.

6. The brighter you are, the more you have to learn – Don Herold.

Ý nghĩa: Bạn càng thông minh, bạn càng phải học hỏi nhiều hơn – Don Herold.

7. Who questions much, shall learn much, and retain much – Francis Bacon.

Ý nghĩa: Ai thắc mắc nhiều sẽ học được nhiều và giữ lại được nhiều – Francis Bacon.

8. Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young – Henry Ford.

Ý nghĩa: Ai ngừng học hỏi thì đều già đi, dù hai mươi hay tám mươi. Bất cứ ai không ngừng học hỏi đều trẻ trung – Henry Ford.

9. It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows – Epictetus.

Ý nghĩa: Một người đàn ông không thể học được những gì anh ta nghĩ rằng anh ta đã biết – Epictetus.

10. To teach is to learn twice – Joseph Joubert. 

Ý nghĩa: Dạy là học hai lần – Joseph Joubert.

11. Today a reader, tomorrow a leader – Margaret Fuller.

Ý nghĩa: Hôm nay là độc giả, ngày mai là lãnh đạo – Margaret Fuller.

12. An investment in knowledge pays the best interest – Benjamin Franklin.

Ý nghĩa: Đầu tư vào tri thức mang lại lãi suất cao nhất – Benjamin Franklin.

13. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go – Dr. Seuss. 

Ý nghĩa: Bạn càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết được nhiều điều. Bạn càng học hỏi được nhiều, bạn sẽ càng đi được nhiều nơi – Dr. Seuss. 

14. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Mahatma Gandhi

Ý nghĩa: Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi – Mahatma Gandhi.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Mahatma Gandhi
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh

15. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow – Anthony J. D’Angelo.

Ý nghĩa: Hãy tập xây dựng niềm đam mê học tập. Nếu bạn thực hiện được điều đó, bạn sẽ không ngừng tiến bộ – Anthony J. D’Angelo.

16. Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous – Confucius.

Ý nghĩa: Học mà không suy nghĩ là mất công; suy nghĩ mà không học là nguy hiểm – Khổng Tử.

Bài viết trên là về Tổng hợp top những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh. Upfile hy vọng qua bài viết trên bạn có thể có thêm kiến thức về từ vựng cũng như sưu tầm được những câu nói hay về việc học tập.. Đừng quên follow chuyên mục Blog của chúng tôi để cập nhật thêm kiến thức bổ ích nhé! Chúc bạn học tốt tiếng Anh!