Back to school

Cấu trúc the last time trong tiếng Anh chi tiết nhất

Trong các tình huống cấu trúc The last time dùng để nói về lần cuối cùng một sự việc, hiện tượng nào đó diễn ra là khi nào, cách đây bao lâu. Các bạn đọc hãy cùng Upfile tìm hiểu xem trong tình huống nào cấu trúc The last time sẽ được sử dụng thế nào để thể hiện đúng ý nghĩa của người nói nhé!

Nghĩa của cụm từ The Last Time

The last time trong tiếng Anh là gì? The last time có nghĩa là “lần cuối cùng”. The last time được cấu tạo từ 3 thành phần chính, gồm:

 • Đại từ chỉ định “the”.
 • Tính từ “last” có nghĩa là “lần cuối, cuối cùng”.
 • Danh từ “time” mang nghĩa “lần, lúc, thời điểm”.

Cấu trúc The Last Time chi tiết

Cấu trúc The Last Time chi tiết
Cấu trúc The Last Time chi tiết

“The last time” có thể được hiểu là “lần cuối cùng”. Nó thường được sử dụng trong câu để nói về một sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ, và cho biết thời điểm cuối cùng mà điều đó đã xảy ra.

The Last Time trong câu khẳng định

Cấu trúc The last time đi với một khoảng thời gian

Được hiểu là “Lần cuối cùng ai đó làm gì/ không làm gì là [khoảng thời gian] về trước.”

Công thức:

The last time + S + Ved/V2 + was + [khoảng thời gian] + ago

Ví dụ:

 • The last time I visited my grandparents was three years ago. (Lần cuối cùng tôi đến thăm ông bà là cách đây ba năm.)
 • The last time we spoke on the phone was two weeks ago. (Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện qua điện thoại là hai tuần trước đây.)

Cấu trúc the last time và mốc thời gian.

The last time cũng có thể dùng để kể về mốc thời gian “lần cuối” với nghĩa “Lần cuối cùng ai đó làm gì là [một mốc thời gian cụ thể]”.

Cấu trúc:

The last time + S + Ved/V2 + was + in/ on/ at/ last/ this + [mốc thời gian]

Ví dụ:

 • The last time I visited Paris was in 2019. (Lần cuối cùng tôi đi thăm Paris là vào năm 2019.)
 • The last time I saw him was at the party last month. (Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là tại bữa tiệc tháng trước.)

The Last Time và mốc thời gian

Cấu trúc:

When + was + the last time + S + Ved/V2?

Câu nghi vấn của cấu trúc The last time có nghĩa “Lần cuối cùng ai đó làm gì là khi nào?/ cách đây bao lâu?”.

Ví dụ:

 • When was the last time John went to the beach? (Khi nào là lần cuối cùng John đến bãi biển?)
 • When was the last time she ate sushi? (Khi nào là lần cuối cùng cô ấy ăn sushi?)

Xem thêm:

Keep going là gì? Một số từ vựng liên quan
Collocation là gì? Các dạng Collocation thường gặp nhất
Take over là gì? Cách sử dụng take over trong tiếng Anh

Các cấu trúc tương đồng với cấu trúc the last time

Các cấu trúc tương đồng với cấu trúc the last time
Các cấu trúc tương đồng với cấu trúc the last time

Cấu trúc:

S + have/ has + not + V(PII)+…+ since+ mốc thời gian

(Ai đó/ sự vật gì/ hiện tượng gì đã không….kể từ lúc…)

Ví dụ:

 •  I have not seen my best friend since we graduated from college two years ago. (Tôi chưa gặp bạn thân của mình kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp đại học hai năm trước.)
 • She has not traveled abroad since she got married five years ago. (Cô ấy chưa đi du lịch nước ngoài kể từ khi cô ấy kết hôn năm năm trước đây.)
It + is + khoảng thời gian + since + S + V-ed

(Đã là… kể từ (lần cuối) khi ai đó làm gì)

Ví dụ:

 • It has been three years since I graduated from college. (Đã ba năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học.)
 • It’s been a month since she last visited her parents. (Đã một tháng kể từ lần cuối cô ấy đến thăm bố mẹ.)

Bài Tập Thực Hành

Bài Tập Thực Hành
Bài Tập Thực Hành


We haven’t been swimming since We were in Brazil.

⇒ The last time ………………….………………………..

Harry hasn’t really enjoyed himself since Lucy’s birthday party.

⇒ Hera’s birthday party ………………….…………………………….

It last rained four weeks ago.

⇒ The last time ………………………………………

Jenny hasn’t swum since when She was in Japan.

⇒ The last time ………………………………………

Đáp án

We haven’t been swimming since we were in Brazil. ⇒ The last time We went swimming was when We were in Brazil.

Harry hasn’t really enjoyed himself since Lucy’s birthday party. ⇒ Hera’s birthday party was the last time Harry really enjoyed himself.

It last rained four weeks ago. ⇒ The last time it rained was four weeks ago.

Jenny haven’t swum since when She was in Japan. ⇒ The last time Jenny swam was when She was in Japan.

Hy vọng Upfile.vn đã đem đến những kiến thức về cấu trúc của the last time qua bài viết này. Bạn có thể dễ dàng chinh phục “the last time” nếu như bạn có thể nắm bắt và làm nhuần nhuyễn các công thức trên. Chúc các bạn đọc học tiếng Anh thật vui! Đặc biệt, hãy theo dõi chuyên mục Blog để nhanh chóng cập nhật những kiến thức mới.