Back to school

Impressed đi với giới từ gì? Tổng hợp cấu trúc của Impressed

“Impressed” thường được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh. Thế nhưng Impressed đi với giới từ gì, và ý nghĩa của chúng như thế nào?. Để trả lời câu hỏi đó mời các bạn cùng UpFile tìm hiểu và tổng hợp các cấu trúc cơ bản nhất với “impressed” để giúp cho việc đọc và ghi nhớ thêm nhiều mẹo hay khi sử dụng.

Định nghĩa “Impressed”

Impressed là gì? Impressed có nghĩa là bị gây ấn tượng, ngưỡng mộ bởi một đối tượng, sự kiện, hiện tượng cụ thể nào đó. 

Ví dụ:

  • I was impressed by her intelligence and quick thinking during the meeting. (Tôi rất ấn tượng với trí thông minh và sự nhanh nhạy của cô ấy trong cuộc họp.)
  • The audience was impressed by the magician’s incredible tricks and illusions. (Khán giả đã rất ấn tượng với những màn ảo thuật và thủ thuật đáng kinh ngạc của ảo thuật gia.)
  • I was impressed by the quality of service at the hotel. The staff were friendly and attentive. (Tôi rất ấn tượng với chất lượng dịch vụ tại khách sạn. Nhân viên thân thiện và chu đáo.)

Impressed đi với giới từ gì?

Impressed đi với giới từ gì?
Impressed đi với giới từ gì?

Impressed with

(be) impressed + with + Something

Ví dụ:

  • I was impressed with the new restaurant we went to last night.

(Tôi rất ấn tượng với nhà hàng mới mà chúng ta đã đến tối qua.)

  • My boss was impressed with my presentation at the meeting. He complimented me on my thorough research and clear delivery.

(Sếp của tôi đã rất ấn tượng với bài thuyết trình của tôi trong cuộc họp. Anh ta khen ngợi tôi về nghiên cứu kỹ lưỡng và cách trình bày rõ ràng.)

Impressed by

“impressed + by” thường được sử dụng để mô phỏng hành động bị gây ấn tượng bởi người. 

(be) impressed + by + Something

Ví dụ:

  • We were really impressed by the quality of the food at the new restaurant. (Chúng tôi rất ấn tượng với chất lượng thực phẩm tại nhà hàng mới.)
  • She was impressed by his knowledge of art history during their conversation. (Cô ấy đã ấn tượng với kiến thức của anh ta về lịch sử nghệ thuật trong cuộc trò chuyện của họ.)

>>> Xem thêm:

Take over là gì? Cách sử dụng take over trong tiếng Anh
Confide đi với giới từ gì? Tổng hợp kiến thức về Confide
Dream đi với giới từ gì? Cụm từ tiếng Anh hay về Dream

Cấu trúc với động từ “Impress” nguyên thể

Cấu trúc với động từ “Impress” nguyên thể
Cấu trúc với động từ “Impress” nguyên thể – Impressed đi với giới từ gì?

Cấu trúc 1: gây ấn tượng với ai bằng/với cái gì:

Impress + someone + with/by + something

Cấu trúc 2: làm cho ai hiểu hoặc làm quen với giá trị/ tầm quan trọng của một cái gì:

Impress + something + upon/on + someone

Cấu trúc 3: gây ra một hiệu ứng tuyệt vời, đặc biệt đối với một người nào đó, hoặc một cái gì đó.

Impress + something/itself + upon/on + someone

Những từ đồng nghĩa với từ impress.

Từ vựngNghĩa của từ vựng
excitekích thích
strikelàm cho chú ý
affectảnh hưởng, tác động
inspirethôi thúc thực hiện
amazekinh ngạc 
astonishlàm  ngạc nhiên
overwhelmtràn ngập, lấn át
dazzlehoa mắt 
swaylắc lư
awekinh ngạc 

Bài tập Impressed đi với giới từ gì?

Bài tập - Impressed đi với giới từ gì?
Bài tập Impressed đi với giới từ gì?

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

1.Hani was really impressed ……………. July’s experience in this field

A. with
B. upon
C. of
D. about

2.July was ……………. Katy Perry’s beautiful voice.

A. impressed with
B. impressed by
C. impressed on
D. impressed upon

3.I were impressed …………… her new dress

A. with
B. about
C. of
D. upon

4.He was ……………. impressed by the quality of this table.

A. extremely
B. extreme
C. absolutely
D. Both A & C

5.Taylor Swift always impresses everyone …………….. her voice

A. with
B. about
C. of
D. upon

6.We were ………… by the performance of dancers for the Ellen’s show.

A. excited
B. exciting
C. excite
D. excitedly

7.When Mike talked …………his friend , He was favorably impressed ………….. her approach,

A. with/about
B. about/with
C. with/with
D. upon/about

8.Jenny was …………… impressed with her best friend total report this morning.

A. particularly
B. extremely
C. very much
D. All above

Đáp án:

1.A

2.B

3.A

4.D

5.A

6.A

7.C

8.D

Qua bài viết “Impressed Đi Với Giới Từ Gì? Tổng Hợp Cấu Trúc Của Impressed”, Upfile chắc hẳn đã phần nào giúp đã các bạn có thể tổng hợp tất cả các kiến thức có liên quan đến vấn đề Impressed đi với giới từ gì và giúp các bạn có được thêm những thông tin bổ ích, hỗ trợ cho quá trình học tiếng Anh. Ngoài ra để nhằm hỗ trợ và tăng cường lượng kiến thức cho bạn, chuyên mục Blog của Upfile chính là một lựa chọn mà bạn có thể theo dõi nhé!