Tổng hợp những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh

Âm nhạc được xem là linh hồn của cuộc sống, là sức mạnh tinh thần và là liều thuốc kỳ diệu chữa lành mọi nỗi đau tâm hồn. Một giai điệu đẹp có thể giúp chúng ta xoa dịu những cảm xúc tiêu cực cùng tâm trạng u tối. Hôm nay, Upfile.vn sẽ gửi đến các bạn những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh được yêu thích nhất. Cùng khám phá nhé! 

Những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh hay nhất

 1. Music is mediator between spiritual and sensual life – Beethoven. 

⇨ Âm nhạc là người hòa giải giữa đời sống tinh thần và cuộc sống thể xác – Beethoven.

 1. Music expresses that which can not be said and on which it is impossible to be silent – Victor Hugo. 

⇨ Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói và không thể im lặng – Victor Hugo.

 1. Music is nothing else but wild sounds civilized into time and tune – Thomas Fuller. 

⇨ Âm nhạc không là gì khác ngoài những âm thanh hoang dã được văn minh hóa theo thời gian và giai điệu – Thomas Fuller.

 1. Of all noises, I think music is the least disagreeable – Samuel Johnson.

⇨ Trong tất cả những tiếng ồn, tôi nghĩ rằng âm nhạc là thứ ít gây khó chịu nhất – Samuel Johnson.

 1. I love music passionately. And because I love it I try to free it from barren traditions that stifle it – Claude Debussy. 

⇨ Tôi yêu âm nhạc một cách đầy đam mê. Và bởi vì tôi yêu nó nên tôi cố gắng giải phóng nó khỏi những truyền thống cằn cỗi đang dần bóp nghẹt nó – Claude Debussy. 

 1. How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling – Claude Debussy. 

⇨ Phải khám phá và vứt bỏ bao nhiêu thứ trước khi chạm tới xác thịt trần trụi của cảm giác – Claude Debussy. 

 1. After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music – Aldous Huxley. 

⇨ Sau sự im lặng, thứ gần nhất để thể hiện điều không thể diễn tả chính là âm nhạc – Aldous Huxley.

 1. Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Beethoven.

⇨ Âm nhạc là sự mặc khải cao hơn tất cả trí tuệ và triết học – Beethoven.

Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy - Beethoven.
Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy – Beethoven (những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh)
 1. Music is the arithmetic of sounds as optics is the geometry of light – Claude Debussy.

⇨ Âm nhạc là số học của âm thanh cũng như quang học là hình học của ánh sáng – Claude Debussy. 

 1. I wish to sing of my interior visions with the naive candour of a child – Claude Debussy.

⇨ Tôi muốn hát về những cảnh mộng nội tâm của tôi với sự ngây thơ ngây thơ của một đứa trẻ – Claude Debussy. 

 1. Music should strike fire from the heart of man, and bring tears from the eyes of woman – Beethoven.

⇨ Âm nhạc nên khơi dậy ngọn lửa từ trái tim của người đàn ông và mang lại những giọt nước mắt từ đôi mắt của người phụ nữ – Beethoven. 

 1. Music is the silence between the notes – Claude Debussy.

⇨ Âm nhạc là khoảng lặng giữa các nốt nhạc – Claude Debussy.

 1. Music is the expression of the movement of the waters, the play of curves described by changing breezes – Claude Debussy.

⇨ Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, là sự chơi đùa của những đường cong được mô tả bởi những làn gió thay đổi – Claude Debussy.

 1. The human voice is the most beautiful instrument of all, but it is the most difficult to play – Richard Strauss.

⇨ Thanh âm của con người là loại nhạc cụ đẹp nhất nhưng cũng là loại khó chơi nhất – Richard Strauss.

 1. Music is what feelings sound like – Khuyết danh. 

⇨ Âm nhạc là những cảm xúc trở thành âm thanh. 

 1. Life is a lot like jazz… it’s best when you improvise – George Gershwin. 

⇨ Cuộc sống rất giống nhạc jazz… hay nhất là khi bạn ứng biến – George Gershwin. 

 1. First of all, ladies and gentlemen, you must forget that you are singers – Claude Debussy. 

⇨ Trước hết, thưa các quý ông và quý bà, quý vị phải quên mình là ca sĩ – Claude Debussy.

 1. I like to think of music as an emotional science – George Gershwin.

⇨ Tôi thích nghĩ về âm nhạc như một lĩnh vực khoa học về cảm xúc – George Gershwin. 

 1. I may not be a first-rate composer, but I am a first-class second-rate composer – Richard Strauss. 

⇨ Tôi có thể không phải là nhà soạn nhạc hạng nhất, nhưng tôi là nhà soạn nhạc hạng nhất hạng hai – Richard Strauss.

 1. Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love – Hector Berlioz.

⇨ Tình yêu không thể diễn tả ý tưởng của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể mang đến ý tưởng về tình yêu – Hector Berlioz.

 1. Music is everybody’s possession. It’s only publishers who think that people own it – John Lennon. 

⇨ Âm nhạc là sở hữu của mọi người. Chỉ có nhà xuất bản mới nghĩ rằng mọi người sở hữu nó – John Lennon. 

Music is everybody’s possession. It’s only publishers who think that people own it - John Lennon. 
Music is everybody’s possession. It’s only publishers who think that people own it – John Lennon. (những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh)
 1.  I frequently hear music in the heart of noise – George Gershwin. 

⇨ Tôi thường nghe thấy âm nhạc trong trung tâm của tiếng ồn ào – George Gershwin.

 1. Answer them with silence and indifference. It works better, I assure you, than anger and argument – Gioacchino Rossini.

⇨ Hãy trả lời họ bằng sự im lặng và thờ ơ. Tôi đảm bảo với bạn rằng nó hiệu quả hơn là tức giận và tranh cãi – Gioacchino Rossini.

 1. Music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time. – Igor Stravinsky.

⇨ Âm nhạc được trao cho chúng ta với mục đích duy nhất là thiết lập trật tự trong vạn vật, bao gồm và đặc biệt là sự phối hợp giữa con người và thời gian – Igor Stravinsky.

 1. Not many composers have ideas. Far more of them know how to use strange instruments which do not require ideas – George Gershwin.

⇨ Không phải nhạc sĩ nào cũng có ý tưởng. Nhiều người trong số họ biết cách sử dụng những nhạc cụ kỳ lạ mà không cần ý tưởng – George Gershwin.

 1. We have learned to express the more delicate nuances of feeling by penetrating more deeply into the mysteries of harmony – Robert Schumann.

⇨ Chúng ta đã học cách thể hiện những sắc thái tinh tế hơn của cảm giác bằng cách thâm nhập sâu hơn vào những bí ẩn của sự hài hòa – Robert Schumann.

 1. How wonderful opera would be if there were no singers! – Gioacchino Rossini.

⇨ Vở opera sẽ tuyệt vời biết bao nếu không có ca sĩ! – Gioachino Rossini.

 1. The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul – Johann Sebastian Bach.

⇨ Mục tiêu và mục đích cuối cùng của tất cả âm nhạc không gì khác hơn là vinh quang của Chúa và sự sảng khoái của tâm hồn – Johann Sebastian Bach.

 1. Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting – Gottfried Wilhelm Leibniz.

⇨ Âm nhạc là niềm vui mà tâm trí con người trải nghiệm khi đếm mà không nhận thức được rằng mình đang đếm – Gottfried Wilhelm Leibniz.

 1. Music is a hidden arithmetic exercise of the soul, which does not know that it is counting – Gottfried Wilhelm Leibniz.

⇨ Âm nhạc là một bài tập số học ẩn giấu của tâm hồn, thứ không biết rằng nó đang đếm – Gottfried Wilhelm Leibniz.

 1. Every kind of music is good, except the boring kind – Gioacchino Rossini.

⇨ Thể loại nhạc nào cũng hay, trừ thể loại nhàm chán – Gioacchino Rossini.

Every kind of music is good, except the boring kind - Gioacchino Rossini.
Every kind of music is good, except the boring kind – Gioacchino Rossini (những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh)
 1. True music must repeat the thought and inspirations of the people and the time. My people are Americans and my time is today – George Gershwin.

⇨ Âm nhạc đích thực phải lặp lại tư tưởng và cảm hứng của con người và thời đại. Người của tôi là người Mỹ và thời đại của tôi là ngày hôm nay – George Gershwin.

 1. Every composer knows the anguish and despair occasioned by forgetting ideas which one had no time to write down – Hecto Berlioz. 

⇨ Mọi nhà soạn nhạc đều biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng khi quên đi những ý tưởng mà họ không có thời gian để viết ra – Hector Berlioz.

 1. Music is liquid architecture; Architecture is frozen music – Johann Wolfgang von Goethe.

⇨ Âm nhạc là kiến ​​trúc lỏng; Kiến trúc là âm nhạc đóng băng – Johann Wolfgang von Goethe.

 1. Music is a pastime, a relaxation from more serious occupations – Alexander Borodin. 

⇨ Âm nhạc là một trò tiêu khiển, một sự thư giãn khỏi những công việc nghiêm túc hơn – Alexander Borodin.

 1. The music is not in the notes but in the silence between – Wolfgang Amadeus Mozart.

⇨ Âm nhạc không nằm trong những nốt nhạc, mà nằm trong khoảng lặng giữa chúng – Wolfgang Amadeus Mozart.

Xem thêm:

Bài viết trên là về Tổng hợp những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh, Upfile hy vọng qua bài viết có thể cung cấp cho bạn thêm nhiều từ vựng hay về âm nhạc cũng như những câu nói có có nhiều ý nghĩa. Đừng quên follow chuyên mục Blog của chúng tôi để cập nhật thêm kiến thức bổ ích nhé! Chúc bạn học tốt tiếng Anh!