Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách sử dụng hàm INDEX trong Google Sheet

Hàm Index là một hàm khá quen thuộc với tất cả nhân viên văn phòng, bởi tính năng của nó vô cùng tiện lợi, ta có thể dùng hàm INDEX để kết hợp tính toán hoặc kết hợp tìm kiếm,… 

1. Hàm INDEX là gì? Ứng dụng của hàm INDEX trong Google Sheet

Hàm INDEX là gì?

Hàm INDEX là hàm giúp trả về các mảng, lấy các giá trị tại một ô trong bảng.
Cú pháp gõ hàm INDEX: 

=INDEX(Array;Row_num;[Column_num])

Trong đó:

 • Array: Là vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó bắt buộc.
 • Row_num: Là chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị.
 • Column_num: Là chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.

Ví dụ về hàm INDEX

Cho bảng giá trị sau gồm các trường Tên học sinh, Lớp, Điểm trung bình, Kết quả. Sử dụng hàm INDEX để lấy ra giá trị “Nguyễn Thị B” trong bảng.

Cách thực hiện: Mình lấy giá trị cột thứ 1 và hàng thứ 2 trong bảng.

Công thức: =INDEX(A2:D7;2;1)
Ví dụ về hàm INDEX
Ví dụ về hàm INDEX

Ứng dụng của hàm INDEX

 • Hàm INDEX dùng để lấy giá trị định trước trong bảng.
 • Dùng để kết hợp với các loại hàm khác giúp tiện lợi hơn trong việc tính toán.

2. Cách sử dụng hàm INDEX trong Google Sheet

Các cách sử dụng cơ bản

Cho bảng dưới đây:

Tên học sinhLớpĐiểm trung bìnhKết quả
Nguyễn Văn A7A4,1Rớt
Nguyễn Thị B7A8,6Đậu
Lê Văn A7A5,7Đậu
Trần Thị C7A3,2Rớt
Hoàng Văn D7A9,1Đậu
Lý Thị E7A7,5Đậu

Bạn có thể thực hành hàm INDEX cơ bản như sau:

CÁCH SỬ DỤNG HÀM INDEX
Ý nghĩa công thứcCông thứcKết quả
Lấy kết quả hàng 2 cột 1=INDEX(A12:D18;2;1)Nguyễn Văn A
Lấy kết quả hàng 2=INDEX(A12:D18;2;0)Nguyễn Văn A7A4,1Rớt

Kết hợp với hàm MATCH

Vẫn bảng dữ liệu trên, hãy thực hiện kết hợp hàm INDEX và hàm MATCH như ví dụ dưới đây.

Công thức: =INDEX(A13:D18;MATCH("Hoàng Văn D";A13:A18;0);4)

Mục đích của công thức: Dùng để lấy giá trị kết quả của bạn tên là Hoàng Văn D.

Kết hợp INDEX với MATCH
Kết hợp INDEX với MATCH

Kết hợp với hàm VLOOKUP

Công thức: =VLOOKUP(INDEX(A13:D18;1;1);A12:D18;3;FALSE)

Mục đích sử dụng công thức: Lấy giá trị điểm trung bình của học sinh ở đầu danh sách.

Kết hợp INDEX với VLOOKUP
Kết hợp INDEX với VLOOKUP

Kết hợp với hàm IMPORTRANGE

Công thức: =INDEX(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XdJPmZFgEX6zGevYxAZsyJ4_1cMUT9HY-ZsBhZAvgcQ/fdfdedit#gid=0";"Trang tính1!A4:B9");1;1)

Mục đích sử dụng công thức: Lấy số báo danh của bạn Nguyễn Văn A ở cột 1 hàng 1 trong trang tính Số báo danh.

Kết hợp INDEX với IMPORTRANGE
Kết hợp INDEX với IMPORTRANGE

Kết hợp với hàm COUNTIF

Công thức: =SUMIF(B13:B18;INDEX(A13:D18;1;2);C13:C18)/COUNTIF(B13:B18;INDEX(A13:D18;1;2))

Mục đích sử dụng công thức: Thực hiện tính điểm trung bình của các học sinh ở lớp 7A.

Kết hợp INDEX với COUNTIF
Kết hợp INDEX với COUNTIF

Kết hợp với hàm SUM

Công thức: =SUM(INDEX(A13:D18;1;3);INDEX(A13:D18;2;3))

Ý nghĩa công thức: Tính tổng điểm của cách học sinh ở hàng 1 và 2.

Kết hợp INDEX với SUM
Kết hợp INDEX với SUM

Kết hợp với hàm AVERAGE

Công thức: =AVERAGE(INDEX(A12:D18;2;3);INDEX(A12:D18;3;3))

Mục đích sử dụng công thức: Tính điểm trung bình của bạn ở ở vị trí thứ 1 và thứ 2.

Kết hợp INDEX với AVERAGE
Kết hợp INDEX với AVERAGE

Kết hợp hàm VLOOKUP, MATCH

Công thức: =VLOOKUP(index(A2:F9;match(G28;A2:A9;0);2);B2:F9;5;false)

Mục đích sử dụng công thức: Tính trung bình doanh số của nhân viên có mã số 155.

Kết hợp nhiều điều kiện với INDEX
Kết hợp nhiều điều kiện với INDEX

3. Các lưu ý khi sử dụng hàm INDEX trong Google Sheet

Lưu ý gì khi sử dụng hàm Index
Lưu ý gì khi sử dụng hàm Index
 • Chức năng hàm INDEX chỉ mạnh khi kết hợp với chức năng hàm MATCH.
 • Bạn có thể sử dụng hàm Vlookup khi giá trị tra cứu ở bên trái thuộc tính mong muốn được trả về. Bạn có thể sử dụng INDEX và MATCH ở bất cứ nơi nào giá trị tra cứu nằm trong tập dữ liệu.
 • Nếu hàng hoặc cột được đặt thành 0, INDEX sẽ trả về một mảng giá trị tương ứng cho toàn bộ cột hoặc hàng.

4. Một số lỗi thường gặp khi dùng hàm INDEX

Lỗi #N/A

Giải thích: Lỗi # N / A là lỗi không tìm thấy giá trị.

Cách sửa lỗi # N / A:

 • Xem bảng dữ liệu được tổ chức trong chức năng tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu so sánh trong bảng theo giá trị từ nhỏ nhất đến lớn nhất.
 • Đảm bảo rằng dữ liệu tìm kiếm và sắp xếp phải có cùng định dạng dữ liệu và giá trị của dữ liệu tìm kiếm không được nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của dữ liệu sắp xếp.
 • Chức năng tìm kiếm lồng nhau với trình xử lý lỗi IFNA hoặc IFERROR để các giá trị trả về không có lỗi # N / A.

Ví dụ sửa lỗi:

 • Sử dụng IFNA: Chúng ta sẽ sử dụng cú pháp = IFNA (index (A2: F9; match (B2; A2: F9; 0); 1; 5); “bị lỗi NA”) để phát hiện lỗi.

Phát hiện lỗi khi sử dụng IFNA

Dùng IFNA phát hiện lỗi
Dùng IFNA phát hiện lỗi
 • Dùng IFERROR: Chúng ta sẽ dùng cú pháp =IFERROR(index(A2:F9;match(B2;A2:F9;0);1;5);”bị lỗi NA”) để tìm ra lỗi.
Dùng IFERRON nhận biết lỗi
Dùng IFERRON nhận biết lỗi

Lỗi #ERROR!

 • Mô tả: Lỗi do sai cú pháp.
 • Cách sửa: Kiểm tra lại ngữ pháp.
 • Ví dụ: trong một bài báo, khi bạn trộn các ký hiệu “;” với “,” thì Google Sheets sẽ báo lỗi #ERROR !. Lúc này bạn cần sửa cú pháp thành “;” sẽ không còn lỗi nữa.
Cách sửa lỗi #ERROR!
Cách sửa lỗi #ERROR!

Lỗi #NUM!

Lỗi #NUM!

 • Mô tả: Lỗi #NUM! Thường thấy trong các hàm sau: Phép nhân theo cấp số nhân, Hàm căn bậc hai, Hàm LOGARIT, Hàm IRR, Hàm lãi RATE, Bỏ giá trị.
 • Cách khắc phục: Chú ý đến điều kiện sử dụng số (nguyên, âm hay dương, …) và sự lựa chọn giá trị.
 • Ví dụ: Trong bảng ta thấy chỉ quét 4 cột cho vùng chọn nhưng trong công thức lại chọn cột thứ 5 gây ra lỗi #NUM !, bây giờ ta đổi giá trị cột thành 3 thì lỗi sẽ biến đi.
Cách sửa lỗi #NUM!
Cách sửa lỗi #NUM!

Trên đây là toàn bộ những kiến thức về hàm INDEX và cách ứng dụng hàm để kết hợp sử dụng với các hàm khác. Mong rằng kiến thức tôi cung cấp có thể giúp bạn có thêm hiểu biết và thực hiện tính toán trên Google Sheet nhanh chóng hơn.