Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Every day là thì gì? Cách dùng Everyday như thế nào?

Đối với những bạn mới bắt đầu học tiếng anh thường sẽ phân vân không biết Every day là thì gì, hay cách chia every day thế nào cho chính xác. Thấu hiểu được những khó khăn của các bạn, hôm nay Upfile sẽ giới thiệu đến các bạn những kiến thức liên quan về every day. Mời các bạn tham khảo bài viết!

Every day là thì gì?

Every day là thì gì?
Every day là thì gì?

Every day là thì gì? Dịch theo nghĩa của từ điển Oxford Dictionary, “Everyday” là một từ tiếng anh có nghĩa là “hàng ngày, thường ngày” .

Còn đối với “every day” là một tổ hợp từ vựng mang nghĩa tương tự.

Chính vì có sự tương đồng về nét nghĩa và hình thức giữa chúng, do đó sẽ khiến nhiều người nhầm lẫn, bối rối khi sử dụng chúng trong tiếng Anh.

Vậy phân biệt “everyday” và “every day” như thế nào?

>>>Xem thêm:

Every day đóng vai trò là trạng từ trong câu

Nó thường sẽ đứng ở vị trí cuối hoặc đầu câu. Đôi khi “Every day” cũng còn được hiểu là cấu trúc như “every + N” (Noun – danh từ). Cụ thể phân chia thành 2 trường hợp thường gặp:

Every day = daily = regularly (adv) có nghĩa là thường ngày

Every day = daily = regularly (adv)

Khi cụm “Every day” mang nghĩa là “hàng ngày/ thường ngày”, nhằm mục tiêu nhấn mạnh tần suất xảy ra vấn đề gì đó của hoạt động, sự việc này diễn ra thường xuyên và lặp đi lặp lại. Vị trí và cách dùng chuẩn xác của nó như một trạng từ chỉ tần suất. 

Ví dụ:

 • Lan goes to school by my motorbike every morning = Lan goes to school by her motorbike each day = Lan daily goes to school by her motorbike.
 • Every day, my mom drives me to the high school. = Each day, my mom drives me to the high school. =  My mom regularly drives me to the high school.

Every day = each day (adv) có nghĩa là mỗi ngày

Every day = each day (adv)

Khi “Every day” có nghĩa là mỗi ngày, tức nó muốn nhấn mạnh đến từng ngày đơn lẻ riêng biệt. 

Cấu trúc tổng quát như sau:

Every + N(số ít) + V*
 • Động từ sẽ được chia số nhiều nếu ở thì hiện tại đơn
 • Nếu câu ở thì quá khứ động từ thì sẽ thêm “ed” hoặc các bạn tra cột 2 bảng động từ bất quy tắc nếu nó bất quy tắc.
 • Nếu câu ở thì hoàn thành/ bị động, hay động từ bạn thêm “ed” hoặc các bạn tra cột 3 bảng động từ bất quy tắc nếu chúng bất quy tắc. 

Ví dụ:

 • Every day of July is a happy summer vacation for me.
 • Every day of her life she tries her best to achieve the goal. 
 • Hope every day holds meaningful moments for us.

Dấu hiệu nhận biết thì của Every day

Dấu hiệu nhận biết thì của Every day
Dấu hiệu nhận biết thì của Every day

Câu hỏi “Every day là thì gì?” hay câu hỏi “Every day là dấu hiệu nhận biết của thì nào?” chắc hẳn là thắc mắc của nhiều bạn khi học tiếng anh.

Every day” mang ý nghĩa là “hàng ngày, thường ngày, hay mỗi ngày” vì vậy nó sẽ được dùng để diễn tả về một thói quen hay một hành động, sự việc nào đó có tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần. 

Đây chính là dấu hiệu của thì hiện tại đơn.

Ví dụ:

 • Lan waters the flower garden at 9am every day. 
 • My mom prefers reading print newspapers to digital ones every day.
 • Her aim is to run at least 5 kms every day.
 • My sister spends about 6 hours studying Toeic every day. 

Everyday đóng vai trò là tính từ trong câu

“Everyday” sẽ đóng vai trò là một tính từ trong câu. Bởi vậy, vị trí của nó trong câu sẽ đứng trước một danh từ. 

Everyday = usual =  ordinary = typical ….

Ví dụ: 

 • My dad buys new plates and dishes for everyday use.
 • Peer pressure is a part of the everyday experience at school.

Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng

Chọn đáp án phù hợp trong dấu ngoặc:

 1. I believe that Comedy movies are usually based on (EVERYDAY/ EVERY DAY) life.
 2. Lan practices (EVERY DAY/ EVERYDAY) to pass the exam.
 3. Our leader is good at finding possible solutions to (EVERY DAY/ EVERYDAY) issues. 
 4. We’re trying to get accustomed to ordinary, (EVERY DAY/ EVERYDAY) activities.
 5. This shop opens (EVERY DAY/ EVERYDAY) at 8am.
 6. (EVERY DAY/ EVERYDAY), my mom always cleans the floor.
 7. We can speak English fluently because we practice speaking it (EVERY DAY/ EVERYDAY).
 8. Lan works as a doctor in a hospital and she has to complete all (EVERY DAY/ EVERYDAY) duties.

Đáp án: 1,2,3,4,5,6,7,8: EVERY DAY

Bài viết trên là về Every day là thì gì? Cách dùng everyday trong tiếng anh như thế nào? Upfile hy vọng qua bài viết trên bạn có thể biết thêm nhiều kiến thức tiếng anh hữu ích. Bên cạnh đó, đừng quên theo dõi chuyên mục Blog của chúng tôi để biết thêm nhiều bài học mới nhé!