Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Talk about your future plans: Từ vựng và bài mẫu chi tiết

Talk about your future plans luôn là chủ đề “hot” trong IELTS Speaking. Mời các bạn đọc cùng Upfile.vn tìm hiểu những từ vựng cũng như các cấu trúc câu hay để bạn có thể nói về chủ đề này một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất, một phần quan trọng để các bạn có thể vận dụng tốt trong Speaking của mình nếu có một nội dung hay. 

Các cấu trúc liên quan đến bài nói về các kế hoạch trong tương lai

Các cấu trúc liên quan đến bài nói về các kế hoạch trong tương lai
Các cấu trúc liên quan đến bài nói về các kế hoạch trong tương lai
 • I am planning on + V-ing: Tôi đang có kế hoạch làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ: I am planning on taking a trip to Europe next summer.

 • I am going to + V: Tôi sẽ làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ: I am going to start a new job next month.

 • I intend to + V: Tôi dự định làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ: I intend to save more money this year.

 • I am considering + V-ing: Tôi đang xem xét việc làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ: I am considering going back to school to get my master’s degree.

 • I hope to + V: Tôi hy vọng sẽ làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ: I hope to travel to Japan next year.

 • My plan is to + V: Kế hoạch của tôi là làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ: My plan is to start my own business in the next few years.

 • I have a goal of + V-ing: Tôi có một mục tiêu làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ: I have a goal of running a marathon next year.

 • I am scheduled to + V: Tôi đã được lên lịch để làm gì đó trong tương lai.

Ví dụ: I am scheduled to meet with my accountant next week to discuss my taxes.

Gợi ý về bố cục các phần về chủ đề talk about your future plans

I. Introduction

Giới thiệu chủ đề và đưa ra quan điểm cá nhân về kế hoạch tương lai của mình.

II. Short-term plans

Nói về những kế hoạch ngắn hạn của bạn trong năm tới, ví dụ như du lịch, học tập, công việc, và sở thích.

III. Long-term plans

Nói về những kế hoạch dài hạn của bạn, ví dụ như sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, tài chính, và các dự án cá nhân.

IV. How you plan to achieve your goals

Đưa ra những kế hoạch và chiến lược của bạn để đạt được mục tiêu của mình, ví dụ như học tập, rèn luyện kỹ năng, hoặc tìm kiếm cơ hội mới.

V. Challenges and obstacles

Nói về những thử thách và khó khăn mà bạn có thể gặp phải trong việc đạt được các mục tiêu của mình, và cách bạn sẽ vượt qua chúng.

VI. Conclusion

Tóm tắt lại ý chính và khẳng định lại quan điểm cá nhân của bạn về kế hoạch tương lai của mình.

>>> Xem thêm:

Từ vựng sử dụng cho chủ đề talk about your future plans – IELTS Speaking

Từ vựng sử dụng cho chủ đề talk about your future plans – IELTS Speaking
Từ vựng sử dụng cho chủ đề talk about your future plans – IELTS Speaking
 • Career: sự nghiệp
 • Education: giáo dục
 • Travel: du lịch
 • Family: gia đình
 • Health: sức khỏe
 • Relationships: mối quan hệ
 • Personal growth: sự phát triển cá nhân
 • Volunteer work: công việc tình nguyện
 • incoming: sắp tới
 • dynamic: năng động
 • fulfilled one’s dream: thực hiện ước mơ
 • expense: chi phí
 • without a second thought: không cần suy nghĩ lại
 • summer break: nghỉ hè
 • Entrepreneurship: khởi nghiệp
 • Further studies: học hành tiếp
 • Home ownership: sở hữu nhà ở
 • Marriage: kết hôn
 • Children: con cái
 • Retirement: nghỉ hưu
 • Philanthropy: từ thiện
 • Community involvement: tham gia cộng đồng
 • Personal projects: dự án cá nhân
 • Skill development: phát triển kỹ năng

Talk about your future plans

Talk about your future plans – Cuộc sống sau khi ra trường

Talk about your future plans - Cuộc sống sau khi ra trường
Talk about your future plans – Cuộc sống sau khi ra trường

After graduating, I plan to seek a stable job in my field and gain valuable work experience.

In the future, I plan to live and work in Ho Chi Minh City. I am interested in entrepreneurship and my goal is to start my own clothing store. I believe that Ho Chi Minh City is a great place for me to start my business because of the diverse population and the strong economy. I hope to create a unique shopping experience for my customers and offer high-quality clothing at affordable prices.

In addition to starting my own business, I also plan to buy a house in Ho Chi Minh City. I think it’s important to have a stable home base as I pursue my entrepreneurial goals. Owning a home will give me a sense of security and help me establish roots in the community.

Bản dịch:

Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định tìm kiếm một công việc ổn định trong lĩnh vực của mình và có được kinh nghiệm làm việc quý báu. Trong tương lai, tôi dự định sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi quan tâm đến việc khởi nghiệp và mục tiêu của tôi là mở cửa hàng bán quần áo riêng của mình. Tôi tin rằng Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời cho tôi để khởi đầu kinh doanh vì sự đa dạng dân cư và nền kinh tế mạnh mẽ. Tôi hy vọng tạo ra một trải nghiệm mua sắm độc đáo cho khách hàng của mình và cung cấp quần áo chất lượng cao với giá cả hợp lý.

Ngoài việc khởi đầu doanh nghiệp của riêng mình, tôi cũng dự định mua một căn nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng sở hữu một nơi ở ổn định là rất quan trọng khi tôi theo đuổi mục tiêu khởi nghiệp của mình. Sở hữu một ngôi nhà sẽ mang lại cho tôi cảm giác an toàn và giúp tôi xây dựng các gốc rễ trong cộng đồng.

Talk about your future plans – Dự định tham gia hoạt động từ thiện tại các nước Châu phi

In the future, I plan to travel to various countries in Africa to explore the unique cultures and natural beauty that the continent has to offer. I am particularly interested in visiting countries such as Egypt, Morocco, Tanzania, and South Africa.

During my travels, I also hope to participate in philanthropic activities, such as volunteering at local organizations that support education and healthcare initiatives in underprivileged communities. Additionally, I plan to get involved with community projects that aim to address social issues and promote sustainable development.

Apart from my travel and philanthropic endeavors, I have several personal projects that I hope to pursue. These include writing a book about my travels, learning a new language, and starting a blog to share my experiences and insights with others.

Bản dịch:

Trong tương lai, tôi dự định đi du lịch đến nhiều quốc gia tại châu Phi để khám phá các nền văn hóa độc đáo và thiên nhiên tuyệt đẹp mà lục địa này mang lại. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc thăm các quốc gia như Ai Cập, Ma-rốc, Tanzania và Nam Phi.

Trong chuyến đi của mình, tôi cũng hy vọng tham gia vào các hoạt động từ thiện, như tình nguyện tại các tổ chức địa phương hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng khó khăn. Ngoài ra, tôi còn kế hoạch tham gia vào các dự án của cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngoài các hoạt động du lịch và từ thiện, tôi còn có vài dự án cá nhân mà tôi hy vọng sẽ tiếp tục. Đó là viết một cuốn sách về chuyến đi của mình, học một ngôn ngữ mới và bắt đầu một blog để chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của mình với những người khác

Talk about your future plans – Dự định du lịch khám phá hang Sơn Đoòng cùng gia đình

Talk about your future plans - Dự định du lịch khám phá hang Sơn Đoòng cùng gia đình
Talk about your future plans – Dự định du lịch khám phá hang Sơn Đoòng cùng gia đình

As the summer break is approaching, my family and I are planning to embark on an exciting journey to explore the magnificent Son Doong Cave. We have always been passionate about travel and adventure, and this upcoming trip is definitely one we are looking forward to.

Son Doong Cave is renowned for its breathtaking natural beauty and its status as the world’s largest cave. Our itinerary includes a guided tour of the cave, where we will witness stunning rock formations, underground rivers, and unique wildlife. We are also planning to engage in some outdoor activities, such as hiking and kayaking, to fully immerse ourselves in the natural wonders of the surrounding area.

We have had unforgettable memories together. This trip helps my family bond more through new experiences. I am very excited for this adventure and grateful for the opportunity to embark on this journey together.

Dịch:

Khi kì nghỉ hè đang đến gần, gia đình tôi đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tuyệt vời khám phá Hang động Sơn đoòng đầy hứa hẹn. Chúng tôi luôn đam mê du lịch và phiêu lưu, và chuyến đi sắp tới này chắc chắn là một trong những điều chúng tôi mong đợi.

Hang động Sơn đoòng nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên kỳ vĩ và là hang động lớn nhất thế giới. Lịch trình của chúng tôi bao gồm một chuyến tham quan dẫn đường của hang động, nơi chúng tôi sẽ chứng kiến những hình thành đá đẹp mắt, những con sông ngầm và động vật độc đáo. Chúng tôi cũng lên kế hoạch tham gia một số hoạt động ngoài trời, như leo núi và đạp thuyền kayak, để hoàn toàn đắm mình trong những kỳ quan tự nhiên của khu vực xung quanh.

Chúng tôi đã có những kỷ niệm khó quên cùng nhau. Chuyến đi này giúp cho gia đình tôi gắn kết với nhau hơn thông qua những trải nghiệm mới . Tôi đang rất háo hức chờ đợi cuộc phiêu lưu này và rất biết ơn vì cơ hội được cùng nhau tham gia hành trình này.

Talk about your future plans – Dự định tiếp tục học tập lên thạc sĩ

After completing my undergraduate degree in law, I am planning to pursue a master’s degree to enhance my knowledge and delve deeper into this field. Pursuing a master’s degree will not only enable me to gain new insights but also aid in my personal growth and enable me to specialize my skills. I strongly believe that continuing my education will help me in my future endeavors and prepare me for any challenges that may come my way.

Bản dịch:

 Sau khi hoàn thành bằng đại học chuyên ngành luật, tôi đang dự định tiếp tục học lên thạc sĩ để nâng cao kiến thức và đào sâu hơn vào lĩnh vực này. Việc theo học thạc sĩ sẽ không chỉ giúp tôi tiếp cận những kiến thức mới mà còn hỗ trợ sự phát triển cá nhân và cho phép tôi chuyên môn hóa kỹ năng của mình. Tôi tin rằng việc tiếp tục học tập sẽ giúp tôi trong tương lai và chuẩn bị cho tôi những thử thách có thể xảy ra.

Hi vọng qua bài viết này  đã mang đến cho các bạn đọc những cấu trúc thường dùng về chủ đề Talk about your future plans. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về tương lai và hoàn thiện những kế hoạch của mình, bạn sẽ thấy rằng những nỗ lực đó đáng giá mỗi giây phút bạn bỏ ra. Và dành nhiều thời gian để luyện tập để đạt được số điểm mong muốn nhé!

Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chóng theo dõi Upfile đặc biệt là chuyên mục Blog để nhanh chóng cập nhật cũng như học thêm nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn học thật tốt.