Học IELTS chỉ 99k/giờ tại IELTS Vietop

Can’t stand to v hay ving? Cấu trúc và bài tập vận dụng

Khi học tiếng anh, chắc hẳn các bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều lần với cụm Can’t stand. Tuy nhiên, cách chia Can’t stand thế nào cho đúng lại là câu hỏi khiến nhiều bạn thấy bối rối. Thấu hiểu điều này, hôm nay Upfile sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết Can’t stand to v hay ving? Chia thế nào mới đúng trong tiếng anh? Hãy cùng Upfile tham khảo bài viết nhé!

Can’t stand có nghĩa là gì?

Các bạn có thể dịch Can’t stand là không thể chịu được (điều gì đó) 

Ví dụ:

 • Lan can’t stand it anymore! 

Lan không thể chịu đựng được chuyện này nữa! 

 • Loan can’t stand the pain.

Loan không thể chịu đựng được nỗi đau này.

 • Phong can’t stand doing this task.

Phong không thể chịu đựng được làm công việc này đâu.

 • Sam can’t stand him. Anh is too selfish.

Sam không thể chịu đựng được anh ấy. Anh quá ích kỷ. 

Xem thêm:

Can’t stand to v hay ving trong tiếng anh?

Can't stand to v hay ving trong tiếng anh?
Can’t stand to v hay ving trong tiếng anh?

Trong tiếng Anh, cụm từ Can’t stand có thể đi chung với đại từ, danh từ, hoặc V-ing. 

Công thức Can’t stand với đại từ và danh từ

Công thức: can’t stand + đại từ/danh từ: không thể chịu đựng nổi ai/điều gì

Ví dụ:

 • Phong can’t stand childs, they are too noisy.

Phong không thể chịu đựng được lũ trẻ, chúng quá ồn ào. 

 • Lan can’t stand the rain. It makes her sad.

Lan không thể chịu đựng được cơn mưa. Nó khiến cô ấy buồn.

 • My dad can’t stand the smell of onions.

Bố tôi không thể chịu được mùi hành. 

Công thức Can’t stand với Ving

Cấu trúc:

Can’t stand + V-ing

=> không thể chịu đựng được một việc gì đó

Ví dụ: 

 • Lan can’t stand working with him.

Lan không thể chịu đựng được việc phải làm việc chung với anh ta.

 • Do you know Lan can’t stand drinking alcohol?

Bạn có biết rằng Lan không thích uống rượu không?

 • Sam can’t stand walking to university everyday.

Sam không thể chịu được việc phải đi bộ đến đại học hàng ngày. 

Cách phân biệt điểm khác nhau của Can’t stand, Can’t help và cụm Can’t wait

Đây là 3 cấu trúc phổ biến dễ nhầm lẫn nên các bạn hãy lưu ý nha

Cấu trúc:

Can’t stand + V-ing 

=> nghĩa là không chịu được việc gì 

Cấu trúc:

Can’t help + V-ing 

=> nghĩa là không thể không làm gì (rất muốn làm gì)

Cấu trúc:

Can’t wait + to V 

=> nghĩa là mong chờ làm gì 

Ví dụ:

 • Phong can’t help falling in love with Lan.

Phong không thể không yêu Lan. 

 • Sam can’t help going to that conference.

Sam không thể không đến dự buổi hội thảo đó. 

 • This cake looks delicious. Lan can’t wait to eat it.

Cái bánh trông thật ngon quá. Lan nôn nóng ăn nó lắm

Bài tập vận dụng cấu trúc Can’t stand

Bài tập vận dụng cấu trúc Can’t stand
Bài tập vận dụng cấu trúc Can’t stand

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống. 

1. It’s too cold. I can’t ______ this weather. 

A. stand

B. help

C. wait

2. Jam is rude. I can’t stand _____!

A. he

B. his

C. him

3. Nhan can’t wait ______ her gift. 

A. to receive

B. receiving

C. to receiving

4. Lan hates Hoang. She can’t ______ his attitude.

A. stand

B. help

C. wait

5. “Stop laughing!” – “Hahaha. Lan can’t ______ it! So funny”

A. stand

B. help

C. wait

6. I miss my dad so much. I can’t ______ to see him! 

A. stand

B. help

C. wait

7. Phong can’t stand ______ to that kind of music.

A. listen

B. listening

C. to listen

8. Childs can’t stand ______ too much.

A. be punished

B. being punished

C. being punishing

Đáp án

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

6. C

7. B

8. B

Bài viết trên là về Can’t stand to v hay ving? Upfile hy vọng qua bài viết trên bạn có thể biết thêm nhiều kiến thức tiếng anh bổ ích, cải thiện được trình độ tiếng anh của bản thân. Đừng quên theo dõi chuyên mục Blog để biết thêm nhiều thông tin nhé!