Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

His là loại từ gì? Tất tần tật về vị trí và cách dùng từ His

Trong tiếng Anh, “His” là một từ rất quan trọng được sử dụng để chỉ sự sở hữu hoặc quan hệ của người đàn ông hoặc con trai đối với một người hoặc vật khác. “His” có vai trò quan trọng trong việc xác định người sở hữu và đối tượng sở hữu trong câu. Hãy cùng Upfile tìm hiểu chi tiết về loại từ này thông qua câu hỏi His là loại từ gì, vị trí và cách dùng của “His” trong tiếng Anh.

His là gì?

His là gì?
His là gì?

His là từ để chỉ sự sở hữu hoặc quan hệ của người đàn ông hoặc một người con trai đối với một người hoặc vật khác. Người này có giới tính là nam

Ví dụ

his is his car. (Đây là xe của anh ấy.)

His house is located in the countryside. (Nhà của anh ấy nằm ở nông thôn.)

John brought his dog to the park. (John đã đưa chó của anh ấy đến công viên.)

His favorite color is blue. (Màu yêu thích của anh ấy là màu xanh.)

The teacher praised him for his hard work. (Giáo viên khen ngợi anh ấy vì công việc chăm chỉ của anh ấy.)

Xem thêm:

Quá khứ của Put là gì

Call Off là gì

His là loại từ gì?

His là loại từ gì?
His là loại từ gì?

 “His” là một đại từ sở hữu trong tiếng Anh. Nó được sử dụng để thay thế danh từ và chỉ sự sở hữu hoặc quan hệ của người đàn ông hoặc con trai đối với một người hoặc vật khác. Đại từ sở hữu được sử dụng để thay thế danh từ và làm rõ người sở hữu hoặc đối tượng sở hữu trong câu.

Ví dụ:

John brought his dog to the park. (John đã đưa chó của anh ấy đến công viên.)

The book is his. (Cuốn sách là của anh ấy.)

Can I borrow his pen? (Tôi có thể mượn bút của anh ấy được không?)

Các tính từ sở hữu tương ứng khác

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữuVí dụ
I (tôi)my (của tôi)This is my car. (Đây là xe của tôi.)
You (bạn)your (của bạn)Is this your book? (Đây có phải là cuốn sách của bạn không?)
He (anh ấy)his (của anh ấy)His house is big. (Nhà của anh ấy lớn.)
She (cô ấy)her (của cô ấy)Her cat is cute. (Con mèo của cô ấy dễ thương.)
It (nó)its (của nó)The dog wagged its tail. (Con chó vẫy đuôi của nó.)
We (chúng ta)our (của chúng ta)Our team won the game. (Đội của chúng ta đã chiến thắng trò chơi.)
They (họ)their (của họ)They brought their children to the park. (Họ đưa các con của họ đến công viên.)

Vị trí và cách dùng từ His trong tiếng Anh

Vị trí của từ “his” trong tiếng Anh đề cập đến nơi mà từ này được đặt trong câu. “His” là một tính từ sở hữu được sử dụng để chỉ sự sở hữu hoặc quan hệ của người đàn ông hoặc con trai đối với một người hoặc vật khác. Dưới đây là một số cách dùng thông thường của từ “his”:

Vị trí của từ “His” trong câu

Vị trí của từ "His" trong câu
Vị trí của từ “His” trong câu

Đứng trước danh từ:

His car is parked outside. (Xe của anh ấy đậu bên ngoài.)

His mother is a doctor. (Mẹ anh ấy là bác sĩ.)

Đứng sau động từ “be”:

The dog is his. (Con chó là của anh ấy.)

The house is his. (Ngôi nhà là của anh ấy.)

Đứng sau động từ như “seem”, “become”, “feel”:

Đứng sau động từ như "seem", "become", "feel"
Đứng sau động từ như “seem”, “become”, “feel”

He seems happy with his new job. (Anh ấy có vẻ hạnh phúc với công việc mới của mình.)

The cake became his favorite dessert. (Chiếc bánh trở thành món tráng miệng yêu thích của anh ấy.)

Đứng trong cấu trúc so sánh:

His house is bigger than mine. (Nhà anh ấy lớn hơn nhà tôi.)

His car is more expensive than hers. (Xe anh ấy đắt hơn xe cô ấy.)

Cách dùng từ “His” 

Cách dùng từ "His" 
Cách dùng từ “His” 

Được sử dụng để chỉ sự sở hữu của người đàn ông hoặc con trai đối với một người hoặc vật khác:

This is his car. (Đây là xe của anh ấy.)

His book is on the table. (Cuốn sách của anh ấy đang ở trên bàn.)

Được sử dụng để mô tả quan hệ hoặc thuộc tính của người đàn ông hoặc con trai:

His mother is a teacher. (Mẹ anh ấy là giáo viên.)

I met his brother yesterday. (Tôi gặp anh trai của anh ấy ngày hôm qua.)

Được sử dụng trong các cấu trúc so sánh:

His car is faster than mine. (Xe của anh ấy nhanh hơn của tôi.)

His performance was better than theirs. (Hiệu suất của anh ấy tốt hơn của họ.)

Được sử dụng để chỉ sự thuộc về, quyền sở hữu, hoặc nguồn gốc của cái gì đó:

This is his house. (Đây là ngôi nhà của anh ấy.)

The painting is his creation. (Bức tranh là sáng tạo của anh ấy.)

Được sử dụng để đề cập đến người đàn ông hoặc con trai trong các câu chuyện hoặc văn bản:

His name is John. (Tên anh ấy là John.)

He sold his company last year. (Anh ấy đã bán công ty của mình năm ngoái.)

Việc hiểu và sử dụng “His” đúng cách sẽ giúp bạn diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng. Với việc áp dụng vị trí và cách dùng của “His” trong tiếng Anh, bạn có thể mô tả sự sở hữu và quan hệ của người đàn ông hoặc con trai một cách chính xác và hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày.

Thông qua bài viết His là loại từ gì? Tất tần tật về vị trí và cách dùng từ His, Upfile hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu tuyệt vời hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập tiếng Anh của mình. Đừng quên theo dõi chuyên mục Blog hàng tuần để cập nhật thêm nhiều bài viết thú vị nữa nhé!

Xem thêm:

Sometimes là thì gì

Rely đi với giới từ gì

Happy birthday to me là gì