Học IELTS chỉ 99k/giờ tại IELTS Vietop

Topic: Describe An Interesting Place In Your Country

Bạn vẫn đang chật vật với chủ đề Speaking Describe an interesting place in your country phải không? Đừng lo lắng! Trong bài viết dưới đây, Upfile sẽ cung cấp tất tần tật những điều bạn cần biết khi gặp phải chủ đề này. Từ đó, bạn có thể tự tin và trình bày trôi chảy về chủ đề Describe an interesting place in your country rồi!

Describe an interesting place in your country
Describe an interesting place in your country

Cách phát triển ý tưởng cho bài nói Describe an interesting place in your country

 • Bước 1: Chọn thật nhanh 1 địa điểm mà người học thích – có thể là một nơi ở quê hương hoặc nơi đang sinh sống. (Lưu ý: không mất quá nhiều thời gian vào việc lựa chọn).
 • Có một điều mà người học cần lưu ý khi chọn đối tượng địa điểm là cần phải chọn một vùng, một thành phố vì đề bài hỏi là “a part of your country”. Không trả lời một địa danh nhỏ lẻ trong một thành phố.
 • Bước 2: Lên dàn ý cơ bản cho câu trả lời (viết tắt và viết ngắn gọn). Suy nghĩ về hướng phát triển của từng ý và từ vựng hay cần đưa vào.
 • Bước 3: Nói ở tốc độ vừa phải để có thể kiểm soát được lời mình nói. Chú ý tới cách chia động từ, danh từ, ngữ pháp, và cả cách phát âm các từ.

Từ vựng liên quan đến chủ đề Speaking Describe an interesting place in your country

Từ vựng chủ đề Speaking Describe an interesting place in your country
Từ vựng chủ đề Speaking Describe an interesting place in your country
 • Is located in: nằm ở

Ví dụ: Her house is located in a mountainous area. (Ngôi nhà của cô nằm ở một khu vực miền núi.)

 • Symbol:  biểu tượng

Ví dụ: Michael Jackson is a symbol of pop music. (Michael Jackson là một biểu tượng của nhạc pop.)

 • Witness to history: nhân chứng cho lịch sử

Ví dụ: My grandpa Terry is a witness to history. He grew up during the war. (Ông nội Terry của tôi là một nhân chứng của lịch sử. Ông lớn lên trong chiến tranh.)

 • Historical significance: ý nghĩa lịch sử

Ví dụ: It’s not just a picture. It has a historical significance. (Nó không chỉ là một bức tranh. Nó có một ý nghĩa lịch sử.)

 • Delicacy: sự tinh tế

Ví dụ: I admire her delicacy so much. (Tôi ngưỡng mộ sự tinh tế của cô ấy rất nhiều.)

 • French colonization  –  sự xâm lược của thực dân Pháp

Ví dụ: Her kids were missing during French colonization. (Những đứa con của cô đã mất tích trong thời kỳ thuộc địa của Pháp.)

 • Elegance: sự thanh lịch

Ví dụ: I can’t resist the sense of elegance in French fashion. (Tôi không thể cưỡng lại cảm giác thanh lịch trong thời trang Pháp.)

 • Vintage: cổ điển

Ví dụ: I love vintage fashion. (Tôi yêu thời trang vintage.)

 • Fashionista: những người mẫu trên Instagram

Ví dụ: Quynh Anh Shyn is a popular fashioninsta. (Quỳnh Anh Shyn là một fashioninsta nổi tiếng.)

 • Antique beauty: vẻ đẹp cổ xưa

Ví dụ: He just has the ability to appreciate antique beauty. (Anh ta có khả năng đánh giá cao vẻ đẹp cổ xưa.)

 • Tourist attraction: điểm du lịch

Ví dụ: Ha Long Bay is a very popular tourist attraction. (Vịnh Hạ Long là một điểm thu hút khách du lịch rất phổ biến.)

 • Remind me of: làm tôi nhớ đến

Ví dụ: It always reminds me of the good old times. (Nó luôn nhắc nhở tôi về thời xưa tốt đẹp.)

 • Time slows down: thời gian chậm lại

Ví dụ: Your love makes me feel like time slows down. (Tình yêu của em khiến anh cảm thấy như thời gian trôi chậm lại.)

 • Withstood so much damage: chịu đựng rất nhiều thiệt hại

Ví dụ: Vietnamese in the Central has withstood so much damage during the storm. (Người Việt miền Trung chịu bao nhiêu thiệt hại trong cơn bão.)

 • Standing the test of time: vượt qua thử thách của thời gian

Ví dụ: Gold can stand the test of time. (Vàng có thể vượt qua thử thách của thời gian.)

 • Durability: độ bền

Ví dụ: The battery is famous for its durability. (Pin này nổi tiếng về độ bền.)

Câu hỏi bạn cần biết trong chủ đề Describe an interesting place in your country

Câu hỏi chủ đề Describe an interesting place in your country
Câu hỏi chủ đề Describe an interesting place in your country

What are the advantages of living in the countryside?

There are several benefits to living in the countryside. First of all, I believe that the air there is cleaner and fresher, which is excellent for our health. The next advantage is that nature is very calming and relaxing. I think it will help to reduce stress and anxiety. Finally, the countryside has a greater sense of community since individuals are more likely to know and support one another.

Bản dịch:

Có một số lợi ích để sống ở nông thôn. Trước hết, tôi tin rằng không khí ở đó sạch hơn và trong lành hơn, điều này rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ưu điểm tiếp theo là thiên nhiên rất êm dịu và thư thái. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp giảm căng thẳng và lo lắng. Cuối cùng, vùng nông thôn có ý thức cộng đồng lớn hơn vì các cá nhân có nhiều khả năng biết và hỗ trợ lẫn nhau hơn.

What are the disadvantages of living in the countryside?

Although living in the countryside has many advantages, there are still some drawbacks. One of them is that access to services and amenities like stores, schools, transportation or healthcare may be quite limited, and thus many people may find it challenging to live there. In addition, some people may find the rural lifestyle isolating or boring, because it doesn’t have much entertainment or social opportunities.

Bản dịch:

Mặc dù sống ở nông thôn có nhiều lợi thế nhưng vẫn có một số hạn chế. Một trong số đó là khả năng tiếp cận các dịch vụ và tiện nghi như cửa hàng, trường học, giao thông vận tải hoặc chăm sóc sức khỏe có thể khá hạn chế và do đó nhiều người có thể cảm thấy khó khăn khi sống ở đó. Ngoài ra, một số người có thể thấy lối sống nông thôn cô lập hoặc nhàm chán, bởi vì nó không có nhiều cơ hội giải trí hoặc xã hội.

What kinds of people live in the countryside?

I think anyone could choose to live in the countryside for whatever reason. Some may be retirees looking for a peaceful and slow-paced lifestyle, while others may be families seeking a healthier environment for their children. Others may be outdoor enthusiasts who enjoy exploring nature and outdoor activities.

Bản dịch:

Tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể chọn sống ở nông thôn vì bất cứ lý do gì. Một số có thể là những người đã về hưu đang tìm kiếm một lối sống yên bình và chậm rãi, trong khi những người khác có thể là các gia đình đang tìm kiếm một môi trường lành mạnh hơn cho con cái của họ. Những người khác có thể là những người đam mê hoạt động ngoài trời, thích khám phá thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời.

What do people living in the countryside like to do?

I believe that activities that are connected to nature and the outdoors must be what people enjoy doing in the countryside. For example, they may go for walks or hikes in the countryside, go fishing or hunting, etc. Furthermore, they may be interested in socializing with their neighbors or participating in community events, such as fairs or festivals.

Bản dịch:

Tôi tin rằng các hoạt động kết nối với thiên nhiên và ngoài trời phải là những gì mọi người thích làm ở nông thôn. Ví dụ, họ có thể đi dạo hoặc đi bộ đường dài ở vùng nông thôn, đi câu cá hoặc săn bắn, v.v. Ngoài ra, họ có thể quan tâm đến việc giao lưu với hàng xóm hoặc tham gia các sự kiện cộng đồng, chẳng hạn như hội chợ hoặc lễ hội.

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe an interesting place in your country 

Bài mẫu chủ đề Speaking Describe an interesting place in your country 
Bài mẫu chủ đề Speaking Describe an interesting place in your country 

Bài mẫu 1 – Describe an interesting place in your country

I’m going to discuss Hanoi, which is in northern Vietnam. It was and still is the capital of Vietnam, as well as one of our country’s emblems and a historical witness.

I reside in the rural and had never been to Hanoi before starting university. I believe I first heard about it in sixth or seventh grade. In our literary book, there was a section describing how traditional Hanoians act. It also gave me a great sensation of their grace and delicacy.

I believe Hanoi is most known for its historical significance. It was the capital of numerous dynasties in the past, therefore there are many historical sites to see today. In addition, Hanoi was subjected to French colonialism, which left us with a lot of French architecture in the form of buildings and bridges. That is why Hanoi has so many places that are ideal for individuals who enjoy the taste of vintage. Actually, many fashionistas visit there nowadays to capture the historic charm of Hanoi.

Hanoi is particularly well-known for its people, whom we refer to as “old Hanoians.” People in ancient Hanoi were exceptionally well-educated, beautiful, and delicate in the way they spoke, ate, and lived because it was the citadel of many dynasties.
Hanoi intrigues me since it constantly reminds me of traditional Vietnamese ideals. Even while much has been gone, you may still observe some individuals living their lives in ways that reflect the old principles. That, I believe, is the culture we should maintain.

Also, simply walking around Hanoi may make me feel like time slows down and I forget about the hurry and bustle of life. Crossing streets lined with lush trees gives me great peace of mind.

Another intriguing aspect of Hanoi is its abundance of historical structures. I believe it sustained a great deal of harm during the wars and is still surviving the test of time. To me, that’s really inspiring, with its strength and durability.

Bản dịch:

Tôi sẽ thảo luận về Hà Nội, đó là ở miền bắc Việt Nam. Nó đã và vẫn là thủ đô của Việt Nam, đồng thời là một trong những biểu tượng của đất nước chúng ta và là một nhân chứng lịch sử.

Tôi sống ở nông thôn và chưa bao giờ đến Hà Nội trước khi bắt đầu học đại học. Tôi tin rằng lần đầu tiên tôi nghe về nó là vào năm lớp sáu hoặc lớp bảy. Trong cuốn sách văn học của chúng tôi, có một phần mô tả cách cư xử của người Hà Nội truyền thống. Nó cũng cho tôi một cảm giác tuyệt vời về sự duyên dáng và tinh tế của họ.

Tôi tin rằng Hà Nội được biết đến nhiều nhất vì ý nghĩa lịch sử của nó. Đây là thủ đô của nhiều triều đại trong quá khứ, do đó có rất nhiều di tích lịch sử để xem ngày nay. Ngoài ra, Hà Nội còn bị Pháp đô hộ nên để lại cho chúng ta rất nhiều kiến trúc Pháp dưới dạng các tòa nhà và cây cầu. Đó là lý do tại sao Hà Nội có rất nhiều địa điểm lý tưởng cho những người thích hương vị cổ điển. Trên thực tế, ngày nay, nhiều tín đồ thời trang đến đó để ghi lại nét duyên dáng lịch sử của Hà Nội.

Hà Nội đặc biệt nổi tiếng với người dân, những người mà chúng tôi gọi là “người Hà Nội xưa”. Người Hà Nội xưa vốn có học thức, xinh đẹp và tế nhị trong cách ăn nói, nếp sống bởi nơi đây là kinh thành của nhiều triều đại.
Hà Nội hấp dẫn tôi vì nó liên tục nhắc tôi về những lý tưởng truyền thống của Việt Nam. Ngay cả khi nhiều điều đã không còn nữa, bạn vẫn có thể quan sát thấy một số cá nhân sống cuộc sống của họ theo những nguyên tắc cũ. Tôi tin rằng đó là văn hóa chúng ta nên duy trì.

Ngoài ra, chỉ đơn giản là dạo quanh Hà Nội cũng có thể khiến tôi cảm thấy thời gian như chậm lại và tôi quên đi sự vội vã và hối hả của cuộc sống. Băng qua những con đường rợp bóng cây khiến tôi rất yên tâm.

Một khía cạnh hấp dẫn khác của Hà Nội là sự phong phú của các cấu trúc lịch sử. Tôi tin rằng nó đã chịu nhiều thiệt hại trong chiến tranh và vẫn tồn tại qua thử thách của thời gian. Đối với tôi, điều đó thực sự truyền cảm hứng, với sức mạnh và độ bền của nó.

Bài mẫu 2 – Describe an interesting place in your country

Vietnam is famed across the world for its beautiful scenery and delicious food, and Da Nang is undoubtedly a destination where you can get both. It is located in central Vietnam, and the city itself is a vibrant burst of energy between quick industrialization and the beauty of historic cities.

Danang, with its long and beautiful beaches, is one of the most appealing tourist attractions and natural beauty.

All of the beaches boast extensive expanses of white sand and crystal blue water. The sea might be tranquil at times, yet it can also be wild. The beach is not only beautiful but also easy to reach by different kinds of transport as it lies right next to the city.

Danang is particularly well-known for its collection of six magnificent and unusual bridges, which captivate many tourists to this charming city.

And, if you get the opportunity to visit this charming city, don’t forget to taste its native cuisine. Danang is a foodie’s paradise. With an unending supply of unbelievably excellent and relatively reasonable culinary options, you could live here for years and never run out of hidden gems. It has everything you could possibly desire for whatever mood or palette.

Bản dịch:

Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới với phong cảnh đẹp và thức ăn ngon, và Đà Nẵng chắc chắn là điểm đến mà bạn có thể có được cả hai. Nó nằm ở miền trung Việt Nam, và bản thân thành phố là sự bùng nổ năng lượng sôi động giữa quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng và vẻ đẹp của các thành phố lịch sử.

Đà Nẵng, với những bãi biển dài và đẹp, là một trong những điểm thu hút khách du lịch và vẻ đẹp tự nhiên nhất.

Tất cả các bãi biển đều tự hào với bãi cát trắng trải dài và làn nước trong xanh như pha lê. Biển có thể yên tĩnh, nhưng cũng có thể hoang dã. Bãi biển không chỉ đẹp mà còn dễ dàng tiếp cận bằng các loại phương tiện giao thông vì nằm ngay cạnh thành phố.

Đà Nẵng đặc biệt nổi tiếng với bộ sưu tập sáu cây cầu tráng lệ và khác thường, làm say lòng biết bao du khách khi đến với thành phố quyến rũ này.

Và, nếu bạn có cơ hội đến thăm thành phố quyến rũ này, đừng quên thưởng thức ẩm thực bản địa của nó. Đà Nẵng là thiên đường của những người sành ăn. Với nguồn cung cấp vô tận các lựa chọn ẩm thực tuyệt vời và tương đối hợp lý, bạn có thể sống ở đây trong nhiều năm và không bao giờ hết những viên ngọc ẩn. Nó có mọi thứ bạn có thể mong muốn cho bất kỳ tâm trạng hoặc bảng màu nào.

Trên đây là bài viết tổng hợp những từ vựng và bài mẫu về chủ đề Describe an interesting place in your country mà Upfile cung cấp cho bạn! Hy vọng bạn có thể tận dụng tối đa những nguồn thông tin hữu ích về chủ đề này để nâng cấp band điểm Speaking của mình nhé! Và đừng quên luôn theo dõi mục Blog của Upfile.vn để cập nhật thêm nhiều bài viết hay và thú vị. Chúc các bạn học tập tốt!