Back to school

Ebook Cập nhật 400 từ vựng Toeic Update 2020 [PDF] tải miễn phí

Ebook 400 từ vựng Toeic này do nhóm admin của nhóm “Cùng nhau học Toeic 990” biên soạn với mục đích  giúp  những bạn có ý định tự học Toeic và từ vựng tại nhà sở hữu một nguồn tài liệu hiệu quả, sát với thực tế. Hiện nay, một số  sách từ vựng trên thị trường đã quá cũ và không phù hợp với các đề thi TOEIC ngày nay nữa.

Giới thiệu sách Ebook 400 từ vựng Toeic Update 2020

Ebook Cập nhật 400 từ vựng Toeic Update 2020 [PDF] tải miễn phí

Ebook này gồm 400 từ vựng quan trọng xuất hiện gần đây trong các đề thi TOEIC chuyên đề tại Việt Nam  và được chia thành từng phần theo trình độ  để  bạn tiện theo dõi. Tất cả TỪ VỰNG đều được phiên âm, dịch nghĩa, thí dụ và cả hình ảnh minh họa đầy đủ để những bạn có thể hiểu cặn kẽ về mỗi từ dưới cuốn Ebook này.