Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Download sách 400 must have words for the TOEFL PDF Free

Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm một tài liệu từ vựng luyện thi TOEFL, hãy tham khảo đầu sách “400 must have words for the TOEFL” để nâng cấp vốn từ vựng của mình. Mọi thông tin giới thiệu về sách sẽ được Upfile đề cập trong bài viết bên dưới, bạn học cùng theo dõi nhé.

Giới thiệu chung về sách 400 must have words for the TOEFL

  • Tên sách: 400 must have words for the TOEFL
  • Bộ sách/Có mấy phần: 8 chủ đề
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt + Anh
  • Trình độ người học : Mọi đối tượng
  • Luyện kỹ năng: Từ vựng

Cuốn sách chủ yếu cung cấp các từ vựng học thuật sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi học bài đọc học thuật. Tài liệu  rất dễ hiểu và được viết rõ ràng, cho phép học viên mới  hoàn toàn có thể tự học  tại nhà mà không cần sự  trợ giúp từ bên ngoài. Sách phù hợp với các bạn muốn tăng vốn từ vựng  cho kỳ thi TOEFL và nâng cao kỹ năng tiếng Anh tổng quát.

Xem thêm:

Nội dung của sách 400 must have words for the TOEFL

Nội dung chính của sách gồm tổng cộng 40 bài, mỗi bài  chia thành 8 chủ đề khác nhau,  mỗi chủ đề  gồm 10 từ  liên quan. Những từ  này  được dịch, có hình ảnh minh họa và ví dụ   trong các ngữ cảnh khác nhau.

Mục lục

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xi

Six Quick Hints for Success on the TOEFL® . . . . . . . . . . . . . . . . . .xiii

Nature

LESSON 1 Food Crops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

LESSON 2 Disaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

LESSON 3 Evolution and Migration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

LESSON 4 Petroleum Alternatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Science

LESSON 5 Time Efficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

LESSON 6 Ancient Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

LESSON 7 Computers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

LESSON 8 Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Mind and Body

LESSON 9 Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

LESSON 10 Spirituality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

LESSON 11 Illness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

LESSON 12 Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

LESSON 13 Ghosts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Society

LESSON 14 Anthropology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

LESSON 15 Social Inequality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

LESSON 16 Expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

LESSON 17 Military Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

LESSON 18 War and Conquest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

LESSON 19 History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Money

LESSON 20 Financial Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

LESSON 21 Wealth and Social Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

LESSON 22 Personal Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

LESSON 23 Employment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

LESSON 24 International Trade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Government and Justice

LESSON 25 Politics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

LESSON 26 A Reasonable Doubt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128

LESSON 27 The Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

LESSON 28 Investigating Crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

LESSON 29 Government Corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

LESSON 30 Crimes at Sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

LESSON 31 The War on Drugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Relationships

LESSON 32 Family Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

LESSON 33 Friendship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

LESSON 34 Passion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

LESSON 35 Negative Emotions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

Culture

LESSON 36 Social Rebels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

LESSON 37 Painting and Sculpture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

LESSON 38 The Written Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

LESSON 39 Entertainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

LESSON 40 Risky Fashions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

400 Must-Have Words for the TOEFL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

Nhận xét chung về sách 400 must have words for the TOEFL

Ưu điểm

  • Nội dung sách rõ ràng, giải thích dễ hiểu. Bạn có thể học hoàn toàn độc lập tại nhà. 
  • Các bài học được cấu trúc theo  hệ thống logic, mỗi bài học đều có phần bài tập bổ trợ để các bạn nhớ bài lâu. Các bài học được thiết kế súc tích, bạn chỉ mất 25 phút để hoàn thành mỗi bài học. 
  • Từ vựng của sách khá khó và thú vị. Nếu bạn biết cách áp dụng nó vào phần viết và nói, chắc chắn điểm số  của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.
  • Cụ thể, sách có  phần “Six Quick Hints for Success on the TOEFL ” để bạn có thể rút kinh nghiệm.

Nhược điểm

Trình độ bài thi TOEFL ngày nay càng ngày càng khó và đòi hỏi  vốn từ vựng rất lớn, vì vậy vốn từ vựng trong sách  dường như là không đủ để  đạt điểm cao trong bài thi.